Giáo án Toán Lớp 4 - Tiết 74: Luyện tập (Trang 83) - Phạm Thị Thanh

Giáo án Toán Lớp 4 - Tiết 74: Luyện tập (Trang 83) - Phạm Thị Thanh

I. MỤC TIÊU:

- Rèn kĩ năng thực hiện phép chia số có nhiều chữ số cho số có hai chữ số.

- áp dụng để tính giá trị của biểu thức và giải các bài toán có lời văn.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy học Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ:

- Đặt tính rồi tính:

855 : 45 = ? - 1 học sinh làm bảng lớp.

- Học sinh lớp làm bảng con

Học sinh nêu cách tính và kết quả tính.

 

doc 1 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 28/01/2022 Lượt xem 244Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Lớp 4 - Tiết 74: Luyện tập (Trang 83) - Phạm Thị Thanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán
Tiết 74 : Luyện tập (trang 83)
I. Mục tiêu: 
- Rèn kĩ năng thực hiện phép chia số có nhiều chữ số cho số có hai chữ số.
- áp dụng để tính giá trị của biểu thức và giải các bài toán có lời văn.
II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ:
Đặt tính rồi tính:
855 : 45 = ?
1 học sinh làm bảng lớp.
Học sinh lớp làm bảng con
Học sinh nêu cách tính và kết quả tính.
2. Bài mới: Luyện tập.
Bài 1: (nhóm)
Học sinh nêu yêu cầu của bài.
Giáo viên yêu cầu các nhóm thực hiện các phép tính
3 Học sinh làm bảng lớp.
Học sinh lớp chia 3 nhóm làm bảng con
Giáo viên nhận xét - nêu kết quả đúng
Củng cố các chia cho số có 2 chữ số.
Bài 2: (cá nhân)
yêu cầu học sinh tính phần a, b
2 học sinh làm bảng
học sinh lớp làm VBT.
Giáo viên chữa bài.
Bài 3: (cá nhân)
Yêu cầu học sinh đọc dề bài
Học sinh đọc đề.
Gọi 2 học sinh phân tích đề, giáo viên kết luận 
2 Học sinh phân tích đề
Cho học sinh tự làm bài vào vở
Học sinh làm bài - nêu kết quả - cách làm.
Giáo viên chữa chung: (đáp số: 73 xe đạp, thừa 4 nan hoa.)
Lưu ý học sinh: 1 xe đạp có 2 bánh, nên trước hết phải tìm 1 xe đạp cần số nan hoa 72 chiếc.
Củng cố cách chia cho số có 2 chữ số, cách ước lượng thương trong mỗi lượt chia
3. Củng cố, dặn dò.
Giáo viên tổng kết giờ học.
Nhận xét giờ học.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_toan_lop_4_tiet_74_luyen_tap_trang_83_pham_thi_thanh.doc