Giáo án Thể dục Lớp 4 - Đặng Thị Thu

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Đặng Thị Thu

I/ Mục tiêu

1/ KT: Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4. Yêu cầu học sinh biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng.

 - Một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện yêu cầu học sinh biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các giờ tập thể dục.

 - Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn.

 - Trò chơi " Chuyển bóng tiếp sức" yêu cầu học sinh nắm được cách chơi, rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn.

2/ Khái niệm: - Tham gia trò chơi nhiệt tình, đúng luật.

 - Nắm được nội dung, quy định, yêu cầu tập luyện.

3/ TĐ: Có ý thức học tâp tốt.

II/ Địa điểm, phương tiện:

 - Địa điểm: trên sân trường

 - Phương tiện : Giáo viên 1 cái còi, 4 quả bóng nhựa.

 

doc 20 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 10/01/2022 Lượt xem 332Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Đặng Thị Thu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thể dục:
 Giới thiệu chương trình, tổ chức lớp.
 Trò chơi" Chuyển bóng tiếp sức "
I/ Mục tiêu
1/ KT: Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4. Yêu cầu học sinh biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng.
 - Một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện yêu cầu học sinh biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các giờ tập thể dục.
 - Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn.
 - Trò chơi " Chuyển bóng tiếp sức" yêu cầu học sinh nắm được cách chơi, rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn.
2/ Khái niệm: - Tham gia trò chơi nhiệt tình, đúng luật.
 - Nắm được nội dung, quy định, yêu cầu tập luyện.
3/ TĐ: Có ý thức học tâp tốt.
II/ Địa điểm, phương tiện:
 - Địa điểm: trên sân trường
 - Phương tiện : Giáo viên 1 cái còi, 4 quả bóng nhựa.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
1. Phần mở đầu
- Tập hợp lớp. phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 
- Trò chơi " Tìm người chỉ huy"
2. Phần cơ bản
a/ Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4:
- Thời lượng học 2 tiết/ tuần học trong 35 tuần , cả năm học 70 tiết.
- Nội dung bao gồm: ĐHĐN, bài thể dục phát triển chung, bài tập RLKN cơ bản, trò chơi vận động và đặc biệt có môn học tự chọn như : Đá cầu, ném bóng........
 b/ Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện 
- Quần áo gọn gàng, đi giày hoặc dép quai.
- Khi muốn ra vào lớp, nghỉ tập phải xin phép giáo viên.
c/ Biên chế tổ tập luyện :
d/ Trò chơi " Chuyển bóng tiếp sức"
- Giáo viên làm mẫu.
T/C cho HS chơi thử.
Chơi chính thức.
GV nhận xét ,tuyên dương nhóm chơi tốt.
3/ Phần kết thúc: 
 - Đứng tại chỗ vỗ tay hát.
 - Hệ thống bài.
 - Nhận xét, đánh giá.
 D: Ôn " Chuyển bóng tiếp sức'
Phương pháp lên lớp
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
 D
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
 D
- Nghe
 Nghe
- 3 tổ.
- Chơi chính thức.
Thể dục :
Tâp hợp hàng dọc ,dóng hàng, điểm số, đứngnghiêm,
đứng nghỉ .Trò chơi "Chạy tiếp sức "
I) Mục tiêu: 
-Củng cố và nâng cao KT : Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm , đứng nghỉ . Y/c tập hợp nhanh, trật tự , ĐTđiểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ phải đều, dứt khoát, đúng khẩu lệnh hô của GV. 
-Trò chơi "Chạy tiếp sức ". Y/c học sinh chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi 
II)Địa điểm -phương tiện :
-Sân trường 
- 1cái còi, 2lá cờ đuôi nheo, kẻ vẽ sân phục vụ trò chơi.
III) Nội dung và PP lên lớp :
Nội dung.
1.Phần mở đầu : 
- Tập hợp lớp ,phổ biến ND. Nhắc lại NQ họctập .
- Trò chơi "Tìm người chỉ huy "
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát .
2)Phần cơ bản :
a.Ôn tập hợp hàng dọc ,dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ .
 b.Trò chơi "Chạy tiếp sức " 
- Thi đua chơi 
3,Phần kết thúc : 
 - GV cùng HS hệ thống bài 
 - GV nhận xét giờ học 
Định lượng
Phương pháp lên lớp 
- GVđiều khiển 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
- Thực hành 
- lần 1-2 GV điều khiển 
- NX sửâ sai 
- Tập theo tổ TT điều khiển 
- Trình diễn theo tổ 
- NX
- Cả lớp tập 
- GVnêu tên trò chơi HD cách chơi, luật chơi
- HS làm mẫu 
- 1tổ chơi thử 
- Cả lớp chơi 
- Thi đua chơi -NX, biểu dương 
- Các tổ đi nối tiếp nhau theo hình vòng tròn 
- HS vừa đi vừa hát, làm ĐT thả lỏng . 
Thể dục : Tiết 3
 Quay phải, quay trái ,dàn hàng ,dồn hàng .
 Trò chơi "Thi xếp hàng nhanh"
I)Mục tiêu :
- Củng cố và nâng cao kĩ thuật :quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng. 
- Yêu cầu dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự,động tác quay phải, quay trái đúng kĩ thuật, đều đẹp, đúng với khẩu lệnh . 
- Trò chơi "Thi xếp hàng nhanh".Yêu cầu HS biết cách chơi chơi đúng lụât, trật tự, nhanh nhẹn, hào hứng khi chơi .
II) Địa điểm - Phương tiện : - Sân trường, 1 cái còi .
III) Nội dung và P P lên lớp :
Nội dung
1. Phần mở đầu :
- Nhận lớp ,phổ biến ND, yêu cầu, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục .
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 2-2 , 1-2.
2. Phần cơ bản :
a. Đội hình đội ngũ :
- Ôn quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng .
b. Trò chơi vận động :
- Trò chơi "Thi xếp hàng nhanh "
3. Phần kết thúc :
- HS làm ĐT thả lỏng 
- Hệ thống bài
- NX giờ học 
Phương pháp
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x 
 GV 
 x x x
 x x x 
 x x x 
 GVđiều khiển, sửa sai cho HS
- Tập theo tổ, TT điều khiển
- Tập theo lớp cán sự điều khiển 
- Các tổ thi đua 
- Cả lớp tập, GV điều khiển 
- GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi 
- 1tổ chơi thử 
- Cả lớp chơi thử 
- Chơi chính thức thi đua .
- GV nhận xét 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 GV
Thể dục: tiết 4.
Động tác quay sau.
Trò chơi" Nhảy đúng, nhảy nhanh".
I/ Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao KT: quay phải, quay trái, đi đều. Yêu cầu động tác đều, đúng với khẩu lệnh.
- Học kĩ thuật ĐT quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng hướng xoay người, làm quen với ĐT quay sau.
Trò chơi " Nhảy đúng, nhảy nhanh" yêu cầu chơi đúng luật, nhanh nhẹn, hào hứng, trật tự trong khi chơi.
II/ Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường.
- Phương tiện: CB 1 cái còi và kẻ sân chơi trò chơi.
III/ ND và phương pháp lên lớp:
Nội dung
 Phương pháp 
1) Phần mở đầu:
- Nhận lớp, phổ biến, ND và yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngũ.
- Trò chơi'' Diệt con vật có hại".
2) Phần cơ bản:
a) Ôn quay phải, quay trái, đi đều.
- Học ĐT quay sau.
b) Trò chơi vận động:
- Trò chơi" Nhảy đúng, nhảy nhanh".
3/ Phần kết thúc:
Hệ thống bài học.
 Hôm nay học bài gì?
 Đội hình nhận lớp: 
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * * * * * * *
- GV điều khiển.
- HS thực hành chơi.
- Lần 1-2 GV điều khiển.
- Tập theo tổ.
- GV nhận xét, sửa sai.
- GV làm mẫu ĐT quay sau.
- 3HS tập hử.
 NX sửa sai.
- Cả lớp tập. GV điều khiển.
- Tập theo tổ cán sự điều khiển. NX, sửa sai.
- GV nêu tên trò chơi. Giải thích cách chơi, luật chơi.
- GV làm mẫu cách nhảy.
- Tổ 1 chơi thử.
- Cả lớp chơi.
- Thi đua chơi.
- NX, tuyên dương tổ thắng cuộc
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * * * * * * *
- Hát bài: Bài ca đi học + vỗ tay.
- HS nêu.
- NX. BTVN ôn ĐT quay sau.
Thể dục : tiết 5
 Đi đều, đứng lại, quay sau.
Trò chơi" Kéo cưa, lừa xẻ"
I/ Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao KT: đi đều, đứng lại, quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng hướng quay, cơ bản đúng ĐT, đúng khẩu lệnh.
- Trò chơi" kéo cưa, lừa xẻ". Yêu cầu chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi.
II/ Địa điểm, phương tiện:
- Sân trường.
- 1 cái còi.
III/ ND và phương pháp lên lớp:
1/ Phần mở đầu: 
- Nhận lớp, phổ biến ND và yêu cầu.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ.
Khởi động:- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, Khớp vài, hông
Chạy tại chỗ vỗ tay hát.
- Trò chơi" làm theo hiệu lệnh".
2/ Phần cơ bản:
a/ - Ôn đi đều, đứng lại, quay sau.
- Lần 1,2 GV điều khiển.
- Lần 3, 4 tập theo tổ nhóm.
- GV quan sát, sửa sai cho Hs, tuyên dương tổ tập tốt.
- Tập cả lớp.
b/ Trò chơi vận động:
- Trò chơi" kéo cưa lừa xẻ".
- GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi.
- Ôn lại vần điệu.
Tổ chức chơi thử.
Tổ chức cho HS chơi( Nhóm 2)
- Quan sát nhận xét biểu dương, những cặp chơi đúng luật, nhiệt tình.
3/ Phần kết thúc:
Cho HS chuyển đội hình.
Động tác hồi tĩnh.
- Hệ thống bài.
- GV hệ thống bài.
- NX giờ học.
BTVN: ôn bài. 
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * * * * * * * 
- Cán sự ĐK.
- GV điều khiển phổ biến ND.
- Đứng tại chỗ vơ tay và hát.
HS tập.
Tập nhóm
- Cả lớp tập. GV điều khiển.
HS nghe.
- 1HS làm mẫu.
1 tổ chơi thử.
- 2 HS 1 nhóm
-
 Cả lớp chạy đều.
 * * *
 * * * *
 * * * *
 * * *
- Làm Đ.Tác thả lỏng.
Thể dục :Tiết 6
Đi đều vòng phải ,vòng trái ,đứng lại .
Trò chơi "Bịt mắt bắt dê"
I) Mục tiêu 
- Củng cố và nâng cao KT động tác quay sau .Yêu cầu cơ bản đúng ĐT,đúng với khẩu lệnh .
Học ĐTmới :Đi đều vòng phỉ ,vòng trái ,đứng lại .yêu cầu HS nhận biết đúng hướng vòng ,làm quen với KT động tác .
-Trò chơi "Bịt mắt bắt dê" .Yêu cầu :rèn luyện và nâng cao tập trung chú ý và khả năng định hướng cho HS,chơi đúng luật ,hào hứng và nhiẹt tình trong khi chơi .
II)địa điểm-phương tiện :
-Sân trường ,1cái còi ,6 cái khăn sạch để chơi trò chơi .
III)Nôị dung và phương pháp lên lớp : 
 Nội dung 
1.Phần mở đầu :
-Nhận lớp phổ biến ND,Y/,C 
Chấn chỉnh đội ngũ ,trang phục giờ học .
-Trò chơi "làm theo khẩu lệnh "
- Giậm chân tại chỗ 2.
2.Phần cơ bản :
a.Đội hình đội ngũ :
-Ôn quay sau 
Lần 1 và lần 2 GV điều khiển 
-Tập theo tổ ,tổ trưởng điều khiển 
-GV quan sát sửa sai 
-Tập cả lớp cán sự điều khiển 
-GVlàm mẫu ĐT chậm <vừa làm ĐT vừa giảng giải 
-Học đi đều vòng phải,vòng trái,đứng lại . 
b.Trò chơi vận động : 
-Trò chơi "Bịt mắt bắt dê”
- GV nêu tên trò chơi phổ biến cách chơi ,luật chơi
Tổ chức cho HS chơi
-GV quan sát , NX 
3.Phần kết thúc :
-Hồi tĩnh: ĐTthả lỏng, rồi đứng lại quay mặt vào trong 
-GV cùng HS hệ thống lại bài 
-GV nhận xét, đánh giá .BTVN:Ôn đi đều vòng phải ,vòng trái ,đứng lại .
Phương pháp 
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV 
Cả lớp tập
-Tập theo tổ theo đội hình hàng dọc 
-cả lớp tập theo đội hình 2hàng dọc 
-Cả lớp tập 
 x x x 
 x x x 
 x x x 
 x x x 
 GV
 GV
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
HS nghe
-1nhóm Hé làm mẫu cách chơi 
-cả lớp cùng chơi 
 HS tập.
HS nghe. 
Thể dục: Tiết 7
Đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại.
Trò chơi " Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau".
I) Mục tiêu:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái. Yêu cầu: Thực hiên đúng ĐT, đều, đúng khẩu lệnh.
- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng ĐT, đi đúng hướng, đảm bảo cự li đội hình.
- Trò chơi" Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau". Yêu cầu rèn luyện kĩ năng chạy, PT sức mạnh, HS chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
II) Địa điểm- phương tiện:
- Sân trường, 1 cái còi, kẻ, vẽ sân chơi.
III) ND và phương pháp lên lớp:
 Nội dung
1. Phần mở đầu:
- Nhận lớp, phổ biến ND, yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội hình, đội ngũ.
- Trò chơi: Hà Nội- Huế- Sài Gòn.
- Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
2. Phần cơ bản:
a. Ôn đội hình, đội ngũ:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái.
- Ôn đi đều vòng phải, đứng lại.
- Ôn đi đều vòng trái, đứng lại. 
- Ôn tổng hợp tất cả các ND ĐHĐN.
b.Trò chơi vận động:
- Trò chơi" Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau".
Nêu mục tiêu của trò chơi.
Nêu cách chơi và luật chơi.
HS chơi thử.
Tổ chức cho HS chơi theo tổ.
3.Phần kết thúc:
 ... 
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
- Cán sự điều khiển. 
 * *
 * *
 * *
 * *
 * * *
- Gv điều khiển cả lớp tập. 
- Tập theo tổ. T2 điều khiển. 
- Từng tổ thi trình diễn. 
- Cả lớp tập, cán sự điều khiển. 
- GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. 
- 1 tổ chơi thử. 
- Cả lớp cùng chơi. 
- HS thực hành. 
- GV hệ thống bài. 
Thể dục : Tiết 13
Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.
Trò chơi " Kết bạn"
I) Mục tiêu : 
- Củng cố và nâng cao KT : Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Y/c tập hợp và dàn hàng nhanh. 
-Trò chơi " Kết bạn".Y/c tập trung chú ý, phản xạ nhanh, QS nhanh, chơi đúng luật, thành thạo, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
II) Địa điểm - phương tiện :
- Sân trường , 1 cái còi
III) Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
1.Phần mở đầu:
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, y/cgiờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục
- Trò chơi " làm theo hiệu lệnh"
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
2. Phần cơ bản:
a, Ôn đội hình đội ngũ
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. 
- GV điều khiển
 GV q/s, sửa sai cho học sinh
- GV điều khiển lớp tập 
- Chia tổ tập luyện cán sự điều khiển
b, Trò chơi vận động:
- Trò chơi "kết bạn"
- GV nêu tên trò chơi
- Giải thích cách chơi
Tổ chức chơi thử 2, 3lần.
- GV nhận xét cách chơi
- Tổ chức cho HS chơi theo đội hình vòng tròn.
3. Phần kết thúc:
- Lớp hát 
- Hệ thống ND bài
- GV NX, đánh giá giờ học 
Phương pháp
 GV 
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * * * * * * *
- HS thực hành cán sự điều khiển
Tập nhóm.
- Cả lớp tập cán sự điều khiển
Nghe.
- Cả lớp chơi thử
- cả lớp cùng chơi 
- Cả lớp hát + vỗ tay
- Hệ thống bài
Thể dục : Tiết 14
quay sau, đi đều vòng phải ,
vòng trái, đổi chân khi đi dều thêo nhịp
Trò chơi " ném chúng đích"
I) Mục tiêu : 
- Củng cố và nâng cao KT : quay sau, đi đều vòng phải ,vòng trái, đổi chân khi đi dều thêo nhịp . 
-Trò chơi " Ném chúng đích".Y/c tập trung chú ý,bình tĩnh, QS nhanh, chơi đúng luật, thành thạo, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
II) Địa điểm - phương tiện :
- Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập 
- 1 cái còi
III) Nội dung và phương pháp lên lớp:
1.Phần mở đầu:
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, y/cgiờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục
- Trò chơi " Tìm người chỉ huy"
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
2. Phần cơ bản:
a, Ôn đội hình đội ngũ
- Ôn quay sau, đi đều vòng phải ,vòng trái, đổi chân khi đi dều thêo nhịp . 
- GV q/s, sửa sai cho học sinh
b, Trò chơi vận động:
- Trò chơi "Ném chúng đích"
- Q/s NX
3. Phần kết thúc:
- Lớp hát 
- Hệ thống ND bài
- GV NX, đánh giá giờ học 
 GV 
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * * * * * * *
- GV điều khiển
- HS thực hành cán sự điều khiển
- GV điều khiển lớp tập 
- Chia tổ tập luyện cán sự điều khiển
- Cả lớp tập cán sự điều khiển
- GV nêu tên trò chơi
- Giải thích cách chơi
- 1 tổ chơi thử
- cả lớp cùng chơi 
***** *..
***** *..
***** *..
- Cả lớp hát + vỗ tay
- Hệ thống bài
Thể dục: tiết 15
Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái.
Trò chơi " Ném trúng đích"
I) Mục tiêu: 
- Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái. Yêu cầu quay sau đúng hướng, không lệch hàng, đi đều đến chỗ vòng và chuyển hướng không xô lệch hàng. 
II) Địa điểm và phương tiện:
- Sân trường, 1 cái còi, vật làm đích, 6 quả bóng.
III) ND và P2 lên lớp:
1 Phần mở đầu:
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Chạy nhẹ trên sân 100- 200m
- Trò chơi: Tìm người chỉ huy
2. Phần cơ bản:
a, Đội hình, đội ngũ: 
- Ôn động tác quay sau, đi đều, vòng phải, vòng trái. 
b, Trò chơi vận động:
- Trò chơi: Ném trúng đích
- Quan sát, nhận xét biểu dương.
3 Phần kết thúc: 
- Tập một số động tác thả lỏng.
- Vỗ tay và hát theo nhịp .
- Trò chơi " Diệt các con vật có hại"
- Hệ thống bài.
- NX. Ôn các động tác ĐHĐN.
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 - Thực hành
- GV điều khiển HS tập 2 lần.
- Tập theo tổ.
- GV quan sát sửa sai.
- GV nêu tên trò chơi, HS nhắc lại cách chơi và luật chơi.
- Cả lớp cùng chơi.
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
Thể dục:Tiết 16
Động tác vuơn thở và tay
của bài thể dục phát triển chung
Trò chơi "nhanh lên bạn ơi"
I) Mục tiêu:
- Học hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng ĐT.
- Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi" yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động, nhiệt tình.
II) Địa điểm - phương tiện : 
- Sân trường, 1 cái còi, phấn trắng, thước dây, cờ nhỏ, cốc đựng cát.
III) Các HĐ dạy và học :
1. Phần mở đầu:
- Nhận lớp, KT sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu
- Khởi động: Xoay
- Trò chơi "diệt các con vật có hại"
2. Phần cơ bản:
a. Bài TD phát triển chung
** Động tác vươn thở :
GV giới thiệu động tác.
- Giáo viên tập mẫu 1 lần 2 X 8 nhịp.
Phân tích động tác và quan sát tranh động tác thể dục.
- Lần 1: GV hô chậm HS tập theo cô.
- Lần 2, 3: GV hô cho học sinh tập
- Lần 4: Cán sự hô lớp tập, GV quan sát hướng dẫn động tác.
Tập nhóm.
Hỏi: Nhịp 2 tay ở tư thế nào?
- Động tác tay :
Giới thiệu động tác, quan sát tranh động tác tay.
GV tập mẫu và phân tích động tác.
HDtập : Như Động tác vươn thở.
b.Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi"
GV nhắc lại cách chơi, luật chơi.
Gọi Hs tập thử.
Tổ chức chơi theo nhóm.
GV quan sát nhận xét.
3. Phần kết thúc:
- Tập một số động tác thả lỏng: Thả lỏng chân tay, Cúi người thả lỏng. Đi thường hít thở sâu.
- Hệ thống bài
- GV nhận xét giờ học
 - Ôn 2 ĐT vừa học
 xxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxx
- Giáo viên điều khiển
Nghe.
Quan sát.
Cả lớp cùng tập.
HS tập.
HS tập
Tập 3 nhóm.
- Trả lời.
Nghe, quan sát.
- HS chơi thử một lần
- Chơi chính thức
HS tập.
Trả lời.
Nghe.
Thể dục
Tiết 17: Động tác chân
 Trò chơi " Nhanh lên bạn ơi"
I. Mục tiêu:
 - Ôn 2 động tác vươn thở và tay. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác
 - Học động tác chân. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác
 - Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi. Yêu cầu tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động
II. Địa điểm, phương tiện:
 - Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập
 - Còi, phấn, thước dây
III. Các hoạt động dạy học:
1. Phần mở đầu:
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- Khởi động
- Trò chơi tại chỗ
2. Phần cơ bản:
a) Bài thể dục phát triển chung
- Ôn động tác vươn thở
- Ôn động tác tay
-> Ôn động tác vươn thở và tay
- Học động tác chân
- Tập phối hợp cả 3 động tác: Vươn thở, tay, chân
b) Trò chơi vận động
Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi 
3. Phần kết thúc:
- Động tác chân thả lỏng
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Hệ thống lại bài
- bài tập về nhà: Ôn lại 3 động tác vừa học
Đội hình tập hợp
+ + + + +
+ + + + + *
+ + + + +
Đội hình tập luyện
+ + + + + tổ 1
+ + + + + tổ 2
+ + + + + tổ 3
Đội hình trò chơi
Đội hình tập hợp
+ + + + +
+ + + + + *
+ + + + +
Thể dục
Tiết 18: Động tác lưng bụng
 Trò chơi " Con cóc là cậu ông trời"
I. Mục tiêu
- Ôn động tác vươn thở, tay và chân. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng
- Học động tác lưng bụng. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác
- Trò chơi: Con cóc là cậu ông trời. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào trò chơi nhiệt tình, chủ động.
II. Địa điểm, phương tiện
- Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập
- Còi, kẻ vạch sân
III. Nội dung và phương pháp lên lớp
1. Phần mở đầu
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- Chạy 1 vòng quanh nơi tập
- Khởi động các khớp
2. Phần cơ bản
a. Bài thể dục phát triển chung
- Ôn các động tác: vươn thở, tay và chân
- Học động tác lưng bụng
- Ôn 4 động tác đã học
b. Trò chơi vận động
Trò chơi: Con cóc là cậu ông trời
3. Phần kết thúc
- Đứng tại chỗ thả lỏng
Hát và vỗ tay theo nhịp
- Hệ thống lại bài
- Nx, đánh giá kết quả giờ học
- BTVN: Ôn 4 động tác đã học
Đội hình tập hợp
+ + + + +
+ + + + + *
+ + + + +
Đội hình tập luyện
+ + + + +
+ + + + + *
+ + + + +
Đội hình trò chơi
Đội hình tập hợp
+ + + + +
+ + + + + *
+ + + + +
Thể dục
Tiết 19: Động tác phối hợp. 
Trò chơi:"Con cóc là cậu ông trời"
I. Mục tiêu:
- Ôn 4 động tác : vươn thở, tay, chân và lưng bụng. Yêu cầu hs nhắc lại được tên, thứ tự động tác và thực hiện cơ bản đúng động tác
- Học động tác phối hợp. Yêu cầu thuộc động tác, biết nhận ra được chỗ sai của động khi tập luyện
- Trò chơi: Con cóc là cậu ông trời. Yêu cầu hs biết cách chơi và tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn nơi tập
- Còi, dụng cụ cho trò chơi
III. Nội dung và PP lên lớp:
Nội dung
1. Phần mở đầu
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- Chạy nhẹ nhàng
- Trò chơi khởi động
- Thực hiện 2 trong 4 động tác đã học
2. Phần cơ bản
a. Trò chơi vận động
- Trò chơi: Con cóc là cậu ông trời
b. Bài thể dục phát triển chung
- Ôn 4 động tác: vươn thở, tay, chân và lưng bụng
- Học đông tác phối hợp
3. Phần kết thúc
- Trò chơi kết thúc
- Động tác thả lỏng
- Hệ thống lại bài
- Nhận xét đánh giá giờ học
- Ôn lại các động tác đã học
Phương pháp
Đội hình tập hợp
x x x x x x
x x x x x x GV
x x x x x x
Đội hình trò chơi
Đội hình tập luyện
 GV
x x x x x x x 
 x x x x x x x 
x x x x x x x 
Đội hình tập hợp
x x x x x x
x x x x x x GV
x x x x x x
Thể dục
Tiết 20: Trò chơi " nhẩy ô tiếp sức"
Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung
I. Mục tiêu
- Ôn tập 5 động tác: Vươn thở, tay, chân, lưng bụng, phối hợp. Yêu cầu thực hiện đúng động tác và biết phối hợp giữa các động tác
- Trò chơi: Nhẩy ô tiếp sức. Yêu cầu HS tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động
II. Địa điểm, phương tiện
- Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập
- Còi, kẻ sân
III. Nội dung và PP lên lớp
Nội dung
1. Phần mở đầu
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- Khởi động các khớp
- Giậm chân tại chỗ, hát và vỗ tay
- Trò chơi khởi động
2. Phần cơ bản
a) Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung
- L1: GV hô và làm mẫu
- L2: GV hô, sửa sai cho HS
- L3: Cán sự hô, lớp tập
b) trò chơi vận động
- Trò chơi: Nhẩy ô tiếp sức
3. Phần kết thúc
- Tập các động tác thả lỏng
- Trò chơi: Tìm người chỉ huy
- Hệ thống lại bài
- Đánh giá kết quả giờ học
- BT về nhà: Ôn 5 động tác đã học
Phương pháp
Đội hình tập hợp
x x x x x x
x x x x x x GV
x x x x x x
Đội hình tập luyện
x x x x x x T1
x x x x x x T2
x x x x x x T3
Đội hình trò chơi
xxx 1 4
xxx 3 2
 XP
Đội hình tập hợp

Tài liệu đính kèm:

  • docTHE DUC 4.doc