Giáo án môn Toán 4 - Tuần học 22

Giáo án môn Toán 4 - Tuần học 22

TOÁN

Tiết 106: Luyện tập.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

 1. Kiến thức: Củng cố công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữa nhật.

 2. Kĩ năng: Nhớ và biết vận dụng công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữa nhật trong một số tình huống đơn giản.

 3. Thái độ: HS có ý thức tự giác học bài và làm bài.

II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

 

doc 7 trang Người đăng minhanh10 Lượt xem 574Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán 4 - Tuần học 22", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
toán
Tiết 106: Luyện tập.
I. Mục đích yêu cầu.
 1. Kiến thức: Củng cố công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữa nhật.
 2. Kĩ năng: Nhớ và biết vận dụng công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữa nhật trong một số tình huống đơn giản.
 3. Thái độ: HS có ý thức tự giác học bài và làm bài.
II . Đồ dùng dạy học.
- Phiếu học tập để củng cố.
III. các hoạt động dạy- học.
Giáo viên 
Học sinh
1. Kiểm tra bài cũ.
- HS lên viết công thức tính diện tích xung quang và diện tích toàn phần hình hộp chữa nhật?
2. Bài mới.
 HĐ1. Giới thiệu bài. GV nêu mục đích yêu cầu giờ học.
HĐ2. Hướng dẫn làm bài tập.
 Bài1. Y/c HS đọc yêu cầu bài và vận dụng công thức vào làm bài.
- GV và HS cùng nhận xét và sưă chữa.
 Bài 2. HS nêu yêu cầu bài và tự làm bài vào vở.
 Gv nhận xét đánh giá.
Bài 3: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Ai nhanh, Ai đúng”.
GV phân nhóm và phổ biến cách chơi và luật chơi.
- Gv và Hs nhận xét và tuyên dương các nhóm làm tốt.
 3. Củng cố dặn dò.
- Nêu lại quy tắc và công thức tính diện tích XQ và STP hình HHCN. 
- Dặn HS về xem và ôn lại nội dung bài.
- 2 hs lên bảng.
 - HS làm bài , một em lên bảng làm bài.
- HS nêu yêu cầu của bài và làm bài vào vở.
- Các nhóm cử nhóm trưởng và tham gia chơi bằng cách viết kết quả vào bảng con. 
toán
Tiết 108 : Luyện tập .
I. Mục đích yêu cầu.
 1. Kiến thức: Củng cố về cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương.
 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng vận dụng dụng công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần HHLP.
 3. Thái độ: HS có ý thức tự giác học và làm bài.
II .Đồ dùng dạy học.
- GV có các mảnh bìa như bài 2.
- 4 bảng phụ .
III. các hoạt động dạy- học.
Giáo viên
Học sinh
1. Kiểm tra bài cũ.
-Y/c HS quy tắc và công thức tính diện tích HHLP?
2. Bài mới.
 HĐ1. Giới thiệu bài. GV nêu mục đích yêu cầu giờ học.
HĐ2. Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài1. HS nêu yêu cầu của bài làm và nêu cách làm.
 - GV và HS cùng củng cố lại công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương.
Bài 2. HS nêu yêu cầu của bài và tự làm bài vào vở. 
- GV vẽ hình lên bảng HS quan sát.
- GV mời 1 số em nên gấp HLP từ các hình đã cho.
- Củng cố kĩ năng vẽ và quan sát hình kết hợp củng cố lại các đặc điểm của HLP.
Bài 3: Gv tổ chức thi “Tìm kết quả nhanh, kết qủa đúng ”.
Gv phổ biến luật và cách thức chơi cho các nhóm.
- Quản trò , HS và GV quan sát nhận xét tuyên dương đội thắng cuộc. 
3. Củng cố, dặn dò.
- Y/c HS nhắc lại một số kiến thức vừa ôn.
- Dặn HS về ôn bài 
- Xem trước bài sau 
- HS lên bảng.
- HS làm việc cá nhân.
- HS lên chữa bài trên bảng có giải thích rõ cách làm.
- HS tự làm bài và đại diện phát biểu.
 - HS quan sát bạn làm.
 - Các nhóm cử người tham gia và thi giữa các nhóm.
toán
Tiết 109 . Luyện tập chung.
I. Mục đích yêu cầu.
 1. Kiến thức: Hệ thống và củng cố lại quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương .
 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hành vận dụng thành thạo các công thức vào làm bài tập.
 3. Thái độ: HS có ý thức tự giác học và làm bài.
II .Đồ dùng dạy học.
 + Bảng phụ cho bài 2.
III. các hoạt động dạy- học.
Giáo viên
Học sinh
1. Kiểm tra bài cũ.
- HS lên bảng viết công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương?
2. Bài mới.
 HĐ1. Giới thiệu bài. GV nêu mục đích yêu cầu giờ học.
HĐ2. Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài1. 
- GV Y/c HS tự làm và đổi chéo vở kiểm tra.
- GV và HS cùng củng cố kĩ năng vận dụng trực tiếp công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần HHCN.
Bài 2. HS đọc đầu bài
 - Y/c HS vận dụng công thức vào tính diện tích xung quanh và toàn phần HHCN và kĩ năng tính toán với phân số, số thập phân.
- GV và HS nhận xét sửa chữa.
Bài 3. Y/c HS đọc bài.
- HS thảo luận cặp đôi nội dung bài.
- GV thu vở chấm chữa bài.
- Củng cố phát huy kĩ năng phát hiện nhanh và tính nhanh diện tích xung quanh và diện tích toàn phần HLP.
 3. Củng cố, dặn dò.
- y/c HS nhắc lại một số kiến thức vừa ôn.
- Dặn HS về ôn bài 
- Xem trước bài sau .
- HS làm bảng, lớp nhận xét bổ sung.
- HS làm việc cá nhân.
- HS chữa bài trên bảng có giải thích rõ cách làm.
- HS tự làm bài, 1 em lên bảng chữa bài
- HS thảo luận cặp đôi nội dung để tìm kết quả.
- Đại diện các nhóm nêu kết quả và giải thích cách làm. 
toán
Tiết 107. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương .
I. Mục đích yêu cầu.
 1. Kiến thức: Nhận biết được hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt để rút ra được quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương từ quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
 2. Kĩ năng: Vận dụng được quy tắc tính diện tích xung quanh và diện toàn phần hình lập phương và giải một số bài tập có liên quan.
 3. Thái độ: HS có ý thức tự giác học và làm bài.
II . Đồ dùng dạy học.
 GV chuẩn bị hình vẽ trên bảng phụ .
 III. các hoạt động dạy- học.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ.
- Y/c HS lên bảng viết công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữa nhật?
2. Bài mới.
 HĐ1. Giới thiệu bài. GV nêu mục đích yêu cầu giờ học.
HĐ2. Hình thành công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần HHLP.
- GV giới thiệu mô hình trực quan về hình lập phương HS quan sát và nhận xét về các yếu tố hình lập phương.
 5cm 5 cm
 5cm
 5cm
- Chỉ ra các mặt của hình lập phương? Nhận biết đặc điểm của các mặt?
- GV giúp HS nắm được HLP là HHCN đặc biệt có ba kích thước đều bằng nhau.
- HS rút ra kết luận về công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương.
 * HS đọc VD trong SGK.
- Y/c HS vận dụng tính diện tích xung quanh và s toàn phần của HLP.
- HS và GV nhận xét.
HĐ3: Thực hành.
Bài1. HS nêu yêu cầu bài tập và tự làm bài.
 - HS vận dụng tính trực tiếp diện tích xung quanh và diện tích toàn phần HLP.
Bài 2. Y/c HS đọc kĩ đề bài nêu hướng giải và tự làm bài.
- HS và GV nhận xét.
- GV thu vở chấm chữa bài, củng cố lại cách làm.
 3. Củng cố, dặn dò.
- Y/c HS nhắc lại quy tắc tính diện tíchãQ và STP của HLP.
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS về ôn bài và xem trước bài sau .
- HS làm bảng viết, lớp nhận xét bổ sung.
- HS theo dõi và nhận xét về các yếu tố hình hộp chữ nhật.
- HS quan sát và chỉ ra các mặt của H LP.
- HS nêu lại công thức tính .
- HS làm việc cá nhân.
 - Đại diện HS lên bảng làm bài.
- HS làm bài vào vở.
 - Một HS lên bảng chữa bài.
- HS tự làm bài vào vở.
- HS đại diện lên bảng chữa bài.
- HS nêu lại.
toán
Tiết 110. Thể tích của một hình.
I. Mục đích yêu cầu.
 1. Kiến thức: Bước đầu có biểu tượng về một hình.
 2. Kĩ năng: Biết so sánh thể tích của hai hình trong một tình huống đơn giản.
 3. Thái độ: HS có ý thức tự giác học bài và làm bài.
II .Đồ dùng dạy học.
+ thức kẻ chia cm, 1 số khối gỗ HLP nhỏ.
III. các hoạt động dạy- học.
Giáo viên 
Học sinh
1. Kiểm tra bài cũ.
- Y/c HS lên bảng viết công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương?
2. Bài mới.
 HĐ1. Giới thiệu bài. GV nêu mục đích yêu cầu giờ học.
HĐ2. Hình thành biểu tượng về thể tích của một hình
HS quan sát, nhận xét trên mô hình trực quan theo hình vẽ trong các VD SGK và các khối gỗ HLP nhỏ.
a) VD1:- Thể tích của HLP so với HHCN như thế nào?
b) VD2: - Nêu số HLP của mỗi hình
 - V hình C như thế nào so với hình D
c) - Nêu số HLP của mỗi hình
 - V hình P như thế nào so với hình M và N 
- HS và GV nhận xét.
HĐ 3. Thực hành.
Bài 1: Y/ C HS làm việc cá nhân
-mời đại diện báo cáo kết quả
Bài 2. Y/c HS đọc kĩ đề bài nêu hướng giải và tự làm bài.
- HS và GV nhận xét.
Bài 3: Tổ chức trò chơi theo bàn
YC HS xếp nhanh và xếp được nhiều hình HHCN bằng 6 HLP nhỏ có cạnh 1cm
 3. Củng cố, dặn dò.
- Y/c HS nhắc lại quy tắc tính diện tích HHLP.
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS về ôn bài .
- Xem trước bài sau .
- HS viết bảng , lớp nhận xét bổ sung.
- HS quan sát hình vẽ SGK nhận xét và trả lời câu hỏi mà GV đưa ra.
- HS tự làm bài , một HS lên bảng chữa bài.
- HS làm việc cá nhân.
 - Đại diện phát biểu ý kiến.
- HS thảo luận cặp đôi 
- HS đại diện lên xếp cho lớp theo dõi.

Tài liệu đính kèm:

  • docTOAN TUAN 22.doc