Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 12 - Tính từ (Tiếp theo)

Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 12 - Tính từ (Tiếp theo)

I-MỤC TIÊU

 -Nắm được một số cách thể hiện mức độ của đặc điểm, tính chất.

 -Nhận biết được từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm, tính chất.Bước đầu tìm được một số từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm, tính chất và tập đặt câu với từ tìm được.

II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 -GV: Giấy khổ to chép sẳn bài tập 1( 84, VBT TV 4 ) phần luyện tập và bút dạ, một vài trang từ điển phô tô.

 -HS:VBT TV4

doc 2 trang Người đăng dtquynh Ngày đăng 16/05/2016 Lượt xem 5396Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 12 - Tính từ (Tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luyện từ và câu
tính từ ( tiếp theo)
I-Mục tiêu
 -Nắm được một số cách thể hiện mức độ của đặc điểm, tính chất.
 -Nhận biết được từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm, tính chất.Bước đầu tìm được một số từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm, tính chất và tập đặt câu với từ tìm được.
II-đồ dùng dạy học
 -GV: Giấy khổ to chép sẳn bài tập 1( 84, VBT TV 4 ) phần luyện tập và bút dạ, một vài trang từ điển phô tô.
 -HS:VBT TV4
III-Các hoạt động dạy học
A-Kiểm tra bài cũ:
 -1 HS nêu tính từ là gì? cho VD
 -GV nhận xét, cho điểm HS
B-Dạy bài mới
HĐ1-Giới thiệu bài
 Nêu mục đích yêu cầu cầu của tiết học
HĐ2-Phần nhận xét
 Bài tập 1
 -HS đọc yêu cầu của bài, suy nghĩ, làm việc cá nhân, phát biểu ý kiến. -Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:
a, Mức độ trung bình – tính từ: trắng
b, Mức độ thấp – từ láy : trăng trắng
c, Mức độ cao – từ ghép: trắng tinh
 Bài tập 2
 -HS đọc kĩ yêu cầu của bài tập, suy nghĩ, làm việc cá nhân, phát biểu ý kiến. Cả lớp và GV chốt lời giải đúng:
-ý nghĩa mức độ được thể hiện bằng cách:
+Thêm từ rất vào trước tính từ trắng được: rất trắng
+Tạo ra phép so sánh với các từ hơn, nhất được: trắng hơn, trắng nhất
HĐ3-Ghi nhớ
 -Gọi 3 HS đọc phần ghi nhớ. Cả lớp đọc thầm.
 -Yêu cầu 1 -2 HS lấy ví dụ.
HĐ4-Luyện tập
a-Bài 1( tr 85- VBT TV 4 )
 -GV treo bảng phụ chép nội dung bài tập 1
 -HS đọc yêu cầu nội dung bài tập.
 -HS hoạt động cá nhân làm bài vào VBT: gạch chân dưới các từ ngữ biểu thị mức độ đặc điểm, tính chất trong đoạn văn.
 -Yêu cầu 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu trên giấy khổ to đã chuẩn bị
 -Cả lớp nhận xét,bổ sung. GV kết luận về những từ đúng: Thơm (đậm, ngọt), thơm (lắm), trong (ngà) trắng (ngọc), trắng (ngà ngọc), đẹp (hơn), lộng lẫy (hơn), tinh khiết (hơn)
-GV tuyên dương những HS làm đúng.
b-Bài 2 ( tr 85 - VBT TV4 )
 -HS đọc yêu cầu bài tập
 -HS hoạt động theo cặp, trao đổi về yêu cầu của bài tâp và làm bài vào VBT.
-GV lưu ý có 3 cách:
+Cách 1: tạo từ ghép, từ láy với tính từ
+Cách 2: thêm từ rất, quá, lắm vào trước, sau tính từ
+Cách 3: tạo ra phép so sánh (hơn, nhất,)
- Đại diện một số cặp trình bày kết quả.
 -GV nhận xét, đánh giá.
c -Bài 3 ( tr 85, VBT TV 4 T 1 )
 -HS đọc thầm yêu cầu bài tập và làm việc cá nhân đặt câu với các tính từ trên.
- Một số HS đọc câu văn của mình, cả lớp nghe nhận xét. GV chốt kết quả đúng.
c-Củng cố, dặn dò
 -Nhận xét tiết học.
 -Dặn HS chuẩn bị bài sau.

Tài liệu đính kèm:

  • docLuyen tu va cau2.doc