Giáo án Thể dục Lớp 4 - Chương trình học kỳ 2 - Hoàng Văn Hải

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Chương trình học kỳ 2 - Hoàng Văn Hải

Bài 38 : *Đi vượt chướng ngại vật thấp

 *Trò chơi : Thăng bằng

 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

 -Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp.Yêu cầu thực hiện thuần thục kỹ năng này ở mức tương đối chủ động .

 -Trò chơi:Thăng bằng.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.

 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm : Sân trường; Còi

 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc 36 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 20/01/2022 Lượt xem 229Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Chương trình học kỳ 2 - Hoàng Văn Hải", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày Tháng Năm 
 Bài 37 : *Đi vượt chướng ngại vật thấp
 *Trò chơi : Chạy theo hình tam giác
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 
 -Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
 -Trò chơi: Chạy theo hình tam giác.Yêu cầu biết cách chơi,và tham gia chơi chủ động,tích cực.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi 
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Trò chơi : Bịt mắt bắt dê
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
 Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Bài tập Rèn luyện tư thế cơ bản:
Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
b.Trò chơi : Chạy theo hình tam giác
Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
 Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Thành vòng tròn,đi thườngbước Thôi
HS vừa đi vừa hít thở sâu
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà tập luyện bài thể dục RLTTCB
5p
 25p
17 p 
 2-3lần
 8p
 5p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
 Ngày Tháng Năm 
 Bài 38 : *Đi vượt chướng ngại vật thấp
 *Trò chơi : Thăng bằng
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 
 -Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp.Yêu cầu thực hiện thuần thục kỹ năng này ở mức tương đối chủ động .
 -Trò chơi:Thăng bằng.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi 
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS chạy một vòng trên sân tập
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Trò chơi : Nhóm ba nhóm bảy
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
 Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Bài tập Rèn luyện tư thế cơ bản:
Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
*Các tổ thi đua đi vượt chướng ngại vật thấp
Nhận xét Tuyên dương
b.Trò chơi : Thăng bằng
Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
 Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Thành vòng tròn,đi thườngbước Thôi
HS vừa đi vừa hít thở sâu
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà tập luyện bài thể dục RLTTCB
5p
 25p
17 p 
 2-3lần
 8p
 5p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
 Ngày Tháng Năm 
 Bài 39 : *Đi chuyển hướng phải,trái
 *Trò chơi : Thăng bằng
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 
 -Ôn đi chuyển hướng phải, trái.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác.
 -Trò chơi: Thăng bằng.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi 
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS chạy một vòng trên sân tập
Tập bài thể dục phát triển chung
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
Trò chơi : Có chúng em
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
 Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Bài tập Rèn luyện tư thế cơ bản:
 Ôn đi chuyển hướng phải,trái
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
*Các tổ thi đua đi chuyển hướng phải,trái
Nhận xét Tuyên dương
b.Trò chơi : Thăng bằng
Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
 Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
Đi thườngbước
Đứng lại.đứng
HS vừa đi vừa hát theo nhịp
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà tập luyện bài thể dục RLTTCB
5p
 25p
17 p 
 2-3lần
 8p
 5p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
 Ngày Tháng Năm 
 Bài 40 : *Đi chuyển hướng phải, trái
 *Trò chơi : Lăn bóng bằng tay
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 
 -Ôn đi chuyển hướng phải, trái.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác.
 -Trò chơi: Lăn bóng bằng tay.Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia được vào trò chơi.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi , Bóng
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
Giậm chângiậm . Đứng lạiđứng
HS vừa giậm chân vừa hát theo nhịp
HS chạy một vòng trên sân tập
Trò chơi : Quả gì ăn được
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
 Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Đội hình đội ngủ và Bài tập RLTTCB:
*Ôn đi đều:
Thành 4 hàng dọc.. tập hợp
Nhìn trước.thẳng Nghiêm
Đi đều.. bước. Đứng lại.đứng
Nhận xét
 * Ôn đi chuyển hướng phải,trái
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
*Các tổ thi đua đi chuyển hướng phải,trái
Nhận xét Tuyên dương
b.Trò chơi : Lăn bóng bằng tay
Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
 Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
Đi thườngbước
Đứng lại.đứng
HS vừa đi vừa hát theo nhịp
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà tập luyện bài thể dục RLTTCB
5p
 25p
17 p 
 2-3lần
 8p
 5p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
 Ngày Tháng Năm 
 Bài 41 : *Nhảy dây kiểu chụm hai chân.
 *Trò chơi : Lăn bóng bằng tay
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 
 -Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
 -Trò chơi:Lăn bóng bằng tay.Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia được vào trò chơi.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi , Bóng , Mỗi HS 1 dây nhảy
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS chạy một vòng trên sân tập
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Đi đều.bước . Đứng lại..đứng
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
 Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Bài tập Rèn luyện tư thế cơ bản
*Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân
Khở động
Giáo viên mô phỏng lại động tác:
So dây , trao dây , quay dây
-Hướng dẫn HS bật nhảy không có dây
-Hướng dẫn HS nhảy có dây
b.Trò chơi : Lăn bóng bằng tay
Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
 Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi
HS vừa đi vừa thả lỏng.
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà tập luyện nhảy dây
5p
 25p
17 p 
 2-3lần
 8p
 5p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
 Ngày Tháng Năm 
 Bài 42 : *Nhảy dây 
 *Trò chơi : Lăn bóng bằng tay
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 
 -Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
 -Trò chơi:Lăn bóng bằng tay.Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia được vào trò chơi.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi , Bóng , Mỗi HS 1 dây nhảy
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS chạy một vòng trên sân tập
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Khởi động
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
 Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Bài tập Rèn luyện tư thế cơ bản
*Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân
-Hướng dẫn và tổ chức HS nhảy dây
Giáo viên theo dõi sửa sai cho HS
Nhận xét
*Thi nhảy dây cá nhân
Nhận xét - Tuyên dương
b.Trò chơi : Lăn bóng bằng tay
Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
 Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
Giậm chân.giậm 
 Đứng lại..dứng
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà tập luyện nhảy dây
5p
 25p
17 p 
 8p
 5p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
 Ngày Tháng Năm 
 Bài 43 : *Nhảy dây 
 *Trò chơi : Đi qua cầu
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 
 -Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân.Yêu cầu thực hiện được động tác cơ bản đúng.
 -Trò chơi: Đi qua cầu.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi , Bóng , Mỗi HS 1 dây nhảy
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS chạy một vòng trên sân tập
Khởi động
Tập bài thể dục phát triển chung
Trò chơi : Kéo cưa lừa xẻ
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
 Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Bài tập Rèn luyện tư thế cơ bản
*Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân
-Hướng dẫn và tổ chức HS nhảy dây
Giáo viên theo dõi sửa sai cho HS
Nhận xét
*Thi nhảy dây cá nhân
Nhận xét - Tuyên dương
b.Trò chơi : Đi qua cầu
Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
 Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
HS chạy nhẹ nhàng tại chỗ Hồi tỉnh
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà tập luyện nhảy dây
5p
1lần
 25p
17 p 
 8p
 5p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
 Ngày Tháng Năm 
 Bài 44 : *Ôn tập nhảy dây 
 *Trò chơi : Đi qua cầu
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 
 -Ôn tập nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân.Yêu cầu thực hiện được động tác cơ bản đúng.
 -Trò chơi:Đi qua cầu.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi , Bóng , Mỗi HS 1 dây nhảy.
 II ... NG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS chạy một vòng trên sân tập 
Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi
Ôn bài thể dục phát triển chung
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
 Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Đá cầu:
*Ôn tâng cầu bằng đùi
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập theo tổ
Nhận xét Tuyên dương
*Ôn chuyền cầu theo nhóm 2-3 người
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
b.Nhảy dây kiểu chân trước,chân sau
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
Đi đều.bước Đứng lại.đứng
Thả lỏng
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
 Về nhà tập luyện Tâng cầu bằng đùi
6p
 1lần
 27p
 17p
 10p
 7p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
 Ngày Tháng Năm 
 Bài 65 : * Môn tự chọn : Đá cầu
 *Trò chơi : Dẫn bóng
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 
 -Ôn tập một số nội dung môn đá cầu.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao 
 thành tích.
 -Trò chơi Dẫn bóng.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động nhằm rèn 
 luyện sự khéo léo và nhanh nhẹn.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi , Mối HS một quả cầu , 4 quả bóng
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS chạy một vòng trên sân tập 
Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi
Ôn bài thể dục phát triển chung
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
 Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Đá cầu:
*Ôn tâng cầu bằng đùi
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập theo tổ
Nhận xét Tuyên dương
*Thi tâng cầu bằng đùi theo đơn vị tổ.Sau đó mỗi tổ chọn 2 bạn ra thi với các tổ khác
Nhận xét Tuyên dương
b.Trò chơi Dẫn bóng
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Thả lỏng
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
 Về nhà tập luyện Tâng cầu bằng đùi
6p
 1lần
 27p
 17p
 10p
 7p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
 Ngày Tháng Năm 
 Bài 66 : * Môn tự chọn : Đá cầu
 * Nhảy dây
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 
 -Ôn tập một số nội dung môn đá cầu.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao 
 thành tích.
 -Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.Yêu cầu luyện tập để nâng cao thành tích.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi , Mối HS một quả cầu và một dây nhảy
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS chạy một vòng trên sân tập 
Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi
Ôn bài thể dục phát triển chung
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
 Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Đá cầu:
*Ôn tâng cầu bằng đùi
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập theo tổ
Nhận xét Tuyên dương
*Ôn chuyền cầu theo nhóm 2-3 người
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
b.Nhảy dây kiểu chân trước,chân sau
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
Đi đều.bước Đứng lại.đứng
Thả lỏng
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
 Về nhà tập luyện Tâng cầu bằng đùi
6p
 1lần
 27p
 17p
 10p
 7p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
 Ngày Tháng Năm 
 Bài 67 : * Nhảy dây
 * Trò chơi : Lăn bóng bằng tay
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 
 -Ôn nhảy dây kiểu chân trước,chân sau.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
 -Trò chơi Lăn bóng bằng tay.Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động để rèn luyện sự khéo léo,nhanh nhẹn.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi , Mối HS một dây nhảy , bóng
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS chạy một vòng trên sân tập 
Thành vòng tron,đi thường.bước Thôi
Ôn bài thể dục phát triển chung
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
Trò chơi : Nhóm 3 nhóm 7
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
 Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Nhảy dây kiểu chân trước,chân sau
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
b.Trò chơi : Lăn bóng bằng tay
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
Đi đều.bước Đứng lại.đứng
Thả lỏng
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
 Về nhà tập luyện Nhảy dây kiểu chân trước,chân sau
6p
 1lần
 27p
 17p
 10p
 7p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
 Ngày Tháng Năm 
 Bài 68 : * Nhảy dây
 * Trò chơi : Dẫn bóng
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 
 -Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
 -Trò chơi Dẫn bóng.Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động để rèn luyện sự khéo léo,nhanh nhẹn.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi , Mối HS một dây nhảy , bóng
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
Thành vòng tron,đi thường.bước Thôi
Ôn bài thể dục phát triển chung
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
Trò chơi : Kết bạn
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
 Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Nhảy dây kiểu chân trước,chân sau
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
b.Trò chơi : Dẫn bóng
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
Đi đều.bước Đứng lại.đứng
Thả lỏng
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
 Về nhà tập luyện Nhảy dây kiểu chân trước,chân sau
6p
 1lần
 27p
 17p
 10p
 7p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
 Ngày Tháng Năm 
 Bài 69 : * Di chuyển tung và bắt bóng
 * Trò chơi : Trao tín gậy
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 
 -Ôn di chuyển tung và bắt bóng.Yêu cầu thực hiện đúng động tác và nâng cao thành tích.
 -Trò chơi Trao tín gậy.Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động để rèn luyện sự khéo 
 léo, nhanh nhẹn.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi , bóng , dụng cụ trò chơi
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
Thành vòng tron,đi thường.bước Thôi
Ôn bài thể dục phát triển chung
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
Trò chơi : Tìm những quả ăn được
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
 Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Di chuyển tung và bắt bóng
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
b.Trò chơi Trao tín gậy
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
Đi đều.bước Đứng lại.đứng
Thả lỏng
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
 Về nhà tập luyện tung và bắt bóng
6p
 1lần
 27p
 17p
 10p
 7p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
 Ngày Tháng Năm 
 Bài 70 : * Tổng kết năm học
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 
 -Tổngkết môn học TD lớp 4.Yêu cầu HS hệ thống được những kiến thức,kỹ năng cơ bản đã 
 học trong năm.Đánh giá được sự cố gắng và những điểm còn hạn chế của HS,phát huy những em hoàn thành tốt nhiệm vụ môn học.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi 
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Trò chơi : 
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Tổng kết năm học:
*Đội hình đội ngủ:
-Ôn một số nội dung đã học ở các lớp dưới.
-Học mới:Quay sau.Đi đều vòng phải(trái)đứng lại.Đổi chân khi đi đều sai nhịp.
*Bài TD phát triển chung:Gồm có 8 động tác:
Vươn thở,Tay,Chân,Lưng-Bụng,Toàn thân,Thăng bằng,Nhảy,Điều hoà.
*Bài tập RLTT và KNVĐCB:
-Ôn một số nội dung đã học ở các lớp dưới.
-Học mới:Bật xa,Phối hợp chạy,nhảy.Phối hợp chạy,mang vác.Nhảy dây kiểu chân trước,chân sau.Di chuyển tung và bắt bóng.
*Trò chơi vân động:
-Ôn một số trò chơi đã học ở các lớp dưới.
-Học mới:Nhảy lướt sóng.Chạy theo hình tam giác.Thăng bằng.Lăn bóng bằng tay.Đi qua cầu.Con sâu đo.Kiệu người.Chạy tiếp sức ném bóng vào rỗ.Trao tín gậy.Dẫn bóng.
*Môn tự chọn : Đá cầu .
-Học mới : Tâng cầu bằng đùi,Chuyền cầu bằng mu bàn chân,Chuyền cầu theo nhóm 2 người
 HS thực hành lại một số nội dung đã học.
Nhận xét
 Trong năm học đa số HS có tinh thần tham gia học tôt bộ môn, nhiệt tình, có tinh thần tập luyện, có ý thức tổ chức kỹ luật.Bên cạnh đó trong dịp hè này các em cần phải luyện tập thêm các bài tập RLTT và KNVĐCB để rèn luyện sức khoẻ và cần luyện tập đúng phương pháp.
 Tuyên dương một số em có tinh thần học tập tốt
 III/ KẾT THÚC:
Đi đều.bước Đứng lại.đứng
Thả lỏng
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
 Về nhà tham gia các phong trào hoạt động TDTT ở địa phương,năng luyện tập TDTT để rèn luyện thân thể,biết giữ gìn vệ sinh các nhân và vệ sinh môi trường luôn sạch đẹp.
6p
 27p
 7p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 

Tài liệu đính kèm:

 • docgiao_an_the_duc_lop_4_chuong_trinh_hoc_ky_2_hoang_van_hai.doc