Giáo án Thể dục 4 - Học kì 2

Giáo án Thể dục 4 - Học kì 2

TUẦN 19: KẾ HOẠCH BÀI HỌC

Bài 37: ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP

TRÒ CHƠI “CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC”

I/ MỤC TIÊU:

Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.

- Trò chơi “chạy theo hình tam giác”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ động tích cực.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Còi.

- Học sinh: Trang phục gọn gàng.

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Khởi động: (4 phút)

- Xoay các khớp, vỗ tay và hát.

- Trò chơi “bịt mắt bắt dê”.

2. Kiểm tra bài cũ: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .

3. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: Ôn một số bài tập RLTTCB – Trò chơi “trao tín gậy’

b) Các hoạt động:

 

doc 55 trang Người đăng haiphuong68 Lượt xem 650Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 4 - Học kì 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 19: KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Bài 37: ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP 
TRÒ CHƠI “CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC”
I/ MỤC TIÊU:
Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
- Trò chơi “chạy theo hình tam giác”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ động tích cực.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Còi.
- Học sinh: Trang phục gọn gàng.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Khởi động: (4 phút) 
Xoay các khớp, vỗ tay và hát.
Trò chơi “bịt mắt bắt dê”.
Kiểm tra bài cũ: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
Bài mới: 
a) Giới thiệu bài: Ôn một số bài tập RLTTCB – Trò chơi “trao tín gậy’
b) Các hoạt động: 
Thời lượng
( phút )
Hoạt động dạy
Hoạt động học
10 - 12 phút
8 - 10 phút
* HĐ1: Đi vượt chướng ngại vật thấp.
* Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu, giải thích kỹ thuât, làm mẫu. Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. GV quan sát sửa sai.
ĐH:
* HĐ2: Trò chơi “ chạy theo hình tam giác ”.
* Mục tiêu: biết cách chơi và tham gia chơi chủ động tích cực.
*Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức.
ĐH:
- 2 hàng dọc.
- Thực hiện theo GV, CS.
- 2 hàng dọc.
- Thực hiện theo GV, CS.
 4. Cũng cố: (4 phút)
 - Thả lỏng.
 - GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: tập bài thể dục RLTTCB.
Rút kinh nghiệm.
Nội dung buổi học sau: Đi vượt chướng ngại vật thấp – Trò chơi “thăng bằng”.
TUẦN 19: KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Bài 38: ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP - TRÒ CHƠI “THĂNG BẰNG”
I/ MỤC TIÊU:
Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
Trò chơi “thăng bằng”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ động.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Giáo viên: Còi.
Học sinh: Trang phục gọn gàng.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Khởi động: (4 phút) 
Chạy một vòng trên sân tập.
Xoay các khớp, vỗ tay và hát.
Trò chơi “nhóm 3 nhóm 7”.
Kiểm tra bài cũ: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
Bài mới: 
a) Giới thiệu bài: Đi vượt chướng ngại vật thấp – Trò chơi “thăng bằng”.
b) Các hoạt động: 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
10 - 12 phút
8 - 10 phút
* HĐ1: Đi vượt chướng ngại vật thấp.
* Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu, giải thích kỹ thuât, làm mẫu. Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. GV quan sát sửa sai.
ĐH:
* HĐ2: Trò chơi “ thăng bằng ”.
* Mục tiêu: biết cách chơi và tham gia chơi chủ động tích cực.
*Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức.
ĐH:
- 2 hàng dọc.
- Thực hiện theo GV, CS.
- 2 hàng dọc.
- Thực hiện theo GV, CS.
 4. Cũng cố: (4 phút)
 - Thả lỏng.
 - GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: tập bài thể dục RLTTCB.
Rút kinh nghiệm.
Nội dung buổi học sau: Đi chuyển hướng phải trái – Trò chơi “thăng bằng”.
TUẦN 20: KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Bài 39: ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI TRÁI - TRÒ CHƠI “THĂNG BẰNG”
I/ MỤC TIÊU:
Ôn đi đi chuyển hướng phải, trái. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
Trò chơi “thăng bằng”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ động.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Giáo viên: Còi.
Học sinh: Trang phục gọn gàng.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Khởi động: (4 phút) 
Chạy một vòng trên sân tập.
Xoay các khớp, vỗ tay và hát.
Trò chơi “nhóm 3 nhóm 7”.
Kiểm tra bài cũ: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
Bài mới: 
a) Giới thiệu bài: Đi chuyển hướng phải, trái – Trò chơi “thăng bằng”.
b) Các hoạt động: 
Thời lượng
( phút )
Hoạt động dạy
Hoạt động học
10 - 12 phút
8 - 10 phút
* HĐ1: Ôn đi chuyển hướng phải, trái.
* Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu, giải thích kỹ thuât, làm mẫu. Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. GV quan sát sửa sai.
ĐH:
* HĐ2: Trò chơi “ thăng bằng ”.
* Mục tiêu: biết cách chơi và tham gia chơi chủ động tích cực.
*Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức.
ĐH:
- 2 hàng dọc.
- Thực hiện theo GV, CS.
- 2 hàng dọc.
- Thực hiện theo GV, CS.
 4. Cũng cố: (4 phút)
 - Thả lỏng.
 - GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: tập bài thể dục RLTTCB.
Rút kinh nghiệm.
Nội dung buổi học sau: Đi chuyển hướng phải, trái – Trò chơi “lăn bóng bằng tay”.
TUẦN 20: KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Bài 40: ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI TRÁI 
TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY”
I/ MỤC TIÊU:
Ôn đi đi chuyển hướng phải, trái. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
Trò chơi “lăn bóng bằng tay”. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Giáo viên: Còi, bóng.
Học sinh: Trang phục gọn gàng.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Khởi động: (4 phút) 
Chạy một vòng trên sân tập.
Xoay các khớp, vỗ tay và hát.
Trò chơi “quả gì ăn được”.
Kiểm tra bài cũ: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
Bài mới: 
a) Giới thiệu bài: Đi chuyển hướng phải, trái – Trò chơi “lăn bóng bằng tay”.
b) Các hoạt động: 
Thời lượng
( phút )
Hoạt động dạy
Hoạt động học
5 - 6 phút
5 - 6 phút
8 - 10 phút
* HĐ1: Ôn đi đều.
* Mục tiêu: thực hiện được động tác tương đối chính xác.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu, nhắc lại cách thực hiện và điều khienr lớp tập. Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. GV quan sát sửa sai.
ĐH:
* HĐ2: Ôn đi chuyển hướng phải, trái.
* Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu, giải thích kỹ thuât, làm mẫu. Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. GV quan sát sửa sai.
ĐH:
* HĐ3: Trò chơi “ lăn bóng bằng tay”.
* Mục tiêu: biết cách chơi và tham gia chơi chủ động tích cực.
*Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức.
ĐH:
- 4 hàng dọc.
- Thực hiện theo GV, CS.
- 2 hàng dọc.
- Thực hiện theo GV, CS.
- 2 hàng dọc.
- Thực hiện theo GV, CS.
 4. Cũng cố: (4 phút)
 - Thả lỏng.
 - GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: tập bài thể dục RLTTCB.
Rút kinh nghiệm.
Nội dung buổi học sau: Nhảy dây kiểu chụm hai chân – Trò chơi “lăn bóng bằng tay”.
TUẦN 21: KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Bài 41: NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN
TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY”
I/ MỤC TIÊU:
Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
Trò chơi “lăn bóng bằng tay”. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Giáo viên: Còi, bóng.
Học sinh: Trang phục gọn gàng, dây nhảy.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Khởi động: (4 phút) 
Chạy một vòng trên sân tập.
Xoay các khớp, vỗ tay và hát.
Kiểm tra bài cũ: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
Bài mới: 
a) Giới thiệu bài: Nhảy dây kiểu chụm hai chân – Trò chơi “lăn bóng bằng tay”.
b) Các hoạt động: 
Thời lượng
( phút )
Hoạt động dạy
Hoạt động học
10 - 12 phút
8 - 10 phút
* HĐ1: Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân.
* Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên, nhắc lại kỹ thuật. lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. GV quan sát, sửa sai.
 ĐH: 
* HĐ2: Trò chơi “ lăn bóng bằng tay”.
* Mục tiêu: biết cách chơi và tham gia chơi chủ động tích cực.
*Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức.
ĐH:
- 1 hàng ngang.
- Thực hiện theo GV, CS.
- 2 hàng dọc.
- Thực hiện theo GV, CS.
 4. Cũng cố: (4 phút)
 - Thả lỏng.
 - GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: tập nhảy dây.
Rút kinh nghiệm.
Nội dung buổi học sau: Nhảy dây – Trò chơi “lăn bóng bằng tay”.
TUẦN 21: KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Bài 42: NHẢY DÂY - TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY”
I/ MỤC TIÊU:
 Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
Trò chơi “lăn bóng bằng tay”. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Giáo viên: Còi, bóng.
Học sinh: Trang phục gọn gàng, dây nhảy.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Khởi động: (4 phút) 
Chạy một vòng trên sân tập.
Xoay các khớp, vỗ tay và hát.
Kiểm tra bài cũ: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
Bài mới: 
a) Giới thiệu bài: Nhảy dây – Trò chơi “lăn bóng bằng tay”.
b) Các hoạt động: 
Thời lượng
( phút )
Hoạt động dạy
Hoạt động học
10 - 12 phút
8 - 10 phút
* HĐ1: Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân.
* Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên, nhắc lại kỹ thuật. lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. GV quan sát, sửa sai.
 ĐH: 
* HĐ2: Trò chơi “ lăn bóng bằng tay”.
* Mục tiêu: biết cách chơi và tham gia chơi chủ động tích cực.
*Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức.
ĐH:
- 1 hàng ngang.
- Thực hiện theo GV, CS.
- 2 hàng dọc.
- Thực hiện theo GV, CS.
 4. Cũng cố: (4 phút)
 - Thả lỏng.
 - GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: tập nhảy dây.
Rút kinh nghiệm.
Nội dung buổi học sau: Nhảy dây – Trò chơi “đi qua cầu”.
TUẦN 22: KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Bài 43: NHẢY DÂY - TRÒ CHƠI “ĐI QUA CẦU”
I/ MỤC TIÊU:
 Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
Trò chơi “đi qua cầu”. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Giáo viên: Còi, cầu.
Học sinh: Trang phục gọn gàng, dây nhảy.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Khởi động: (4 phút) 
Chạy một vòng trên sân tập, tập bài TDPTC.
Xoay các khớp, vỗ tay và hát.
Trò chơi “kéo cưa lừa sẻ”.
Kiểm tra bài cũ: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
Bài mới: 
a) Giới thiệu bài: Nhảy dây – Trò chơi “đi qua cầu”.
b) Các hoạt động: 
Thời lượng
( phút )
Hoạt động dạy
Hoạt động học
10 - 12 phút
8 - 10 phút
* HĐ1: Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân.
* Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng.
* Cách tiến hành : Giáo viên  ... ÀI HỌC
Bài 65: KIỂM TRA THỬ NỘI DUNG HỌC MÔN TỰ CHỌN 
I/ MỤC TIÊU:
Kiểm tra thử nội dung môn tự chọn. Yêu cầu biết cách tham gia kiểm tra, thực hiện đúng động tác và đạt thành tích nâng cao.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Giáo viên: Còi.
Học sinh: Trang phục gọn gàng, dây nhảy, cầu.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Khởi động: (4 phút) 
Chạy một vòng trên sân tập, ôn bài TDPTC.
Xoay các khớp, vỗ tay và hát.
Kiểm tra bài cũ: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
Bài mới: 
a) Giới thiệu bài: Kiểm tra thử nội dung học môn tự chọn.
b) Các hoạt động: 
Thời lượng
( phút )
Hoạt động dạy
Hoạt động học
4 - 6 phút
8 - 10 phút
9 - 11 phút
* HĐ1 : Ôn tâng cầu bằng đùi.
* Mục tiêu: Thực hiện cơ bản đúng động tác.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên, nhắc lại kỹ thuật và tiến hành tập luyện. lần đầu GV điều khiển, lần sau CS điều khiển. GV quan sát, sửa sai.
 ĐH: q €
 € € € € € €
 € € € € € €
	 € € € € € €
 € € € € € €
* HĐ2 : Kiểm tra thử tâng cầu bằng đùi.
* Mục tiêu: Biết cách tham gia kiểm tra, thực hiện đúng động tác và đạt thành tích nâng cao.
* Cách tiến hành : GV phổ biến cách thức kiểm tra, rồi gội HS lên thực hiện. nếu HS nào không đạt GV cho kiểm tra lại vào cuối buổi.
ĐH € € € 
 €€€€€€5
€€€€€€
 € €€€€€
* HĐ 3 : Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
* Mục tiêu: Nâng cao thành tích.
* Cách tiến hành : giáo viên nêu tên, nhắc lại kỹ thuật, tiến hành cho các tổ tập luyện. Lần đầu GV điều khiển, lần sau CS điều khiển. GV quan sát, sửa sai.
ĐH €) €) €) €) €) 
 €€€€€€5
€€€€€€
 € €€€€€
- 4 hàng ngang.
- Thực hiện theo GV, CS.
- 3 HS đứng thành 1 hàng ngang.
- Thực hiện theo GV, CS.
- 1 hàng ngang.
- Thực hiện theo GV, CS.
4. Cũng cố: (4 phút)
 - Thả lỏng.
 - GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà.
Rút kinh nghiệm.
Nội dung buổi học sau: Kiểm tra nội dung môn tự chọn.
TUẦN 33: KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Bài 66: KIỂM TRA NỘI DUNG HỌC MÔN TỰ CHỌN 
I/ MỤC TIÊU:
Kiểm tra nội dung môn tự chọn. Yêu cầu thực hiện đúng động tác và đạt thành tích nâng cao.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Giáo viên: Còi.
Học sinh: Trang phục gọn gàng, cầu.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Khởi động: (4 phút) 
Chạy một vòng trên sân tập, ôn bài TDPTC.
Xoay các khớp, vỗ tay và hát.
Kiểm tra bài cũ: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
Bài mới: 
a) Giới thiệu bài: Kiểm tra nội dung học môn tự chọn.
b) Các hoạt động: 
Thời lượng
( phút )
Hoạt động dạy
Hoạt động học
4 - 6 phút
14 - 16 phút
* HĐ1 : Ôn tâng cầu bằng đùi.
* Mục tiêu: Thực hiện cơ bản đúng động tác.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên, nhắc lại kỹ thuật và tiến hành tập luyện. lần đầu GV điều khiển, lần sau CS điều khiển. GV quan sát, sửa sai.
 ĐH: q €
 € € € € € €
 € € € € € €
	 € € € € € €
 € € € € € €
* HĐ2: Kiểm tra tâng cầu bằng đùi.
* Mục tiêu: Biết cách tham gia kiểm tra, thực hiện đúng động tác và đạt thành tích nâng cao.
* Cách tiến hành : GV phổ biến cách thức kiểm tra, rồi gội HS lên thực hiện. nếu HS nào không đạt GV cho kiểm tra lại vào cuối buổi.
ĐH € € € 
 €€€€€€5
€€€€€€
 € €€€€€
- 4 hàng ngang.
- Thực hiện theo GV, CS.
- 3 HS đứng thành 1 hàng ngang.
- Thực hiện theo GV, CS.
 4. Cũng cố: (4 phút)
 - Thả lỏng.
 - GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: ôn tâng cầu.
Rút kinh nghiệm.
Nội dung buổi học sau: Nhảy dây – Trò chơi “ lăn bóng bằng tay’.
TUẦN 34: KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Bài 67: NHẢY DÂY - TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY”
I/ MỤC TIÊU:
Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu thực hiện cơ bản động tác đúng và nâng cao thành tích.
Trò chơi “lăn bóng bằng tay”. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đói chủ động để rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Giáo viên: Còi, bóng.
Học sinh: Trang phục gọn gàng, dây nhảy.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Khởi động: (4 phút) 
Chạy một vòng trên sân tập, ôn bài TDPTC.
Xoay các khớp, vỗ tay và hát.
Trò chơi “nhóm 3 nhóm 7”.
Kiểm tra bài cũ: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
Bài mới: 
a) Giới thiệu bài: Nhảy dây – Trò chơi “lăn bóng bằng tay”.
b) Các hoạt động: 
Thời lượng
( phút )
Hoạt động dạy
Hoạt động học
9 - 11 phút
9 -11 phút
* HĐ1 : Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
* Mục tiêu: Thực hiện đúng động tác và nâng cao thành tích.
* Cách tiến hành : giáo viên nhắc lại kỹ thuật, tiến hành cho các tổ tập luyện. GV quan sát, sửa sai.
ĐH €) €) €) €) €) 
 €€€€€€5
€€€€€€
€€€€€€
* HĐ2 : Trò chơi “ lăn bóng bằng tay ”.
* Mục tiêu: Tham gia vào trò chơi tương đối chủ động để rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức.
ĐH: 
- 1 hàng ngang.
- Thực hiện theo GV, CS.
- 2 hàng dọc.
- Thực hiện theo GV, CS.
 4. Cũng cố: (4 phút)
 - Thả lỏng.
 - GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
Rút kinh nghiệm.
Nội dung buổi học sau: Nhảy dây – Trò chơi “dẫn bóng”.
TUẦN 34: KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Bài 68: NHẢY DÂY - TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG”
I/ MỤC TIÊU:
Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu thực hiện cơ bản động tác đúng và nâng cao thành tích.
Trò chơi “dẫn bóng”. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đói chủ động để rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Giáo viên: Còi, bóng.
Học sinh: Trang phục gọn gàng, dây nhảy.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Khởi động: (4 phút) 
Tập bài TDPTC.
Xoay các khớp, vỗ tay và hát.
Trò chơi “kết bạn”.
Kiểm tra bài cũ: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
Bài mới: 
a) Giới thiệu bài: nhảy dây – Trò chơi “dẫn bóng”.
b) Các hoạt động: 
Thời lượng
( phút )
Hoạt động dạy
Hoạt động học
9 - 11 phút
9 -11 phút
* HĐ1 : Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
* Mục tiêu: Thực hiện đúng động tác và nâng cao thành tích.
* Cách tiến hành : giáo viên nhắc lại kỹ thuật, tiến hành cho các tổ tập luyện. GV quan sát, sửa sai.
ĐH €) €) €) €) €) 
 €€€€€€5
€€€€€€
€€€€€€
* HĐ2 : Trò chơi “ dẫn bóng ”.
* Mục tiêu: Tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức.
 ĐH: 
- 1 hàng ngang.
- Thực hiện theo GV, CS.
- 2 hàng dọc.
- Thực hiện theo GV, CS.
 4. Cũng cố: (4 phút)
 - Thả lỏng.
 - GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: nhảy dây kiểu chân trước chân sau..
Rút kinh nghiệm.
Nội dung buổi học sau: Di chuyển tung và bắt bóng – Trò chơi “ trao tín gậy”.
TUẦN 35: KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Bài 69: DI CHUYỂN TUNG, BẮT BÓNG - TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY”
I/ MỤC TIÊU:
Ôn di chuyển tung và bắt bóng. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
Trò chơi “Trao tín gậy”. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động để rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Giáo viên: Còi, 2 tín gậy.
Học sinh: Trang phục gọn gàng, bóng tennis.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Khởi động: (4 phút) 
Tập bài TDPTC.
Xoay các khớp, vỗ tay và hát.
Trò chơi “tìm những quả ăn được”.
Kiểm tra bài cũ: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
Bài mới:
a) Giới thiệu bài: Di chuyển tung bắt bóng - Trò chơi “trao tín gậy’
b) Các hoạt động: 
Thời lượng
( phút )
Hoạt động dạy
Hoạt động học
9 - 11 phút
9 - 11 phút
* HĐ1: Ôn di chuyển tung (chuyền) và bắt bóng.
*Mục tiêu: Thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
*Cách tiến hành: GV nhắc lại kỹ thuật, lần đầu giáo viên điều khiển, lần sau cán sự lớp điều khiển. GV quan sát, sửa sai.
ĐH: 
* HĐ2: Trò chơi “ Trao tín gậy ”.
* Mục tiêu: Biết cách chơi và bước đầu biết tham gia được trò chơi để rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức.
 ĐH €€€€€
 ¤
€€€€€ ¤
 5 
- 4 hàng ngang.
- Thực hiện theo GV, CS.
- 2 hàng dọc đối diện nhau.
- Thực hiện theo GV, CS.
 4. Cũng cố: (4 phút)
 - Thả lỏng.
 - GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
Biểu dương học sinh tốt, giao bài về nhà: tập tung và bắt bóng.
Rút kinh nghiệm.
Nội dung buổi học sau: Tổng kết môn học.
TUẦN 35: KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Bài 70: TỔNG KẾT MÔN HỌC
I/ MỤC TIÊU:
- Tổng kết môn học TD lớp 4. Yêu cầu HS hệ thống được những kiến thức, kỹ năng cơ bản đã học trong năm. Đánh giá được sự cố gắng và những điểm còn hạn chế của HS, phát huy những em hoàn thành tốt nhiệm vụ môn học.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Giáo viên: Còi.
Học sinh: Trang phục gọn gàng.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Khởi động: (4 phút) 
Tập bài TDPTC.
Xoay các khớp, vỗ tay và hát.
Trò chơi.
Kiểm tra bài cũ: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
Bài mới:
a) Giới thiệu bài: Di chuyển tung bắt bóng - Trò chơi “trao tín gậy’
b) Các hoạt động: 
Thời lượng
( phút )
Hoạt động dạy
Hoạt động học
20 - 22 phút
HĐ1: Tổng kết năm học:
 ĐH: q €
 € € € € € €
 € € € € € €
	 € € € € € €
 € € € € € €
*Đội hình đội ngũ:
-Ôn một số nội dung đã học ở các lớp dưới.
-Học mới: Quay sau. Đi đều vòng phải (trái) đứng lại. Đổi chân khi đi đều sai nhịp.
*Bài TD phát triển chung: Gồm có 8 động tác:
Vươn thở, Tay, Chân, Lưng-Bụng, Toàn thân, Thăng bằng, Nhảy, Điều hoà.
*Bài tập RLTT và KNVĐCB:
-Ôn một số nội dung đã học ở các lớp dưới.
-Học mới: Bật xa, Phối hợp chạy, nhảy. Phối hợp chạy, mang vác. Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau. Di chuyển tung và bắt bóng.
*Trò chơi vân động:
-Ôn một số trò chơi đã học ở các lớp dưới.
-Học mới: Nhảy lướt sóng. Chạy theo hình tam giác. Thăng bằng.Lăn bóng bằng tay. Đi qua cầu. Con sâu đo. Kiệu người. Chạy tiếp sức ném bóng vào rỗ. Trao tín gậy. Dẫn bóng.
*Môn tự chọn : Đá cầu .
-Học mới : Tâng cầu bằng đùi, Chuyền cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu theo nhóm 2 người
 *Xen kẻ để vài HS lên minh họa.
Nhận xét
 Trong năm học đa số HS có tinh thần tham gia học tôt bộ môn, nhiệt tình, có tinh thần tập luyện, có ý thức tổ chức kỹ luật. Bên cạnh đó trong dịp hè này các em cần phải luyện tập thêm các bài tập RLTT và KNVĐCB để rèn luyện sức khoẻ và cần luyện tập đúng phương pháp.
- 4 hàng ngang.
- Thực hiện theo GV, CS.
 4. Cũng cố: (4 phút)
 - Thả lỏng.
 - GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
Biểu dương học sinh tốt.
Rút kinh nghiệm.

Tài liệu đính kèm:

  • docThe Duc 2010.doc