Giáo án Toán Lớp 4 - Bài: Phép cộng

Giáo án Toán Lớp 4 - Bài: Phép cộng

A. Yêu cầu cần đạt

1. Kiến thức, kĩ năng

- Biết đặt tính và biết thực hiện phép cộng các số đến sáu chữ số không nhớ hoặc có nhớ không quá 3 lượt và không liên tiếp.

- Rèn cho HS kĩ năng cộng có nhớ.

2. Năng lực

HS có cơ hội phát triển năng lực

- Tự lực: làm nhiệm vụ học tập mà GV giao cho

- Đánh giá hoạt động hợp tác: Báo cáo được kết quả thực hiện bài tập của nhóm mình.

- Giao tiếp toán học: Tự tin khi trả lời câu hỏi

3. Phẩm chất

- GDHS có ý thức chăm chỉ và cẩn thận khi học toán, vận dụng trung thực vào cuộc sống hàng ngày.

B. Chuẩn bị:

- Phiếu bài tập.

- SGK, vở, .,

 

docx 3 trang Người đăng Đào Lam Sơn Ngày đăng 17/06/2023 Lượt xem 25Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Lớp 4 - Bài: Phép cộng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN
Phép cộng
A. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết đặt tính và biết thực hiện phép cộng các số đến sáu chữ số không nhớ hoặc có nhớ không quá 3 lượt và không liên tiếp.
- Rèn cho HS kĩ năng cộng có nhớ.
2. Năng lực
HS có cơ hội phát triển năng lực 
- Tự lực: làm nhiệm vụ học tập mà GV giao cho
- Đánh giá hoạt động hợp tác: Báo cáo được kết quả thực hiện bài tập của nhóm mình.
- Giao tiếp toán học: Tự tin khi trả lời câu hỏi
3. Phẩm chất
- GDHS có ý thức chăm chỉ và cẩn thận khi học toán, vận dụng trung thực vào cuộc sống hàng ngày.
B. Chuẩn bị:
- Phiếu bài tập.
- SGK, vở, ...., 
C. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I. Hoạt động mở đầu ( 5' )
- GV tổ chức cho HS làm bài
- GV nhận xét, sửa sai, đánh giá. 
- Giới thiệu về bài mới : Trực tiếp
II. HĐ hình thành kiến thức mới(32) 
Hoạt động 1: Củng cố cách thực hiện phép cộng. 
- Giáo viên đưa ra phép cộng: 
 48 352 + 21 026
- GV hỏi : Khi cộng 2 số ta làm ntn ?
- Hướng dẫn HS thực hiện phép tính
- GV nhận xét cách tính của HS.
- GV đưa ra phép tính cộng và gọi 2HS lên bảng. Lớp làm bài ra nháp
 367 859 + 541 728.
- GV nhận xét sửa sai.
Hoạt động 2: Luyện tập 
Bài 1: 
- Gọi 2HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV hỏi : bài tập yêu cầu em làm gì ?
- Cho HS làm bài vào vở
- GV nhận xét, sửa sai đánh giá.
Bài 2 : 
- Gọi 2HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV hỏi: bài tâp yêu cầu em làm gì ?
- Hướng dẫn HS làm bài
- Tổ chức cho HS thảo luận theo cặp đôi vào phiếu bài tập.
- Quan sát, giúp đỡ các cặp.
- GV nhận xét, sửa sai
Bài 3: 
- Gọi 2HS đọc yêu cầu bài tập..
- Hướng dẫn HS phân tích yêu cầu bài .
- Tổ chức cho HS thảo luận, làm bài theo nhóm 4 vào bảng nhóm.
- Quan sát, giúp đỡ các nhóm.
- GV nhận xét, sửa sai.
III. Vận dụng, trải nghiệm: ( 3' )
- Cho HS thi tính nhanh: 6094 + 8566
- Nhận xét giờ học.
- HS về nhà học bài, chuẩn bị bài giờ sau: Phép trừ.
- Hát.
- 2HS lên bảng thi làm nhanh 
 4 tấn 89 kg = 4089 kg
- HS nhận xét.
- Ghi đầu bài
- HS quan sát, lắng nghe.
- HS trả lời: Ta cộng theo thứ tự từ phải sang trái.
- HS thực hiện tính theo hướng dẫn 
 48 352
 + 21 026
 69 378
- 2HS lên bảng. Lớp làm bài ra nháp
 367 859
 + 541 728
 909 587
- HS nhận xét
- 2HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS trả lời: bài tập yêu cầu em đặt tính rồi tính.
- HS làm bài vào vở 
a, 4682 5247 
 + 2305 + 2741
 6987 7988
b, 2968 3917
 + 6524 + 5267
 9492 9184
- HS nhận xét
- 2HS đọc yêu cầu bài tập 
- HS trả lời: bài tâp yêu cầu em tính.
- Lắng nghe.
- HS nhận phiếu, thảo luận, làm bài theo cặp đôi vào phiếu, sau đó cử đại diện trình bày:
a, 4685 + 2347 = 7032
 57696 + 814 = 58510
b, 186 954 + 247 436 = 434390
 793 575 + 6425 = 800 000
- HS các cặp nhận xét.
- 2HS đọc yêu bài tập.
- HS phân tích bài theo hướng dẫn.
- HS thảo luận, làm bài theo nhóm 4 vào bảng nhóm, sau đó cử đại diện trình bày 
 Bài giải: 
 Huyện đó trồng được tất cả số cây là:
 325 164 + 60 830 = 385 994 ( cây )
 Đáp số 385 994 cây.
- HS các nhóm nhận xét.
- HS thi tính nhanh: 6094 + 8566
- Lắng nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_lop_4_bai_phep_cong.docx