Giáo án Thể dục khối lớp 4

Giáo án Thể dục khối lớp 4

Tên bài : GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC LỚP

 TRÒ CHƠI: CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC

1. Mục tiêu ( nhiệm vụ, yều cầu) :

- Giới thiệu chương trình TD lớp 4.

- Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn.

- Trò chơi:”Chuyền bóng tiếp sức”

2 Sân tập, dụng cụ :.

. Trên sân trường . Vệ sinh sân chơi, đảm bảo an toàn.

 Chuẩn bị 1 còi, kẻ, vẽ sân chơi

 

doc 40 trang Người đăng thuthuy90 Lượt xem 851Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục khối lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 1
Tên bài : GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC LỚP 
 TRÒ CHƠI: CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC 
1. Mục tiêu ( nhiệm vụ, yều cầu) : 
Giới thiệu chương trình TD lớp 4. 
Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn.
Trò chơi:”Chuyền bóng tiếp sức”
2 Sân tập, dụng cụ :. 
. Trên sân trường . Vệ sinh sân chơi, đảm bảo an toàn.
 Chuẩn bị 1 còi, kẻ, vẽ sân chơi 
3. Tiến trình thực hiện ( nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Nội dung 
Định lượng
Chỉ dẫn phương pháp và hình thức tổ chức tập luyện
I. Phần chuẩn bị :
* Ổn định tổ chức nhận lớp
* Phổ biến nội dung mục tiêu yêu cầu giờ học
* Chấn chỉnh đội ngũ, trang phục
a) Khởi động chung :
- Thực hiện các động tác :
- Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân , đầu gối . . .
b) Khởi động chuyên môn :
-Bài tập : Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
* Kiểm tra bài cũ: Gọi tổ 1 kiểm tra đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại .
 Giáo viên nhận xét , đánh giá HS.
II. Phần cơ bản :
1. Đội hình đội ngũ
- Ôn đi đều vòng phải, đứng lại
- Giáo viên điều khiển tập, sau đó cho các tổ chức tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV nhận xét, sửa chữa những sai sót cho học sinh.
- Ôn đi đều vòng phải, đứng lại (tương tự trên)
- Ôn tổng hợp 2 nội dung trên
Chia tổ tổ chức tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV nhận xét, sửa chữa những sai sót .
- Tập hợp lớp, Lớp trưởng điều khiển.GV nhận xét, đánh giá, 
2. Trò chơi vận động : 
- Trò chơi:“Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” 
- GV Tập hợp đội hình
-GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi.
- Cho 1 tổ chơi thử, 
- Cho cả lớp chơi chính thức có thi đua
- GV quan sát, nhận xét, đánh giá biểu dương tổ chơi thắng cuộc. 
III. Phần kết thúc :
- Cho HS tập hợp 4 hàng dọc;
-Thả lỏng 
GV cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét giờ học .
6 ® 10 phút
2lần x8nhịp
2lần x8nhịp
1 lần
2 lần
25phút
10® 12 phút
3 lần 
3 lần 
 3 lần 
 2 lần
10® 13 phút
2 lần
 lần
 lần
3® 5phút
* * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * *
 @
 * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 @ 
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 * *
 @
 * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 @
Tổ1 * * Tổ 2
 * *
 * * @
 * *
 Tổ 3 * * * * * * * * *
 @
 * * * * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * * * * * 
 @ 
 GIÁO ÁN SỐ: 2
Tên bài : ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠi 
 TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔi CHỖ, VỖ TAY NHAU” 
1. Mục tiêu ( nhiệm vụ, yều cầu) : 
 - Ôn: đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.Y/cầu thực hiện đúng động tác, đúng hướng, cự li đội hình
 - Trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” . * Giảm tải: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay
2 Sân tập, dụng cụ :. phải, quay trái. (bỏ).
. Trên sân trường . Vệ sinh sân chơi, đảm bảo an toàn.
 Chuẩn bị 1 còi, kẻ, vẽ sân chơi 
3. Tiến trình thực hiện ( nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Nội dung 
Định lượng
Chỉ dẫn phương pháp và hình thức tổ chức tập luyện
I. Phần chuẩn bị :
* Ổn định tổ chức nhận lớp
* Phổ biến nội dung mục tiêu yêu cầu giờ học
* Chấn chỉnh đội ngũ, trang phục
* Khởi động :
a) Khởi động chung :
- Thực hiện các động tác :
- Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân , đầu gối . . .
b) Khởi động chuyên môn :
-Bài tập : Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
-Bài tập : Trò chơi : “Làm theo hiệu lệnh” 
* Kiểm tra bài cũ: Gọi tổ 1 kiểm tra đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại .
 Giáo viên nhận xét , đánh giá HS.
II. Phần cơ bản :
1. Đội hình đội ngũ
- Ôn đi đều vòng phải, đứng lại
- Giáo viên điều khiển tập, sau đó cho các tổ chức tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV nhận xét, sửa chữa những sai sót cho học sinh.
- Ôn đi đều vòng phải, đứng lại (tương tự trên)
- Ôn tổng hợp 2 nội dung trên
Chia tổ tổ chức tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV nhận xét, sửa chữa những sai sót .
- Tập hợp lớp, Lớp trưởng điều khiển.GV nhận xét, đánh giá, 
2. Trò chơi vận động : 
- Trò chơi:“Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” 
- GV Tập hợp đội hình
-GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi.
- Cho 1 tổ chơi thử, 
- Cho cả lớp chơi chính thức có thi đua
- GV quan sát, nhận xét, đánh giá biểu dương tổ chơi thắng cuộc. 
III. Phần kết thúc :
- Cho HS tập hợp 4 hàng dọc;
-Thả lỏng 
GV cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét giờ học .
6 ® 10 phút
2lần x8nhịp
2lần x8nhịp
1 lần
2 lần
25phút
10® 12 phút
3 lần 
3 lần 
 3 lần 
 2 lần
10® 13 phút
2 lần
 lần
 lần
3® 5phút
* * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * *
 @
 * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 @ 
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 * *
 @
 * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 @
Tổ1 * * Tổ 2
 * *
 * * @
 * *
 Tổ 3 * * * * * * * * *
 @
 * * * * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * * * * * 
 @ 
GIÁO ÁN SỐ: 3
Tên bài : ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠi 
 TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔi CHỖ, VỖ TAY NHAU” 
1. Mục tiêu ( nhiệm vụ, yều cầu) : 
 - Ôn: đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.Y/cầu thực hiện đúng động tác, đúng hướng, cự li đội hình
 - Trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” . * Giảm tải: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay
2 Sân tập, dụng cụ :. phải, quay trái. (bỏ).
. Trên sân trường . Vệ sinh sân chơi, đảm bảo an toàn.
 Chuẩn bị 1 còi, kẻ, vẽ sân chơi 
3. Tiến trình thực hiện ( nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Nội dung 
Định lượng
Chỉ dẫn phương pháp và hình thức tổ chức tập luyện
I. Phần chuẩn bị :
* Ổn định tổ chức nhận lớp
* Phổ biến nội dung mục tiêu yêu cầu giờ học
* Chấn chỉnh đội ngũ, trang phục
* Khởi động :
a) Khởi động chung :
- Thực hiện các động tác :
- Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân , đầu gối . . .
b) Khởi động chuyên môn :
-Bài tập : Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
-Bài tập : Trò chơi : “Làm theo hiệu lệnh” 
* Kiểm tra bài cũ: Gọi tổ 1 kiểm tra đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại .
 Giáo viên nhận xét , đánh giá HS.
II. Phần cơ bản :
1. Đội hình đội ngũ
- Ôn đi đều vòng phải, đứng lại
- Giáo viên điều khiển tập, sau đó cho các tổ chức tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV nhận xét, sửa chữa những sai sót cho học sinh.
- Ôn đi đều vòng phải, đứng lại (tương tự trên)
- Ôn tổng hợp 2 nội dung trên
Chia tổ tổ chức tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV nhận xét, sửa chữa những sai sót .
- Tập hợp lớp, Lớp trưởng điều khiển.GV nhận xét, đánh giá, 
2. Trò chơi vận động : 
- Trò chơi:“Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” 
- GV Tập hợp đội hình
-GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi.
- Cho 1 tổ chơi thử, 
- Cho cả lớp chơi chính thức có thi đua
- GV quan sát, nhận xét, đánh giá biểu dương tổ chơi thắng cuộc. 
III. Phần kết thúc :
- Cho HS tập hợp 4 hàng dọc;
-Thả lỏng 
GV cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét giờ học .
6 ® 10 phút
2lần x8nhịp
2lần x8nhịp
1 lần
2 lần
25phút
10® 12 phút
3 lần 
3 lần 
 3 lần 
 2 lần
10® 13 phút
2 lần
 lần
 lần
3® 5phút
* * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * *
 @
 * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 @ 
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 * *
 @
 * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 @
Tổ1 * * Tổ 2
 * *
 * * @
 * *
 Tổ 3 * * * * * * * * *
 @
 * * * * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * * * * * 
 @ 
 GIÁO ÁN SỐ: 4
Tên bài : ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠi 
 TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔi CHỖ, VỖ TAY NHAU” 
1. Mục tiêu ( nhiệm vụ, yều cầu) : 
 - Ôn: đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.Y/cầu thực hiện đúng động tác, đúng hướng, cự li đội hình
 - Trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” . * Giảm tải: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay
2 Sân tập, dụng cụ :. phải, quay trái. (bỏ).
. Trên sân trường . Vệ sinh sân chơi, đảm bảo an toàn.
 Chuẩn bị 1 còi, kẻ, vẽ sân chơi 
3. Tiến trình thực hiện ( nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
Nội dung 
Định lượng
Chỉ dẫn phương pháp và hình thức tổ chức tập luyện
I. Phần chuẩn bị :
* Ổn định tổ chức nhận lớp
* Phổ biến nội dung mục tiêu yêu cầu giờ học
* Chấn chỉnh đội ngũ, trang phục
* Khởi động :
a) Khởi động chung :
- Thực hiện các động tác :
- Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân , đầu gối . . .
b) Khởi động chuyên môn :
-Bài tập : Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
-Bài tập : Trò chơi : “Làm theo hiệu lệnh” 
* Kiểm tra bài cũ: Gọi tổ 1 kiểm tra đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại .
 Giáo viên nhận xét , đánh giá HS.
II. Phần cơ bản :
1. Đội hình đội ngũ
- Ôn đi đều vòng phải, đứng lại
- Giáo viên điều khiển tập, sau đó cho các tổ chức tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV nhận xét, sửa chữa những sai sót cho học sinh.
- Ôn đi đều vòng phải, đứng lại (tương tự trên)
- Ôn tổng hợp 2 nội dung trên
Chia tổ tổ chức tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV nhận xét, sửa chữa những sai sót .
- Tập hợp lớp, Lớp trưởng điều khiển.GV nhận xét, đánh giá, 
2. Trò chơi vận động : 
- Trò chơi:“Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” 
- GV Tập hợp đội hình
-GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi.
- Cho 1 tổ chơi thử, 
- Cho cả lớp chơi chính thức có thi đua
- GV quan sát, nhận xét, đánh giá biểu dương tổ chơi thắng cuộc. 
III. Phần kết thúc :
- Cho HS tập hợp 4 hàng dọc;
-Thả lỏng 
GV cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét giờ học .
6 ® 10 phút
2lần x8nhịp
2lần x8nhịp
1 lần
2 lần
25phút
10® 12 phút
3 lần 
3 lần 
 3 lần 
 2 lần
10® 13 phút
2 lần
 lần
 lần
3® 5phút
* * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * *
 @
 * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 @ 
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 * *
 @
 * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 @
Tổ1 * * Tổ 2
 * *
 * * @
 * *
 Tổ 3 * * * * * * * * *
 @
 * * * * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * * * * * 
 @ 
 GIÁO ÁN SỐ: 5
Tên bài : TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ” 
1. Mục tiêu ( nhiệm vụ, yều cầu) : 
 - Củng cố và nâng cao kĩ thuật: tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu nhận biết đúng động tác, đúng khẩu lệnh, đều, đẹp.
 - T ...  cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét giờ học . 
TD tổ xuất sắc, cá nhân xuất sắc.
Dặn về nhà tập nhảy dây nhiều hơn.
6 ® 10 phút
2lần x8nhịp
2lần x8nhịp
1 lần
2 lần
 20 phút
10® 12 phút
3 lần 
3 lần 
 3 lần 
5 6 phút
2 lần
 lần
 lần
5 6 phút
* * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * *
 @
 * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 @ 
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 * *
 @
 * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 @
Tổ1 * * Tổ 2
 * *
 * * @
 * *
 Tổ 3 * * * * * * * * *
 @
 * * * * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * * * * * 
 @ 
GIÁO ÁN SỐ:30 Thứ ba 
Tên bài : NHẢY DÂYKIỂU CHÂN TRƯỚC CHÂN SAU.
1. Mục tiêu ( nhiệm vụ, yều cầu) : 
Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.Duy chuyển tung và bắt bóng. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
 - TC: “ Trao tín gậy”. 
 - Yêu cầu chơi nhiệt tình , chủ động.
2 Sân tập, dụng cụ :. 
. Trên sân trường . Vệ sinh sân chơi, đảm bảo an toàn.
 Chuẩn bị 1 còi, kẻ, vẽ sân chơi 
3. Tiến trình thực hiện ( nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
I. Phần chuẩn bị :
* Ổn định tổ chức nhận lớp.
* Phổ biến nội dung mục tiêu yêu cầu giờ học.
* Chấn chỉnh đội ngũ, trang phục
a) Khởi động chung :
- Thực hiện các động tác :
- Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân , đầu gối . . .
b) Khởi động chuyên môn :
-Bài tập : Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
* Kiểm tra bài cũ: Gọi tổ1 kiểm tra đi chuyển hướng phải trái. Đã học.
 Giáo viên nhận xét , đánh giá HS.
II. Phần cơ bản :
1. Bài tập rèn luỵện tư thế cơ bản:
Ôn duy chuyển tung và bắt bóng. Yêu cầu hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích. Cho học sinh thi và bắt bóng xem tổ nào thắng.Biểu dương tổ đó.
 GVchú ý sửa chữa ĐT chưa chính xác , HD các ĐT sai.
Ôn nhảy dâykiểu chân trước chân sau.
Thi nhảy dây kiểu chân trước chân sau. GV có thể cho từng tổ thi theo sự điều khiển của tổ trưởng.
GV cho HS đánh giá và nhận xét.
2. Trò chơi vận động : 
- Trò chơi:“Dẫn bóng" 
-GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi.
Cho 1 tổ chơi thử,
- Cho cả lớp chơi chính thức có thi đua
- GV quan sát, nhận xét, đánh giá biểu dương tổ chơi thắng cuộc. 
III. Phần kết thúc :
- Cho HS tập hợp 3 hàng dọc;
- Đứng tại chỗ làm động tác gập thân thả lỏng.
GV cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét giờ học . 
TD tổ xuất sắc, cá nhân xuất sắc.
Dặn về nhà tập nhảy dây nhiều hơn.
6 ® 10 phút
2lần x8nhịp
2lần x8nhịp
1 lần
2 lần
 20 phút
10® 12 phút
3 lần 
3 lần 
 3 lần 
5 6 phút
2 lần
 lần
 lần
5 6 phút
* * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * *
 @
 * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 @ 
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 * *
 @
 * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 @
Tổ1 * * Tổ 2
 * *
 * * @
 * *
 Tổ 3 * * * * * * * * *
 @
 * * * * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * * * * * 
 @ 
GIÁO ÁN SỐ:31 Thứba 
Tên bài : MÔN TỰ CHỌN - NHẢY DÂY TẬP THỂ
1. Mục tiêu ( nhiệm vụ, yều cầu) : 
Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.Duy chuyển tung và bắt bóng. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
 - TC: “ Trao tín gậy”. 
 - Yêu cầu chơi nhiệt tình , chủ động.
2 Sân tập, dụng cụ :. 
. Trên sân trường . Vệ sinh sân chơi, đảm bảo an toàn.
 Chuẩn bị 1 còi, kẻ, vẽ sân chơi 
3. Tiến trình thực hiện ( nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
I. Phần chuẩn bị :
* Ổn định tổ chức nhận lớp.
* Phổ biến nội dung mục tiêu yêu cầu giờ học.
* Chấn chỉnh đội ngũ, trang phục
a) Khởi động chung :
- Thực hiện các động tác :
- Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân , đầu gối . . .
b) Khởi động chuyên môn :
-Bài tập : Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
* Kiểm tra bài cũ: Gọi tổ1 kiểm tra đi chuyển hướng phải trái. Đã học.
 Giáo viên nhận xét , đánh giá HS.
II. Phần cơ bản :
1. Bài tập rèn luỵện tư thế cơ bản:
Ôn duy chuyển tung và bắt bóng. Yêu cầu hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích. Cho học sinh thi và bắt bóng xem tổ nào thắng.Biểu dương tổ đó.
 GVchú ý sửa chữa ĐT chưa chính xác , HD các ĐT sai.
Ôn nhảy dâykiểu chân trước chân sau.
Thi nhảy dây kiểu chân trước chân sau. GV có thể cho từng tổ thi theo sự điều khiển của tổ trưởng.
GV cho HS đánh giá và nhận xét.
2. Trò chơi vận động : 
- Trò chơi:“Dẫn bóng" 
-GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi.
Cho 1 tổ chơi thử,
- Cho cả lớp chơi chính thức có thi đua
- GV quan sát, nhận xét, đánh giá biểu dương tổ chơi thắng cuộc. 
III. Phần kết thúc :
- Cho HS tập hợp 3 hàng dọc;
- Đứng tại chỗ làm động tác gập thân thả lỏng.
GV cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét giờ học . 
TD tổ xuất sắc, cá nhân xuất sắc.
Dặn về nhà tập nhảy dây nhiều hơn.
6 ® 10 phút
2lần x8nhịp
2lần x8nhịp
1 lần
2 lần
 20 phút
10® 12 phút
3 lần 
3 lần 
 3 lần 
5 6 phút
2 lần
 lần
 lần
5 6 phút
* * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * *
 @
 * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 @ 
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 * *
 @
 * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 @
Tổ1 * * Tổ 2
 * *
 * * @
 * *
 Tổ 3 * * * * * * * * *
 @
 * * * * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * * * * * 
 @ 
GIÁO ÁN SỐ:32 Thứba 
Tên bài : MÔN TỰ CHỌN - TRÒ CHƠI: DẪN BÓNG.
1. Mục tiêu ( nhiệm vụ, yều cầu) : 
Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.Duy chuyển tung và bắt bóng.
 Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
 - TC: “ Trao tín gậy”. 
 - Yêu cầu chơi nhiệt tình , chủ động.
2 Sân tập, dụng cụ :. 
. Trên sân trường . Vệ sinh sân chơi, đảm bảo an toàn.
 Chuẩn bị 1 còi, kẻ, vẽ sân chơi 
3. Tiến trình thực hiện ( nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
I. Phần chuẩn bị :
* Ổn định tổ chức nhận lớp.
* Phổ biến nội dung mục tiêu yêu cầu giờ học.
* Chấn chỉnh đội ngũ, trang phục
a) Khởi động chung :
- Thực hiện các động tác :
- Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân , đầu gối . . .
b) Khởi động chuyên môn :
-Bài tập : Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
* Kiểm tra bài cũ: Gọi tổ1 kiểm tra đi chuyển hướng phải trái. Đã học.
 Giáo viên nhận xét , đánh giá HS.
II. Phần cơ bản :
1. Bài tập rèn luỵện tư thế cơ bản:
Ôn duy chuyển tung và bắt bóng. Yêu cầu hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích. Cho học sinh thi và bắt bóng xem tổ nào thắng.Biểu dương tổ đó.
 GVchú ý sửa chữa ĐT chưa chính xác , HD các ĐT sai.
Ôn nhảy dâykiểu chân trước chân sau.
Thi nhảy dây kiểu chân trước chân sau. GV có thể cho từng tổ thi theo sự điều khiển của tổ trưởng.
GV cho HS đánh giá và nhận xét.
2. Trò chơi vận động : 
- Trò chơi:“Dẫn bóng" 
-GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi.
Cho 1 tổ chơi thử,
- Cho cả lớp chơi chính thức có thi đua
- GV quan sát, nhận xét, đánh giá biểu dương tổ chơi thắng cuộc. 
III. Phần kết thúc :
- Cho HS tập hợp 3 hàng dọc;
- Đứng tại chỗ làm động tác gập thân thả lỏng.
GV cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét giờ học . 
TD tổ xuất sắc, cá nhân xuất sắc.
Dặn về nhà tập nhảy dây nhiều hơn.
6 ® 10 phút
2lần x8nhịp
2lần x8nhịp
1 lần
2 lần
 20 phút
10® 12 phút
3 lần 
3 lần 
 3 lần 
5 6 phút
2 lần
 lần
 lần
5 6 phút
* * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * *
 @
 * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 @ 
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 * *
 @
 * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 @
Tổ1 * * Tổ 2
 * *
 * * @
 * *
 Tổ 3 * * * * * * * * *
 @
 * * * * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * * * * * 
 @ 
GIÁO ÁN SỐ:33 Thứba 
Tên bài : 	 MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN. 
1. Mục tiêu ( nhiệm vụ, yều cầu) : 
Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.Duy chuyển tung và bắt bóng.
 Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
 - TC: “ Trao tín gậy”. 
 - Yêu cầu chơi nhiệt tình , chủ động.
2 Sân tập, dụng cụ :. 
. Trên sân trường . Vệ sinh sân chơi, đảm bảo an toàn.
 Chuẩn bị 1 còi, kẻ, vẽ sân chơi 
3. Tiến trình thực hiện ( nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)
I. Phần chuẩn bị :
* Ổn định tổ chức nhận lớp.
* Phổ biến nội dung mục tiêu yêu cầu giờ học.
* Chấn chỉnh đội ngũ, trang phục
a) Khởi động chung :
- Thực hiện các động tác :
- Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân , đầu gối . . .
b) Khởi động chuyên môn :
-Bài tập : Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
* Kiểm tra bài cũ:
 Gọi tổ1 kiểm tra đi chuyển hướng phải trái. Đã học.
 Giáo viên nhận xét , đánh giá HS.
II. Phần cơ bản :
1. Bài tập rèn luỵện tư thế cơ bản:
Ôn duy chuyển tung và bắt bóng. Yêu cầu hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích. Cho học sinh thi và bắt bóng xem tổ nào thắng.Biểu dương tổ đó.
 GVchú ý sửa chữa ĐT chưa chính xác , HD các ĐT sai.
Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
Thi nhảy dây kiểu chân trước chân sau. GV có thể cho từng tổ thi theo sự điều khiển của tổ trưởng.
GV cho HS đánh giá và nhận xét.
2. Trò chơi vận động : 
- Trò chơi:“Dẫn bóng" 
-GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi.
Cho 1 tổ chơi thử,
- Cho cả lớp chơi chính thức có thi đua
- GV quan sát, nhận xét, đánh giá.
 Biểu dương tổ chơi thắng cuộc. 
III. Phần kết thúc :
- Cho HS tập hợp 3 hàng dọc;
- Đứng tại chỗ làm động tác gập thân thả lỏng.
GV cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét giờ học . 
TD tổ xuất sắc, cá nhân xuất sắc.
Dặn về nhà tập nhảy dây nhiều hơn.
6 ® 10 phút
2lần x8nhịp
2lần x8nhịp
1 lần
2 lần
 20 phút
10® 12 phút
3 lần 
3 lần 
 3 lần 
5 6 phút
2 lần
 lần
 lần
5 6 phút
* * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * *
 @
 * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 @ 
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 * *
 @
 * * * * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * * * * *
 @
Tổ1 * * Tổ 2
 * *
 * * @
 * *
 Tổ 3 * * * * * * * * *
 @
 * * * * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * * * * * 
 @ 

Tài liệu đính kèm:

  • docTHE DUC 4(3).doc