Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài: Quay sau, đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại. Trò chơi Bỏ khăn

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài: Quay sau, đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại. Trò chơi Bỏ khăn

I. Mục tiêu:

- Củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác : Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái,

- Yêu cầu học sinh thực hiện đúng động tác , đều, đúng khẩu lệnh

- Trò chơi “ bỏ khăn”. Yêu cầu biết cách chơi, nhanh nhẹn, khéo léo, chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi

. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phương pháp:

 - Trực quan, diễn giải, thực hành

D. Dụng cụ:

- Chuẩn bị : 1 còi

- chiếc khăn sạch để bịt mắt khi chơi

 

doc 2 trang Người đăng huybui42 Ngày đăng 28/01/2022 Lượt xem 256Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài: Quay sau, đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại. Trò chơi Bỏ khăn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ThĨ dơc (tiÕt10)
Quay sau, ®i ®Ịu, vßng ph¶i, vßng tr¸i, ®øng l¹i
Trß ch¬i “ Bá kh¨n”
I. Mục tiêu:
Củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác : Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái,
Yêu cầu học sinh thực hiện đúng động tác , đều, đúng khẩu lệnh 
- Trß ch¬i “ bá kh¨n”. Yêu cầu biết cách chơi, nhanh nhẹn, khéo léo, chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi
. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phương pháp: 
 - Trực quan, diễn giải, thực hành
D. Dụng cụ: 
Chuẩn bị : 1 còi
 chiếc khăn sạch để bịt mắt khi chơi
	 	PHẦN NỘI DUNG
ĐLVĐ
YÊU CẦU KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
6-10’
 1. Nhận lớp:
- Tập hợp lớp- lớp trưởng báo cáo và thực hiện thủ tục lên lớp.
- Lớp tập trung 4 hàng dọc phổ biến nội dung, yêu cầu , chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tâïp luyện
 2. Kiểm tra bài cũ:
Đi đều 
Tổ chức kiểm tra 1 nhóm HS
 3. Phổ biến bài mới:
- Phổ biến nội dung: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại - Trò chơi “ Bá kh¨n”
 Lớp tập trung 4 hàng dọc- nhắc lại tên bài học
 4. Khởi động:
1-2’
Cho cả lớp khởi động xoay các khớp chân, tay, cổ
Đội hình 4 hàng ngang cự ly 1 sải tay
 - Chuyên môn:
2-3’
Tổ chức trò chơi ” Tìm ngươì chỉ huy”
Đội hình vòng tròn
PHẦN NỘI DUNG
ĐLVĐ
YÊU CẦU KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
II.PHẦN CƠ BẢN:
18-22’
 1. Nội dung:
10-12’
 -Đội hình đội ngũ: + Ôn Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.
- GV điều khiển lớp tập 
 - Chia tổ tập luyện, do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát ,nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS các tổ.
 2. Trò chơi:
6-8’
“ Bỏ khăn” 
 GV tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích lại cách chơi và luật chơi. Sau đó cho cả lớp cùng chơi.. GV quan sát, nhận xét, biểu dương HS tích cực trong khi chơi.
III.PHẦNKẾT THÚC:
4- 6’
 1. Nhận xét :
1-2’
GV cùng HS hệ thống lại bài
GV nhận xét và đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà
HS tập hợp hàng ngang
 2. Hồi tĩnh:
1-2’
- Cho HS cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp 
 3. Xuống lớp:
1’
GV hô “ THỂ DỤC” – Cả lớp hô “ KHỎE”
Lớp tập trung thành 4 hàng ngang.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_4_bai_quay_sau_di_deu_vong_phai_vong_tra.doc