Giáo án Thể dục 4 cả năm - Giáo Viên: Lê Hữu Trình - Trường Tiểu học Hòa Trung

Giáo án Thể dục 4 cả năm - Giáo Viên: Lê Hữu Trình - Trường Tiểu học Hòa Trung

 BÀI 3

QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG

TRÒ CHƠI “ THI XẾP HANG NHANH”

I- MỤC TIÊU :

 -Củng cố và nâng cao kỹ thuật : Quay phải, quay trái, dàn hàng dồn hàng . Yêu cầu dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự , động tác quay phải, quay trái, đúng kỹ thuật đều đẹp , đúng với khẩu lệnh hô .

- Trò chơi :” Thi xếp hàng nhanh ".Yêu cầu hoc sinh nắm cách chơi ,biết chơi đúng luật ,hào hứng trật tự trong khi chơi .

-Có thái độ và kỉ luật trong lúc tập luyện, tinh thần tập thể cao .

II, ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIÊN :

 -Trên sân trừờng .Vệ sinh an toàn nơi tập .thoáng mát bằng phẳng , còi , kẻ sân chơi .

 -Hs : quần áo ,giầy dép gọn gàng .

III , NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :

 

doc 107 trang Người đăng haiphuong68 Ngày đăng 10/06/2021 Lượt xem 525Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 4 cả năm - Giáo Viên: Lê Hữu Trình - Trường Tiểu học Hòa Trung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 2
Ngày soạn : 16 tháng 9 năm 2007. 
Ngày dạy : Thứ ba ngày 18 tháng 9 năm 2007.
 BÀI 3
QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG 
TRÒ CHƠI “ THI XẾP HANG NHANH” 
I- MỤC TIÊU : 
 -Củng cố và nâng cao kỹ thuật : Quay phải, quay trái, dàn hàng dồn hàng . Yêu cầu dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự , động tác quay phải, quay trái, đúng kỹ thuật đều đẹp , đúng với khẩu lệnh hô .
Trò chơi :” Thi xếp hàng nhanh ".Yêu cầu hoc sinh nắm cách chơi ,biết chơi đúng luật ,hào hứng trật tự trong khi chơi .
-Có thái độ và kỉ luật trong lúc tập luyện, tinh thần tập thể cao .
II, ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIÊN : 
 -Trên sân trừờng .Vệ sinh an toàn nơi tập .thoáng mát bằng phẳng , còi , kẻ sân chơi .
 -Hs : quần áo ,giầy dép gọn gàng .
III , NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : 
NỘI DUNG
Đ. LỰƠNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
Mở đầu 
-Cán sự tập hợp lớp , giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học (1-2').
- Nhắc nhở lại nội quy tập luyện chấn chỉnh đội hình đội ngũ trang phục . 
3/ Khởi động :
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát (1-2’).
* Giận chân tại chỗ theo nhịp (2-3’).
Cơ bản 
Đội hình đội ngũ .(10-12')
-Ơn quay phải quay trái, dàn hàng dồn hàng .
Giáo viên cho các tổ tự tập luyện do tổ trưởng điển khiển tập ( 2-3') . 
Giáo viên đi quan sát và sửa sai cho từng học sinh .
Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trình diễn nội dung đội hình đội ngũ .
GV và học sinh cùng nhận xét biểu dương tinh thần và kết quả tập luyện . 
Tập cả lớp để cũng cố kết quả tập luyện (2 lần ) .
* Trò chơi : “Thi xếp hàng nhanh “ .(6-8').
Giáo viên nêu tên trò chơi và giải thích cách chơi, luật chơi .
Cho một tổ chơi thử để cả lớp quan sát .
Lớp chơi thử 1-2 lần rồi sau đó thi đua 2-3 lần .
Tuyên dương tổ thắng – nhận xét :
 Kết thúc
Đứng tại chỗ vỗ tay và hát .
- Thả lỏng người (2-3').
 Giáo viên cùng học sinh hệ thống lại giờ học .
 Giao bài tập về nhà thực hiện giậm chân tại chỗ mỗi sáng 2-3' .
6-10phút 
18-22phút 
4-6phút 
 Lớp hát một bài .
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ª
-Lần 1-2 giáo viên điều khiển cho cả lớp thực hiện , có nhận xét và sửa sai cho học sinh chung. Sau đo cán sự lớp điều khiển lớp, giáo viện đi quan sát sửa sai cho từng học sinh.
Tổ tập luyện :
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
 ª
TUẦN 2
Ngày soạn : 16 tháng 9 năm 2007. 
Ngày dạy : Thứ năm ngày 20 tháng 9 năm 2007.
BÀI 4
ĐỘNG TÁC QUAY SAU 
TRÒ CHƠI “ NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH”
I- MỤC TIÊU : 
 -Cũng cố và nâng cao kỹ thuật : Quay phải, quay trái, đi đều . Yêu cầu động tác đều, đúng với khẩu lệnh hô .
	 -Học đôïng tác quay sau .Yêu cầu nhận biết đúng hướng xoay người, làm quen với động tác quay sau .
Trò chơi :” Nhảy đúng nhảy nhanh ".Yêu cầu hoc sinh nắm cách chơi ,biết chơi đúng luật ,hào hứng, trật tự trong khi chơi .
-Có thái độ và kỉ luật trong lúc tập luyện, tinh thần tập thể cao .
II, ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIÊN : 
 -Trên sân trường .Vệ sinh an toàn nơi tập .thoáng mát bằng phẳng , còi , kẻ sân chơi .
 -Hs : quần áo, giầy dép gọn gàng .
III , NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : 
NỘI DUNG
Đ. LỰƠNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
Mở đầu 
-Cán sự tập hợp lớp , giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học (1-2').
- Nhắc nhở lại nội quy tập luyện chấn chỉnh đội hình đội ngũ trang phục . 
- Khởi động :
- Đứng xoay các khớp . (1-2’).
* Trò chơi " Diệt các con vật có hại " (2-3’).
Cơ bản 
Đội hình đội ngũ (10-12').
- Ơn quay phải, quay trái, đi đều (3-4') .
- Học động tác quay sau : 7-8'.
GV thực hiện mẫu dộng tác 2 lần .
Lần 1 làm chậm ,lần2 vừa thực hiện vừa giả thích yếu lĩnh động tác .Sau đó cho 3 học sinh ra tập thử , Gv nhận xét, sửa chữa sai sốt cho HS, cuối cùng cho cả lớp thực hiện theo khẩu lệnh của Gv .
 - Giáo viên cho các tổ tự tập luyện do tổ trưởng điển khiển tập ( 2-3') . 
Giáo viên đi quan sát và sửa sai cho từng học sinh .
 -Tập cả lớp để cũng cố kết quả tập luyện (1 lần ) .
*Trò chơi : “Nhảy đúng nhảy nhanh “ .(6-8').
Giáo viên tập hợp lớp theo đội hình chơi sau đó nêu cách chơi và luật chơi . Cho một nhóm ra làm mẫu cách nhảy , rồi cho một tổ ra chơi thử để cả lớp quan sát .
Lớp chơi thử 1-2 lần rồi sau đó thi đua 2-3 lần .
Tuyên dương tổ thắng – nhận xét :
 Kết thúc
Đứng tại chỗ vỗ tay và hát .
 Giáo viên cùng học sinh hệ thống lại giờ học ( cho một học sinh lên thực hiện lại động tác quay sau) .
 Giao bài tập về nhà thực hiện giậm chân tại chỗ và quay sau mỗi sáng 2-3'.
6-10phút 
18-22phút 
4-6phút 
 lớp hát một bài .
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ª
-Lần 1-2 giáo viên điều khiển cho cả lớp thực hiện , có nhận xét và sửa sai cho học sinh sau đó cán sự lớp điều khiển cho lơp thực hiện- GV đi quan sát và sửa sai cho từng học sinh .
ª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
Tổ tập luyện :
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
 ª
TUẦN 3
Ngày soạn : 23 tháng 9 năm 2007. 
Ngày dạy : Thứ ba ngày 25 tháng 9 năm 2007.
BÀI 5
ĐI ĐỀU, ĐỨNG LẠI, QUAY SAU 
 TRÒ CHƠI “ KÉO CƯA LỪA XẺ”
I- MỤC TIÊU : 
 -Cũng cố và nâng cao kỹ thuật :Đi đều , đứng lại, quay sau . Yêu cầu nhận biết đúng hướng quay, cơ bản đúng động tác, đúng khẩu lệnh hô .
	-Trò chơi :” Kéo cưa lừa xẻ ".Yêu cầu hoc sinh nắm cách chơi ,biết chơi đúng luật ,hào hứng, trong khi chơi .
-Có thái độ và kỉ luật trong lúc tập luyện, tinh thần tập thể cao .
II, ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIÊN : 
 -Trên sân trừờng .Vệ sinh an toàn nơi tập .thoáng mát bằng phẳng , còi , kẻ sân chơi .
 -Hs : quần áo ,giầy dép gọn gàng .
III , NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : 
NỘI DUNG
Đ. LỰƠNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
Mở đầu 
-Cán sự tập hợp lớp , giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học (1-2').
- Nhắc nhở lại nội quy tập luyện chấn chỉnh đội hình đội ngũ trang phục . 
3/ Khởi động :
- Đứng xoay các khớp . (1-2’).
* Trò chơi "Làm theo hiệu lệnh " (2-3’).
Đứng tại chỗ hát một bài .
Cơ bản 
Đội hình đội ngũ (8-10').
-Ơn đi đều, đứng lại, quay sau . (8-10') .
Giáo viên cho các tổ tự tập luyện do tổ trưởng điển khiển tập ( 2-3') . 
Giáo viên đi quan sát và sửa sai cho từng học sinh .
Tập hợp các tổ trình diễn .GV nhận xét đánh gia sửa sai cho học sinh - biểu dương các tổ thực hiện tốt .
Tập cả lớp để cũng cố kết quả tập luyện (2 lần ) .
*Trò chơi : “Kéo cưa lừa xẻ “ .(8-10').
Giáo viên tập hợp lớp theo đội hình chơi sau đó nêu tên trò chơi và có thể cho học sinh nêu lại cách chơi, luật chơi . Cho cả lớp ôn lại vần điệu 1-2 lần rồi cho 2 học sinh thực hiện mẫu sau đó cho một tổ chơi thử để cả lớp quan sát .
Lớp chơi thử 1-2 lần rồi sau đó thi đua 2-3 lần .
Tuyên dương các cặp chơi đúng luật – nhận xét :
 Kết thúc
-Cho học sinh chạy đều nối nhau thành vòng tròn. 
-Thực hiện động tác thả lỏng . 
 -Giáo viên cùng học sinh hệ thống lại giờ học nhận xét đánh giá kết quả học tập .
 -Giao bài tập về nhà:thực hiện giậm chân tại chỗ và quay sau mỗi sáng 2-3'.
6-10phút 
18-22phút 
4-6phút 
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
-Lần 1-2 giáo viên điều khiển cho cả lớp thực hiện , có nhận xét và sửa sai cho học sinh .
Tổ tập luyện :
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
 ª
TUẦN 3
Ngày soạn : 23 tháng 9 năm 2007. 
Ngày dạy : Thứ năm ngày 27 tháng 9 năm 2007.
BÀI 6
ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI,VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI
TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ Û”
I- MỤC TIÊU : 
 -Củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác quay sau . Yêu cầu cơ bản đúng động tác đúng với khẩu lệnh hô .
	 - Học động tác mới : Đi vòng phải, vòng trái, đứng lại . Yêu cầu HS nhập biết đúng hướng vòng, làm quen với kĩ thuật động tác .
	-Trò chơi :” Bịt mắt bắt dê ".Yêu cầu rèn luyện và nâng cao tính tập trung chú ý và khả năng định hướng cho học sinh biết chơi đúng luật ,hào hứng nhiệt tình , trong khi chơi .
-Có thái độ và kỉ luật trong lúc tập luyện, tinh thần tập thể cao .
II, ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIÊN : 
 -Trên sân trường .Vệ sinh an toàn nơi tập .thoáng mát bằng phẳng , 3-4 còi, 3-4 khăn bịt mắt .
 -Hs : quần áo ,giầy dép gọn gàng .
III , NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : 
NỘI DUNG
Đ. LỰƠNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
Mở đầu 
-Cán sự tập hợp lớp , giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học (1-2').
- Nhắc nhở lại nội quy tập luyện chấn chỉnh đội hình đội ngũ trang phục . 
3/ Khởi động :
- Đứng xoay các khớp . (1-2’).
* Trò chơi "Làm theo hiệu lệnh " (2-3’).
Giậm chân theo nhịp 1-2' .
Cơ bản 
Đội hình đội ngũ (8-10').
- Ơn quay sau 5-6' 
Lần 1-2 giáo viên hô cho học sinh thực hiện , các lần sau chia tổ tự tập 
Giáo viên di quan sát và sửa sai cho học sinh 
* Tập trong cả lớp tập để cũng cố 1-2 lần .
 Học đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại (5-8') .
Giáo viên làm mẫu động tác chậm, vừa làm động tác vừa giảng giải kỉ động tác .Giáo viên hô khẩu lệnh cho tổ học sinh làm mẫu tập 
Chia tổ tập luyện theo đội hình hang dọc 
- Cho cả lớp thực hiện theo đội hình 2 hang dọc, sau đó cho lớp tập theo đội hình 4 hàng dọc .
*Trò chơi : “Bịt mắt bắt dê “ .(6-8').
Giáo viên tập hợp lớp theo đội hình chơi sau đó nêu tên trò chơi và có thể  ...  giải thích động tác.
+ Hs tập -Từng nhóm 2-3 .
Gv kiểm tra, sửa động tác sai.
*Nhảy dây 9-10’
-Giáo viên yêu cầu nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
- Cho một vài em lên làm mẫu.
- Cho hs nhảy dây cá nhân.
- Cho hs thi xem ai nhảy giỏi nhất
 (Gv chú ý nhắc Hs giữ kỉ luật để bảo đảm an toàn)
- Cho lớp ổn định hàng ngũ ,thả lỏng các khớp và hít thở sâu .
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát . 
- Gv nhận xét ,đánh giá kết quả giờ học. Giao bài tập về nhà ôn nhảy và đá cầu.
6-10phút 
1 lần (2*8 nhịp)
18-22 phút 
3-4 phút
-Lớp trưởng tập hợp ,điểm số và báo cáo.
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª ª
ªªªªªªªª
 X
 X
-Học sinh khởi động lại các khớp cổ chân, tay, gối ,hông , vai .
 * 
 * *
ªªªªªªªª
ª
ªªªªªªªª
ª
ªªªªªªªª
ª
ªªªªªªªª
ª
 ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
 ª
Ngày soạn 3/5/2008 Ngày dạy : 5/5 năm 2008
KHỐI: IV
GIÁO ÁN : THỂ DỤC 
TUẦN:XXXIII
 Tiết 65
BÀI 65: KIỂM TRA THƯ ÛNỘI DUNG HỌC MÔN TỰ CHỌN .
I- MỤC TIÊU : 
- Kiểm tra thử nội dung học môn tự chọn (đá cầu). Yêu cầu biết cách tham gia kiểm tra thực hiện cơ bản đúng động tác và đạt thành tích cao.
 -Có ý thức trong học tập, ham thích vận động rèn tính khéo léo .
II, ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIÊN : 
 -Trên sân trường ,vệ sinh an toàn nơi tập ,thoáng mát bằng phẳng.
 - Hs : quần áo ,giầy dép gọn gàng ,mỗi Hs một quả cầu và một dây nhảy .
III , NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : 
PHẦN
NỘI DUNG
Đ. LỰƠNG 
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 
MỞ Đầu
 Cơ Bản 
Kết Thúc 
-Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . (1').
Khởi động :
Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, khớp gối, hông, vai . (1-2') .
Chạy xung quang sân trường một vòng sau đó đi thường vung tay và hít thở sâu 2-3’.
-Thực hiện bài thể dục phát triển chung 1 lần .
*Môn tự chọn 14-16 ': Đá cầu
-Ôn tâng cầu bằng đùi.2-3’
-Thực hiện ôn các động tác bỗ trợ đã học.
+ Gv nêu tên động tác, 2 Hs lên thực hiện động tác cho lớp xem.
+ Cán sự điều khiển,Giáo viên đi kiểm tra , uốn nắn động tác sai .
- Kiểm tra thử tâng cầu bằng đùi.10-12’
Hình thức
 Gv gọi tên mỗi đợt 4-5 em lên vị trí kiểm tra. Cử 4-5 em khác đếm kết quả của từng người 
Đánh giá
Hoàn thành tốt: Hs tâng liên tục từ 5lần trở lên.
Hoàn thành : Hs tâng liên tục 3-4 lần.
Chưa hoàn thành : dưới 3lần
*Nhảy dây : Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. 5-6’.
Giáo viên nêu yêu cầu sau đó phát dây cho học sinh thực hiện .
Giáo viên đi quan sát và nhắc nhở sửa sai cho học sinh .
Cho hoc sinh giữa các tổ thi với nhau để chọn ra ngưới nhảy tốt nhất .
- Cho lớp ổn định hàng ngũ ,thả lỏng các khớp và hít thở sâu .
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát . 
- Giao bài tập về nhà ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm chân và đá cầu
6-10phút 
18-22 phút 
3-4 phút
-Lớp trưởng tập hợp ,điểm số và báo cáo.
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª ª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ª
Học sinh khởi động lại các khớp cổ chân, tay, gối ,hông , vai .
 X
 X
x x x x x
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
Thực hiện theo đội hình hàng ngang , thưc hiện theo tổ của mình, tổ trưởng điều khiển tổ thực hiện .
 ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
 ª
Ngày soạn 3/5/2008 Ngày dạy : 9 tháng 5 năm 2008
KHỐI: IV
GIÁO ÁN : THỂ DỤC 
TUẦN:XXXIII
 Tiết 66
BÀI 66: : KIỂM TRA NỘI DUNG HỌC MÔN TỰ CHỌN.
I- MỤC TIÊU : 
- Kiểm tra nội dung học môn tự chọn (đá cầu). Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và đạt thành tích cao.
 -Có ý thức trong học tập, ham thích vận động rèn tính khéo léo .
II, ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIÊN : 
 -Trên sân trường ,vệ sinh an toàn nơi tập ,thoáng mát bằng phẳng.
 -Hs : quần áo ,giầy dép gọn gàng , cầu .
III , NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : 
PHẦN
NỘI DUNG
Đ. LỰƠNG 
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 
MỞ Đầu
 Cơ Bản 
Kết Thúc 
-Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . (1').
Khởi động :
Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, khớp gối, hông ,vai . (1-2') .
Chạy xung quang sân trường một vòng sau đó đi thường vung tay và hít thở sâu 2-3’.
-Thực hiện bài thể dục phát triển chung 1 lần .
*Kiểm tra thử tâng cầu bằng đùi.
Hình thức:
 Gv gọi tên mỗi đợt 4-5 em lên vị trí kiểm tra. Cử 4-5 em khác đếm kết quả của từng người (các em tâng thử ,sau đó tâng cầu chính thức cho đến khi cầu rơi thì dừng lại.)
Đánh giá:
-Hoàn thành tốt: Hs tâng liên tục từ 5lần trở lên.
-Hoàn thành : Hs tâng liên tục 3-4 lần.
-Chưa hoàn thành : dưới 3 lần
- Cho lớp ổn định hàng ngũ ,thả lỏng các khớp và hít thở sâu .
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát . 
- Giao bài tập về nhà ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm chân và thực hiện đá cầu.
6-10phút 
18-22 phút 
3-4 phút
-Lớp trưởng tập hợp ,điểm số và báo cáo.
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª ª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ª
Học sinh khởi động lại các khớp cổ chân ,tay, gối, hông , vai .
 X
x x x x x
 ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
 ª
Ngày soạn 10/5/2008 Ngày dạy : 12 tháng 5 năm 2008
	KHỐI: IV	
GIÁO ÁN : THỂ DỤC 
TUẦN:XXXIIV
 Tiết 67
BÀI 67: NHẢY DÂY- TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY “ .
I- MỤC TIÊU : 
-Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau . Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng và nâng cao thành tích .
	-Trò chơi “ Lăn bong bằng tay “ . Yêu cầu học sinh tham gia vào trò chơi tương đối chủ động .
	 -Có ý thức trong học tập, ham thích vận động rèn tính khéo léo, nhanh nhẹn .
II, ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIÊN : 
 -Trên sân trường .Vệ sinh an toàn nơi tập .thoáng mát bằng phẳng .
 -Hs : quần áo ,giầy dép gọn gàng ,dây nhảy, bóng .
III , NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : 
PHẦN
NỘI DUNG
Đ. LỰƠNG 
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 
MỞ Đầu
 Cơ Bản 
Kết Thúc 
-Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . (1').
- Khởi động :
Xoay các khớp, cổ chân cổ tay khớp gối hông vai . (1-2') .
Chạy xung quang sân trường một vòng sau đó đi thường vung tay và hít thở sâu 2-3’.
Thực hiện bài thể dục phát triển chung 1 lần .
Trò chơi “ làm theo hiệu lệnh “ 
Nhảy dây : 9-10’.
Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau .
GV cho 1-2 học sinh làm mầu để nhắc lại học sinh nhớ lại cách nhảy . 
Giáo viên nêu yêu cầu sau đó phát dây cho học sinh thực hiện .
GV chia tổ cho học sinh thực hiện .
GV đi quan sát và uốn nắn học sinh thực hiện .
Cho hoc sinh giữa các tổ thi với nhau để chọn ra ngưới nhảy tốt nhất .
Trò chơi “ Lăn bóng bằng tay “ 9-11’.
GV nêu tên trò chơi các thức chơi , cho một học sinh ra thực hiện mẫu để học sinh quan sát .
Xen kẻ giáo viên giải thích thêm .
Cho học sinh chơi thử 1-2 lần .
Cho học sinh chơi chính thức có tính thắng thua .
- Cho lớp ổn định hàng ngũ ,thả lỏng các khớp và hít thở sâu .
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát . 
- Giao bài tập về nhà ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm chân và thực hiện ném bóng trúng đích 
6-10phút 
18-22 phút 
3-4phút
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª ª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ª
Học sinh về vị trí tập luyện theo yêu cầu của giáo viên .
Thực hiện theo đội hình hàng dọc , thưc hiện theo tổ của mình,lớp trưởng điều khiển tổ thực hiện .
 ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
 ª
Ngày soạn 10/5/2008 Ngày dạy : 16 tháng 5 năm 2008
	KHỐI: IV	
GIÁO ÁN : THỂ DỤC 
TUẦN:XXXIIV
 Tiết 68
BÀI 68: NHẢY DÂY- TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG “ .
I- MỤC TIÊU : 
-Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau . Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng và nâng cao thành tích .
	-Trò chơi “ Dẫn bóng “ . Yêu cầu học sinh tham gia vào trò chơi tương đối chủ động .
	 -Có ý thức trong học tập, ham thích vận động rèn tính khéo léo, nhanh nhẹn .
II, ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIÊN : 
 -Trên sân trường .Vệ sinh an toàn nơi tập .thoáng mát bằng phẳng .
 -Hs : quần áo ,giầy dép gọn gàng ,dây nhảy, bóng .
III , NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : 
PHẦN
NỘI DUNG
Đ. LỰƠNG 
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 
MỞ Đầu
 Cơ Bản 
Kết Thúc 
-Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . (1').
- Khởi động :
Xoay các khớp, cổ chân cổ tay khớp gối hông vai . (1-2') .
Chạy xung quang sân trường một vòng sau đó đi thường vung tay và hít thở sâu 2-3’.
Thực hiện bài thể dục phát triển chung 1 lần .
Trò chơi “ làm theo hiệu lệnh “ 
Kiểm tra bài cũ : Nhảy dây cá nhân .
Nhảy dây : 9-10’.
Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau .
GV cho 1-2 học sinh làm mầu để nhắc lại học sinh nhớ lại cách nhảy . 
Giáo viên nêu yêu cầu sau đó phát dây cho học sinh thực hiện .
GV chia tổ cho học sinh thực hiện .
GV đi quan sát và uốn nắn học sinh thực hiện .
Cho hoc sinh giữa các tổ thi với nhau để chọn ra ngưới nhảy tốt nhất .
Trò chơi “ Dẫn bóng “ 9-11’.
GV nêu tên trò chơi các thức chơi , cho một học sinh ra thực hiện mẫu để học sinh quan sát .
Xen kẻ giáo viên giải thích thêm .
Cho học sinh chơi thử 1-2 lần .
Cho học sinh chơi chính thức có tính thắng thua .
- Cho lớp ổn định hàng ngũ ,thả lỏng các khớp và hít thở sâu .
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát . 
- Giao bài tập về nhà ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm chân và thực hiện ném bóng trúng đích 
6-10phút 
18-22 phút 
3-4phút
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª ª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ª
Học sinh về vị trí tập luyện theo yêu cầu của giáo viên .
Thực hiện theo đội hình hàng ngang , thưc hiện theo tổ của mình, lớp trưởng điều khiển tổ thực hiện .
 ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
 ª

Tài liệu đính kèm:

  • docthe duc 4 ca nam.doc