Giáo án môn Toán 4 - Tuần học 01

Giáo án môn Toán 4 - Tuần học 01

TOÁN

Tiết 1 : Ôn tập : Khái niệm về phân số.

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

- Giúp HS củng cố khái niệm ban đầu về phân số; đọc,viết phân số

- rèn kĩ năng viết thương,viết số tự nhiên dưới dạng phân số.

- HS có ý thức tự giác học bài và làm bài.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

-GV : Các tấm bìa như SGK.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC.

 

doc 6 trang Người đăng minhanh10 Lượt xem 537Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán 4 - Tuần học 01", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
toán
Tiết 1 : Ôn tập : Khái niệm về phân số.
I/ Mục đích yêu cầu.
- Giúp HS củng cố khái niệm ban đầu về phân số; đọc,viết phân số
- rèn kĩ năng viết thương,viết số tự nhiên dưới dạng phân số.
- HS có ý thức tự giác học bài và làm bài.
II/ đồ dùng dạy học.
-GV : Các tấm bìa như SGK.
III/ Các hoạt động dạy -học.
HĐ của GV
HĐ của HS
1/ Kiểm tra bài cũ.
-GV kiểm tra đồ dùng sách vở của HS
2/ Bài mới.
HĐ1.Ôn tập khái niệm về phân số.
- GV đưa ra các hình vẽ như SGK .
-Y/c HS quan sát hình vẽ và gọi tên phân số, viết phân số và đọc.
HĐ2. 1 số chú ý .
- GV đưa ra ví dụ: Có 1 quả táo chia cho 3 người hỏi mỗi người được bao nhiêu quả táo?
-Yêu cầu HS nêu chú ý thứ nhất SGK.
- Yêu cầu HS viết các số tự nhiên thành phân số .
- Yêu cầu viết các phân số sau cho gọn :; ; 
- Y/ c dùng phân số ghi lại kết quả của các phép tính sau: 0 : 7 ; 0 : 19 ; 0 : 126
- GV chốt lại các kiến thức cần ghi nhớ.
HĐ3: Thực hành.
 Bài 1 : GV ghi bảng các phân số và y/c HS đọc và chỉ ra tử số, mẫu số của từng phân số.
 Bài 2. Y/c HS đọc đề bài và làm .
 Bài 3,4 Yêu cầu HS làm vở. 
3/ Củng cố, dặn dò.
- Yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã ôn về phân số.
- Thi tìm nhanh 3 phân số bằng nhau.
- Nhận xét chung tiết học .
- Dặn HS chuẩn bị bài sau. - 
-HS làm việc cá nhân sau đó đọc, viết trước lớp.
- HS làm việc cá nhân, nêu câu trả lời và ghi phân số.
1 : 3 = 
- HS tự lấy VD và rút ra chú ý 2
- Thảo luận cặp và báo cáo.Rút ra ghi nhớ thứ 3.
-HS nêu miệng , lớp nhận xét.
- HS nêu miệng.
- HS làm cá nhân vào nháp.
- HS làm vở và chữa bài.
-2 HS nêu miệng nhanh.
-2 đội thi tiếp sức.
toán
Tiết 2 : Ôn tập tính chất cơ bản của phân số.
I/ Mục đích yêu cầu.
- Giúp HS củng cố nhớ được các tính chất cơ bản của phân số
- Biết vận dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn phân số, quy đồng mẫu số các phân số.
II/ đồ dùng dạy học..1 số tấm bìa ghi các phân số bài 3.
III/ Các hoạt động dạy -học.
HĐ của GV
HĐ của HS
1/ Kiểm tra bài cũ.
-Yêu cầu lấy 3 VD về phân số có tử số bằng o.
- Lấy 2VD về phân số bằng 1.
2/ Bài mới.
 -HĐ1.Ôn tập tính chất cơ bản của phân số.
GV đưa ra VD Y/c HS tìm phân số bằng P/s nhưng tử số và mẫu số lớn hơn.
- Y/c HS tìm 1 phân số bằng P/s nhưng tử số và mẫu số bé hơn .
- HĐ 2. ứng dụng tính chất cơ bản của phân số.
* Rút gọn phân số.
- Yêu cầu HS rút gọn phân số .
-GVKLphải rút gọn cho đến khi được phân số tối giản.
-Yêu cầu HS làm bài tập 1( trang 6)
* Quy đồng mẫu số các phân số.
- Yêu cầu quy đồng mẫu số phân số và 
 và 
 GV chốt lại các kiến thức cần nhớ và lưu ý đối với HS
- Tổ chức cho HS làm VD 2.
- GV theo dõi và hướng dẫn các em yếu.
HĐ3. Thực hành.
Bài 1. Y/c HS làm vở và chữa bài.
Bài 2. Vận dụng để quy đồng mẫu số cá phân số.
-GV giúp HS yếu hoàn thành bài.
Bài 3.Tổ chức thi tìm nhanh phân số bằng nhau.
- GV tổng kết đánh giá và yêu cầu HS nêu cách tìm phân số bằng nhau.
3/ Củng cố, dặn dò.
- Yêu cầu HS nhắc lại tính chất của phân số.
- Tìm nhanh 3 phân số bằng P/s 
-Nhận xét chung tiết học .
-Dặn HS chuẩn bị bài sau. 
-2 HS lên bảng làm.
- HS làm việc cá nhân, 1 em lên bảng làm.
- HS suy nghĩ và nêu cách tìm.
1 vài em nhắc lại tính chất 1 SGK.
-HS làm việc cá nhân,1 em làm bảng rồi nêu lại cách rút gọn phân số.
- Làm nháp , chữa bảng.
- Thảo luận cặp để làm, 1 nhóm chữa bảng.
-Các nhóm khác nêu cách quy đồng mẫu số.
- HS làm vở .Đại diện chữa bài.
- Nhắc lại cách quy đồng mẫu số cácP/s
-HS làm việc cá nhân vào vở.
- HS thảo luận nhóm và lên bảng sắp xếp nhanh nhóm nào song trước và đúng thì thắng.
- HS nêu miệng.
toán
Tiết 3: ôn tập : So sánh hai phân số.
I/ Mục đích yêu cầu.
- Giúp HS nhớ lại cách so sánh các phân số có cùng mẫu số ,khác mẫu số
- Biết sắp xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn .
II/ đồ dùng dạy học.
III/ Các hoạt động dạy -học.
HĐ của GV
HĐ của HS
1/ Kiểm tra bài cũ.
-Kiểm tra bài tập 2( 6 ) 
-Y/c 2 HS làm 2 cột 
-GV và HS cùng chữa bài.
2/ Bài mới.
HĐ1.Ôn tập cách so sánh hai phân số cùng mẫu số.
- GV đưa ra VD và yêu cầu HS so sánh:
và ; và 
- GV chốt lạ và ghi bảng như SGK.
HĐ2. So sánh 2 phân số khác mẫu số.
- Yêu cầu HS so sánh hai phân số và 
- Y/ c HS nêu cách so sánh.
- Vậy để so sánh 2 phân số khác mẫu số ta phải đưa về dạng hai phân số NTN ?
HĐ 3.Thực hành.
Bài 1 : GV ghi bảng.
-Yêu cầu HS làm bài vào vở bài tập. 
- GV lưu ý trường hợp thứ 3 : và để HS tìm cách giải quyết nhanh.
Bài 2. Y/c HS đọc đề bài và làm .
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của đề bài.
- GV thu vở chấm chữa bài cho HS.
4/ Củng cố dặn dò.
- Yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã ôn về so sánh các phân số cùng mẫu và khác mẫu.
-Nhận xét chung tiết học .
-Dặn HS chuẩn bị bài sau. 
-2 em làm bảng .
- 1 số em nêu cách quy đồng MS các phân số.
 HS làm việc cá nhân, so sánh có giải thích.
-Nhiều HS nhắc lại .
- HS làm việc cá nhân 
- 1 HS làm bảng lớp.
- HS tự nêu , bạn nhận xét BS.
-HS nêu miệng , lớp nhận xét.
và chốt lại KT.
- HS làm việc cá nhân.
- HS nêu được cách làm là dựa vào tính chất phân số.
- HS làm vở 
-2 em chữa bảng.
-3 HS nhắc lại .
toán
Tiết 4. ôn tập : So sánh hai phân số.( Tiếp theo )
 I/ Mục đích yêu cầu.
- Giúp HS ôn tập, củng cố nhớ lại cách so sánh phân số với đơn vị, so sánh 2 phân số có cùng tử số.
- HS vận dụng kiến thức đã học làm tốt các bài tập liên quan.
 II/ đồ dùng dạy học.
 III/ Các hoạt động dạy -học.
HĐ của GV
HĐ của HS
1/ Kiểm tra bài cũ.
-Yêu cầu HS nêu cách so sánh hai phân số cùng mẫu số và cho VD minh họa.
- Y/c HS nêu cách so sánh hai phân số khác mẫu số , lấy VD cụ thể.
2/ Bài mới.
HĐ1.Ôn tập cách so sánh phân số với đơn vị.
- GV đưa ra bài tập 1
- Y/c HS nêu đặc điểm của phân số lớn hơn 1, bé hơn 1và bằng 1.
- GV chốt lại và ghi bảng .
HĐ2. So sánh 2 phân số cùng tử số.
- GV đưa nội dung bài 2 lên bảng và yêu cầu HS nhận xét về 2 phân số đó rồi tìm cách so sánh.
Vậy để so sánh 2 phân số cùng tử số ta dựa vào đâu ?
- GV chốt lại và ghi bảng. 
Bài 3 : GV ghi bảng.
-Yêu cầu HS làm vở bài tập. 
- GV theo dõi và giúp đỡ em yếu.Khuyến khích HS khá giỏi làm bằng nhiều cách.
- GV chấm chữa bài cho HS
Bài 4: Y/c HS đọc đề bài và phân tích đề bài.
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của đề bài.
- Gợi mở cho HS : để biết mẹ cho ai nhiều quýt hơn thì ta phải làm gì?
- GV thu vở chấm chữa bài cho HS.Khuyến khích HS giải bằng nhiều cách .( Quy đồng tử hoặc quy đồng mẫu.)
3/ Củng cố dặn dò.
- Yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã ôn về so sánh các phân .Nhận xét chung tiết học .
-Dặn HS chuẩn bị bài sau. 
-2 em làm bảng .
- 2 em nêu lại.
- HS làm việc cá nhân vào vở.
- 1 HS làm bảng lớp.
- HS tự nêu , bạn nhận xét BS.
- HS làm việc cá nhân trên vở và bảng lớp .
-2 HS nêu miệng lớp nhận xét BS.
- HS tự làm bài , 2 em chữa bảng.
- 2 HS đọc đề bài.
- HS suy nghĩ trả lời để tìm phương án giải quyết.
- HS làm vào vở.
toán
Tiết 5. phân số thập phân.
I/ Mục đích yêu cầu.
- Giúp HS nhận biết các phân số thập phân
- HS vận dụng kiến thức đã học để viết 1 phân số thành phân số thập phân, chuyển đổi nhanh các phân số sang phân số thập phân.
II/ đồ dùng dạy học.
 - GV có phiếu học tập cho bài 4.
 - HS có vở bài tập.
III/ Các hoạt động dạy -học.
HĐ của GV
HĐ của HS
1/ Kiểm tra bài cũ.
-Yêu cầu HS nêu cách so sánh hai phân số cùng tử số và cho VD minh họa.
- 1 HS nêu cách so sánh phân số với đơn vị , lấy VD cụ thể.
2/ Bài mới.
HĐ1 Giới thiệu phân số thập phân.
- GV nêu và viết các phân số như SGK và Y/c HS nêu đặc điểm của mẫu số của các phân số đó .
- GV chốt lại : Các phân số có mẫu số là 10,100 hay 1000 gọi là phân số thập phân.
-Y/c HS lấy các VD khác về phân số thập phân.
HĐ2. Viết 1 phân số thành phân số thập phân.
- GV đưa ra phân số và yêu cầu HS tìm phân số thập phân bằng P/s 
-GV đưa ra các phân số ; và rồi yêu cầu HS viết thành phân số thập phân.
- Y/ c HS nêu cách viết 1 số phân số thành phân số thập phân.
-Vậy ta đã dựa vào đâu để viết được 1 phân số thành phân số thập phân?
- GV chốt lại và ghi bảng:Một số phân số có thể viết thành phân số thập phân. 
HĐ3 Thực hành.
Bài 1 : GV ghi bảng.
-Yêu cầu HS đọc các phân số đó.
- GV theo dõi và giúp đỡ em yếu đọc đúng
Bài 2: Y/c HS đọc đề bài .
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của đề bài.
- GV đọc cho HS viết.
- GV và HS cùng chữa bài.
Bài 3. GV ghi đề bài lên bảng .Y/c HS viết các phân số thập phân ra nháp.
? Tại sao em biết phân số và là phân số thập phân?.
Bài 4 . Yêu cầu HS làm phiếu học tập. 
- GV hướng dẫn và giúp đỡ các ẹm yếu làm bài. 
- GV thu phiếu chấm chữa bài .
4/ Củng cố dặn dò.
- Yêu cầu HS nêu cách chuyển 1 phân số thành phân số thập phân bằng những cách nào qua bài số 4?
- Thi viết nhanh 4 phân số thập phân có tử số bằng nhau và mẫu số khác nhau.
-GV phổ biến luật chơi, cách chơi và t/c cho HS chơi.
-GV và HS cùng nhận xét và chọn đội thắng cuộc để tuyên dương.
 -Dặn HS chuẩn bị bài sau. 
- 2 em nêu lại.
- Lớp nhận xét bổ sung.
- HS tự nêu , bạn nhận xét BS.
và chốt lại KT.
- HS nối tiếp nhau đọc.
- HS làm việc cá nhân trên nháp và bảng lớp .HS chỉ rõ cách làm.
-HS làm nháp và bảng lớp.
- 2 HS nêu miệng lớp nhận xét BS.
- HS nêu được là dựa vào tính chất cơ bản của phân số.
-HS nối tiếp nhau đọc.
- HS viết bảng con và bảng lớp.
- HS làm việc cá nhân.
- HS nối tiếp nhau nêu phân số thập phân.
- vài HS giải thích lại.
- HS tự làm và chữa bài trên bảng.
- HS chỉ ra 2 cách : Cùng nhân hoặc cùng chia cả tử và mẫu với cùng 1 số để được mẫu số là 10, 100 hay 1000.
- 2 dãy cử đại diện thi tiếp sức.
mỗi dãy 4 em.

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 1.doc