Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 1 - Năm học 2011-2012 - Trần Ngọc Quý

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 1 - Năm học 2011-2012 - Trần Ngọc Quý

Tuần 01

Bài 02: * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số,

 đứng nghiêm, đứng nghỉ

* Trò chơi : Chạy tiếp sức

 I/ MỤC TIÊU:

 Giúp học sinh

- Biết cách tập hợp hàng doc, biết cách dóng hàng thẳng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ .

- Trò chơi: Chạy tiếp sức. Biết được cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ

động tích cực.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm : Sân trường; Còi

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc 4 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 25/01/2022 Lượt xem 367Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 1 - Năm học 2011-2012 - Trần Ngọc Quý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHÒNG GD & ĐT NGHĨA HÀNH 	 
TRƯỜNG TH SỐ 1 TTCC 	 GV : TRẦN NGỌC QUÝ
 Ngày : 15/8/2011
	GIÁO ÁN
	Môn: Thể dục. Lớp : 4
Tuần 01
Bài 01:	* Giới thiệu chương trình , tổ chức lớp
	 * Trò chơi: Chuyền bóng tiếp sức
	 I/ MỤC TIÊU:
	Giúp học sinh
-Biết được những nội dung cơ bản của chương trình thể dục lớp 4 và một số nội quy trong các giờ học thể dục.
-Trò chơi Chuyền bóng tiếp sức. Biết được cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường . 1 còi , 4 quả bóng
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân giậm Đứng lại đứng 
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a. Giới thiệu chương trình TD lớp 4. Biên chế tổ chức tập luyện, chọn cán sự bộ môn.
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có nhiệm vụ quản lý chung 
- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ tập luyện
Nhận xét
 b. Phổ biến nội quy học tập
- Cán sự bộ môn tổ chức tập trung lớp ngoài sân
- Trang phục trong giờ học phải đảm bảo
- Nhận xét chung tinh thần học tập của học sinh 
 c. Trò chơi: Chuyển bóng tiếp sức
GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát 
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
Về nhà tập giậm chân tại chỗ
6p
28p
 9p
 9p
10p
6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình học tập
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
PHÒNG GD & ĐT NGHĨA HÀNH 	 
TRƯỜNG TH SỐ 1 TTCC 	 GV : TRẦN NGỌC QUÝ
 Ngày : 19/8/2011
	GIÁO ÁN
 Môn: Thể dục. Lớp : 4
Tuần 01
Bài 02:	* Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, 	
	đứng nghiêm, đứng nghỉ
* Trò chơi : Chạy tiếp sức
	 I/ MỤC TIÊU:
	Giúp học sinh
- Biết cách tập hợp hàng doc, biết cách dóng hàng thẳng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ . 
- Trò chơi: Chạy tiếp sức. Biết được cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ 
động tích cực.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường; Còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân giậm Đứng lại .đứng 
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 4 hàng dọc ..tập hợp
- Nhìn trước .Thẳng .Thôi
- Nghiêm; nghỉ
- Bên trái ( Phải)..quay
Nhận xét
b. Trò chơi: Chạy tiếp sức
GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát 
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn giậm chân tại chỗ
6p
1-2 lần
28p
18p
2-3Lần
2-3Lần
 10p
 6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_4_tuan_1_nam_hoc_2011_2012_tran_ngoc_quy.doc