Giáo án Toán Lớp 4 - Tuần 35 (Bản 3 cột chuẩn kiến thức)

Giáo án Toán Lớp 4 - Tuần 35 (Bản 3 cột chuẩn kiến thức)

I. MụC TIEU: Giúp HS ôn tập về:

? Sắp xếp các đơn vị đo diện tích theo thứ tự từ bé đến lớn.

? Tính giá trị biểu thức chúa phân số.

II. Đồ DùNG DạY HọC:

III.HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU:

 

doc 5 trang Người đăng huybui42 Ngày đăng 28/01/2022 Lượt xem 212Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Lớp 4 - Tuần 35 (Bản 3 cột chuẩn kiến thức)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài:ÔT ..tổng(hiệu)&tỉ của hai số đó.
	Ngày: Tuần: 	 
I. MụC TIEU: Giúp HS ôn tập về:
Giải BT về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ của hai số đó.
II. Đồ DùNG DạY HọC:
III.HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.KTBC:
2 HS đồng thời làm biến đổi bài1,2/175 
GV nhận xét, ghi điểm.
2.Bài mới:
Giới thiệu bài: Ô tập về tìm hai số khi biết tổng(hiệu)&tỉ của hai số đó.
HĐ1: Hướng dẫn ôn tập.
Mục tiêu: HS biết giải BT về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ của hai số đó.
Cách tiến hành:
Bài 1,2: 1 HS đọc đề.
BT yêu cầu gì?
Nêu cách tìm tổng ( hiệu) và tỉ của hai số đó?
HS làm bài.
GV theo dõi và nhận xét.
Bài 3,4,: 1 HS đọc đề.
BT yêu cầu gì?
HS tự làm bài.
GV theo dõi và nhận xét.
Bài 5: 1 HS đọc đề.
BT yêu cầu gì?
HS tự làm bài.
GV theo dõi và nhận xét.
3.Củng cố- Dặn dò:
Nêu cách tìm hai số khi biết tổng( hiệu ) của hai số đó?
Chuẩn bị: Luyện tập chung.
Tổng kết giờ học.
2 HS lên bảng làm.
HS làm phiếu bài tập.
2HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở BT
1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở BT
Rút kinh nghiệm tiết dạy: 	
	Bài:Luyện tập chung.
	Ngày: Tuần: 
I. MụC TIEU: Giúp HS ôn tập về:
Sắp xếp các đơn vị đo diện tích theo thứ tự từ bé đến lớn.
Tính giá trị biểu thức chúa phân số.
II. Đồ DùNG DạY HọC:
III.HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.KTBC:
2 HS đồng thời làm biến đổi bài1,3/176 
GV nhận xét, ghi điểm.
2.Bài mới:
Giới thiệu bài: Luyện tập chung.
HĐ1: Hướng dẫn ôn tập.
Mục tiêu: HS ôn tập về:Sắp xếp các đơn vị đo diện tích theo thứ tự từ bé đến lớn.Tính giá trị biểu thức chứa phân số.
Cách tiến hành:
Bài 1: 1 HS đọc đề.
BT yêu cầu gì?
HS làm bài.
GV theo dõi và nhận xét.
Bài 2: 1 HS đọc đề.
BT yêu cầu gì?
Nêu thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức và rút gọn kết quả.
HS tự làm bài.
GV theo dõi và nhận xét.
Bài 3: 1 HS đọc đề.
BT yêu cầu gì?
HS tự làm bài.
GV theo dõi và nhận xét.
Bài 4,5: 1 HS đọc đề.
BT yêu cầu gì?
HS tự làm bài.
GV theo dõi và nhận xét.
3.Củng cố- Dặn dò:
Chuẩn bị: Luyện tập chung.
Tổng kết giờ học.
2 HS lên bảng làm.
HS trả lời miệng.
2 HS lên bảng làm, cả lớp làm bảng con.
2HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở BT
 2HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở BT
Rút kinh nghiệm tiết dạy: 	
Bài:Luyện tập chung.
	Ngày: Tuần: 
I. MụC TIEU: Giúp HS ôn tập về:
Đọc số, xác định giá trị theo vị trí của chữ số .
Thực hiện các phép tính với STN.
So sánh phân số.
Giải bài toán liên quan đến: Tìm phân số của một số, tính diện tích hình chữ nhật, các số đo khối lượng.
II. Đồ DùNG DạY HọC:
III.HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.KTBC:
2 HS đồng thời làm biến đổi bài 2,3/177
GV nhận xét, ghi điểm.
2.Bài mới:
Giới thiệu bài: Luyện tập chung.
HĐ1: Hướng dẫn luyện tập.
Mục tiêu: HS ôn tập về:Đọc số, xác định giá trị theo vị trí của chữ số .Thực hiện các phép tính với STN.So sánh phân số.Giải bài toán liên quan đến: Tìm phân số của một số, tính diện tích hình chữ nhật, các số đo khối lượng.
Cách tiến hành:
Bài 1: 1 HS đọc đề.
BT yêu cầu gì?
GV theo dõi và nhận xét.
Bài 2,3: 1 HS đọc đề.
BT yêu cầu gì?
HS tự làm bài.
GV theo dõi và nhận xét.
Bài 4,5: 1 HS đọc đề.
BT yêu cầu gì?
HS tự làm bài.
GV theo dõi và nhận xét.
3.Củng cố- Dặn dò: Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm thế nào?
Chuẩn bị: Luyện tập chung.
Tổng kết giờ học.
2 HS lên bảng làm.
4 HS nối tiếp nhau trả lời, mỗi HS trả lời về một số.
HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở BT
1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở BT
Rút kinh nghiệm tiết dạy: 	
Bài:Luyện tập chung.
	Ngày: Tuần: 
I. MụC TIEU: Giúp HS ôn tập về:
Viết STN.
Chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng.
Tính giá trị biểu thức chứa phân số.
Giải bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó.
Đặc điểm của hình vuông,hcn, hbh.
II. Đồ DùNG DạY HọC:
III.HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.KTBC:
2 HS đồng thời làm biến đổi bài 2,3/177.
GV nhận xét, ghi điểm.
2.Bài mới:
Giới thiệu bài: Luyện tập chung
HĐ1: Hướng dẫn luyện tập.
Mục tiêu: HS ôn tập về:Viết STN.Chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng.Tính giá trị biểu thức chứa phân số.Giải bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó.Đặc điểm của hình vuông,hcn, hbh.
Cách tiến hành:
Bài 1: 1 HS đọc đề.
BT yêu cầu gì?
GV theo dõi và nhận xét.
Bài 2,3: 1 HS đọc đề.
BT yêu cầu gì?
HS tự làm bài.
GV theo dõi và nhận xét.
Bài 4,5: 1 HS đọc đề.
BT yêu cầu gì?
HS tự làm bài.
GV theo dõi và nhận xét.
3.Củng cố- Dặn dò:
Chuẩn bị: Luyện tập chung.
Tổng kết giờ học.
2 HS lên bảng làm.
3 HS lên bảng làm, cả lớp làm bảng con.
HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở BT
 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở BT
Rút kinh nghiệm tiết dạy: 	
Bài: Luyện tập chung.
	Ngày: Tuần: 
I. MụC TIEU: Giúp HS ôn tập về:
Giá trị theo vị trí của chữ số trong số.
Phép nhân STN có nhiều chữ số.
Khái niệm ban đầu về phân số, phân số bằng nhau.
Dơn vị đo khối lượng ,đo độ dài, đo thời gian.
Các phép tính với phân số.
Giải bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó, tính diện tích hình chữ nhật.
II. Đồ DùNG DạY HọC:
Phô tô phiếu BT.
III.HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.KTBC:
2 HS đồng thời làm biến đổi bài2,3/178. 
GV nhận xét, ghi điểm.
2.Bài mới:
Giới thiệu bài: Luyện tập chung
HĐ1: Hướng dẫn luyện tập.
Mục tiêu: HS ôn tập về:Giá trị theo vị trí của chữ số trong số.Phép nhân STN có nhiều chữ số.Khái niệm ban đầu về phân số, phân số bằng nhau.Đơn vị đo khối lượng ,đo độ dài, đo thời gian.Các phép tính với phân số.Giải bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó, tính diện tích hình chữ nhật.
Cách tiến hành:
GV phát phiếu đã phô tô cho HS, yêu cầu HS làm BT trong thời gian 35 phút, sau đó chữa bài và HD HS cách chấm điểm.
Bài 1: 4 điểm.
Bài 2:.1,5 điểm.
Bài 3: 1 điểm.
Bài 4: 3,5 điểm.
3.Củng cố- Dặn dò:
GV nhận xét KQ bài làm của HS. 
Chuẩn bị: Kiểm tra cuối kì II.
2 HS lên bảng làm.
HS làm BT.
Rút kinh nghiệm tiết dạy: 	

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_toan_lop_4_tuan_35_ban_3_cot_chuan_kien_thuc.doc