Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 31 - Năm học 2011-2012 - Trần Ngọc Quý

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 31 - Năm học 2011-2012 - Trần Ngọc Quý

Bài 61 : * Môn tự chọn : Đá cầu

*Nhảy dây tập thể

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

-Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu theo nhóm 2 người

-Nhảy dây tập thể.Bước đầu biết cách nhảy dây tập thể, biết phối hợp với bạn để nhảy dây.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

Địa điểm : Sân trường; Còi , Mối HS một quả cầu , 4 dây nhảy dài

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc 4 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 25/01/2022 Lượt xem 134Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 31 - Năm học 2011-2012 - Trần Ngọc Quý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT NGHĨA HÀNH 	 
TRƯỜNG TH SỐ 1 TT CHỢ CHÙA	GV : TRẦN NGỌC QUÝ
 	Ngày : 
	GIÁO ÁN
	Môn: Thể dục. Lớp : 4
Tuần 31	
Bài 61 : 	 * Môn tự chọn : Đá cầu
*Nhảy dây tập thể
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 
-Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu theo nhóm 2 người
-Nhảy dây tập thể.Bước đầu biết cách nhảy dây tập thể, biết phối hợp với bạn để nhảy dây.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi , Mối HS một quả cầu , 4 dây nhảy dài
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
G viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS chạy một vòng trên sân tập 
Thành vòng tròn,đi thường.bước 
Thôi
Ôn bài thể dục phát triển chung
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
 Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Đá cầu:
*Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
*Luyện tập tâng cầu bằng đùi.
Nhận xét
*Thi tâng cầu bằng đùi
Mỗi em tâng cầu bằng đùi 1 lần
Nhận xét Tuyên dương
b.Nhảy dây tập thể
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Thả lỏng
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
 Về nhà tập luyện Tâng cầu bằng đùi
6p
1lần
28p
18p
10p
6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
PHÒNG GD & ĐT NGHĨA HÀNH 	 
TRƯỜNG TH SỐ 1 TT CHỢ CHÙA	GV : TRẦN NGỌC QUÝ
 	Ngày : 
	GIÁO ÁN
	Môn: Thể dục. Lớp : 4
Tuần 31
Bài 62 : 	* Môn tự chọn : Đá cầu
*Trò chơi : Con sâu đo
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 
-Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu theo nhóm 2-3 
-Trò chơi Con sâu đo.Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi , Mối HS một quả cầu 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
G viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS chạy một vòng trên sân tập 
Thành vòng tròn,đi thường.bước 
Thôi
Ôn bài thể dục phát triển chung
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
 Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Đá cầu:
*Ôn tâng cầu bằng đùi
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập theo tổ
Nhận xét Tuyên dương
*Ôn chuyền cầu theo nhóm 2-3 người
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
b.Trò chơi : Con sâu đo
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Thả lỏng
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
 Về nhà tập luyện Tâng cầu bằng đùi
6p
1lần
28p
18p
10p
6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_4_tuan_31_nam_hoc_2011_2012_tran_ngoc_qu.doc