Giáo án Dạy tăng buổi Toán Lớp 4 - Tiết 8: Đổi các đơn vị đo khối lượng, giải toán có lời văn

Giáo án Dạy tăng buổi Toán Lớp 4 - Tiết 8: Đổi các đơn vị đo khối lượng, giải toán có lời văn

I. MỤC TIÊU:

- Học sinh cần nắm vững các đơn vị đo khối lượng, mối quan hệ các đơn vị đo khối lượng, chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng

- áp dụng giải toán có lời văn

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy học Hoạt động học

Đ Đổi các đơn vị đo khối lượng

 

doc 2 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 28/01/2022 Lượt xem 34Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Dạy tăng buổi Toán Lớp 4 - Tiết 8: Đổi các đơn vị đo khối lượng, giải toán có lời văn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 toán (+)
Đổi các đơn vị đo khối lượng, giải toán có lời văn
I. Mục tiêu:
Học sinh cần nắm vững các đơn vị đo khối lượng, mối quan hệ các đơn vị đo khối lượng, chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng
áp dụng giải toán có lời văn
II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
Đổi các đơn vị đo khối lượng
Bài tập 1: Viết các số thích hợp vào chỗ chấm.
15 kg = g
 Hoc sinh nêu yêu cầu của bài
15 tấn = kg
Hoc sinh làm bài vào vở
400 tạ = ..tấn
1 hoc sinh chữa bài
2000 g = kg
Hoc sinh nhanạ xét bài
b 7 tấn 5 tạ = tạ
Hoc sinh nêu cách đổi các đơn vị đo
2 tấn 50 kg = .kg
VD: 15 tấn = 15.000 kg
(vì 1 tấn = 1.000 kg. Vậy 15 tấn = 15.000 kg)
325 tạ = tấntạ
4120 kg = tấn.tạ.yến
Bài tập 2: Điền dấu vào ˆ
 1 tạ 11 kg ˆ 10 yến 1 kg
Hoc sinh nêu yêu cầu của bài
4 tạ 4 kg ˆ 440 kg
Hoc sinh làm bài vào vở
8 tấn 3 kg ˆ 8300 kg
4 hoc sinh lần lượt chữa bài 
15 tấn 1/2 tạ ˆ 15.000 kg
? Muốn điền dấu thích hợp vào ˆ ta phải làm gì?
Cần đổi các đơn vị đo khối lượng 2 bên ˆ cùng 1 đơn vị đo
Giáo viên chốt lại: Qua bài 1, bài 2 củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng
Giải bài toán có lời văn
Bài 3: Một thang máy ở bệnh viện chỉ có thể chở được không quá 1 tấn. Hỏi thang máy đó có thể chở được nhiều nhất là bao nhiêu người? (Mỗi người nặng trung bình là 60 kg)
Hướng dẫn hoc sinh 
Đổi đơn vị: 
1 tấn = 100 yến
60 kg = 6 yến
Vì 100 : 6 = 16 (dư 4) nên thang máy chỉ có thể chở được nhiều nhất 16 người
Hoc sinh làm bài vào vở
Giáo viên chữa bài
3. Củng cố dặn dò:
Nhận xét giờ

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_day_them_toan_lop_4_tiet_8_doi_cac_don_vi_do_khoi_lu.doc