Giáo án môn Thể dục 4 - Bài 3: Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng trò chơi “thi xếp hàng nhanh”

Giáo án môn Thể dục 4 - Bài 3: Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng trò chơi “thi xếp hàng nhanh”

THỂ DỤC

BÀI 3 : QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG

 TRÒ CHƠI “ THI XẾP HÀNG NHANH”

I. MỤC TIÊU:

* CKTKN:

- Củng cố và nâng cao kĩ thuật : Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng. HS tập nhanh, trật tự, quay đúng kĩ thuật , đều , đẹp, đúng với khẩu lệnh.

- Trò chơi “ Thi xếp hàng nhanh”. HS biết chơi đúng luật , trật tự, nhanh nhẹn , hào hứng trong khi chơi.

- HS có ý thức tự giác trong khi học. Rèn tính nhanh nhẹn, thi đua nhưng phải đoàn kết và phải an toàn .

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : * Sân trường , 1còi.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc 3 trang Người đăng minhanh10 Lượt xem 1339Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 4 - Bài 3: Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng trò chơi “thi xếp hàng nhanh”", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 4 – TUẦN 2
 Ngày soạn : 9 / 9 / 2012 Ngày dạy, Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2012
THỂ DỤC
BÀI 3 : QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG
 TRÒ CHƠI “ THI XẾP HÀNG NHANH”
I. MỤC TIÊU:
* CKTKN: 
- Củng cố và nâng cao kĩ thuật : Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng. HS tập nhanh, trật tự, quay đúng kĩ thuật , đều , đẹp, đúng với khẩu lệnh.
- Trò chơi “ Thi xếp hàng nhanh”. HS biết chơi đúng luật , trật tự, nhanh nhẹn , hào hứng trong khi chơi.
- HS có ý thức tự giác trong khi học. Rèn tính nhanh nhẹn, thi đua nhưng phải đoàn kết và phải an toàn .
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : * Sân trường , 1còi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
TL
PHƯƠNG PHÁP
1. Phần mở đầu:
- Tập hợp lớp, phổ biến ND yêu cầu giờ học.
- Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
* Trò chơi “ Tìm người chỉ huy”.
1 – 2 phút
1 – 2 phút
2 – 3 phút
 ‚ ‚ ‚
 ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ 
 ‚
2. Phần cơ bản:
a. Đội hình đội ngũ:
- Oân quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng.
+ Lần 1, lần 2: Gv điều khiển, có nhận xét, sửa chữa những sai sót cho HS.
+ Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, Gv sửa chữa những sai sót.
+ Tập hợp lớp, sau đó cho các tổ thi đua trình diễn, Gv đánh giá, biểu dương.
+ Cho cả lớp tập để củng cố kiến thức.
b. Trò chơi vận động:
- Trò chơi “ Thi xếp hàng nhanh”. Cách chơi như đã học ở lớp 3. Thi theo 4 tổ.
“ Xếp hàng thứ tự; Xin nhớ đừng quên; Nào bạn nhanh lên; Đứng vào đùng chỗ.” Cho HS vừa đọc thuộc lòng các vần điệu trên trước khi chơi.
+ Gv nêu tên trò chơi, nêu cách chơi và luật chơi.
+ Cho HS chơi thử .
+ Cho HS chơi chính thức có thi đua các tổ.
+ Gv đánh giá , nhận xét sau mỗi lần chơi.
18 – 20 phút
10 – 12 phút
 2 – 3 phút
1- 2 lần
 2 – 3 lần
2 – 3 lần
6 – 8 phút
‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ 
‚
‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ 
‚
3. Phần kết thúc:
- Cho HS làm động tác thả lỏng.
- Gv cùng HS củng cố bài.
- Nhận xét , đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà.
 1– 2 phút
 1 – 2 phút
 1 – 2 phút
‚
LỚP 4 – TUẦN 2
 Ngày soạn : 10 / 9 / 2012 Ngày dạy, Thứ năm ngày 13 tháng 9 năm 2012
 THỂ DỤC
BÀI 4 : ĐỘNG TÁC QUAY SAU – TRÒ CHƠI” NHẢY ĐÚNG , NHẢY NHANH”
I. MỤC TIÊU:
* CKTKN: 
- Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Quay phải, quay trái, đi đều. HS thực hiện động tác quay đều, nhah, đúng khẩu lệnh.
- Học kĩ thuật động tác quay sau. HS nhận biết đúng hướng xoay người, làm quen với động tác quay sau.
 - Trò chơi: “ Nhảy đúng, nhảy nhanh”. HS chơi đúng luật, nhanh nhẹn, hào hứng , trật tự trong khi chơi.
- Có ý thức và tính kỉ luật trong giờ học và khi tham gia trò chơi. Rèn đôi chân khéo léo, nhanh nhen, chính xác kết hợp tinh mắt và an toàn khi chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 
* Còi; kẻ sẵn sân chơi. An toàn khi chơi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
TL
PHƯƠNG PHÁP
1. Phần mở đầu:
- Tập hợp lớp, phổ biến ND yêu cầu giờ học. Nhắc lại nội quy học tập, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện.
- Trò chơi”Diệt các con vật có hại”.
6 – 8 phút
1 – 2 phút
 2 – 3 phút
‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ 
‚
2. Phần cơ bản:
a. Đội hình đội ngũ:
- Ơn quay phải, quay trái, đi đều.
Gv điều khiển cả lớp tập 1 , 2 lần. Sau đó chia tổ tập luyện. Gv quan sát, sửa chữa sai sót cho HS.
- Học kĩ thuật động tác quay sau.
+ Gv làm mẫuđộng tác 2 lần; lần 1 làm chậm, lần 2 vừa làm mẫu vừa giảng giải động tác. 
+ Cho HS ra tập thử, Gv nhận xét, sửa chữa sai sót.
+ Cả lớp tập theo khẩu lệnh của GV.
b. Trò chơi vận động.
- Trò chơi “ Nhảy đúng nhảy nhanh”.
+ Gv nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. 
+ Làm mẫu cách nhảy rồi cho HS chơi thử.
+ Cho HS chơi chính thức và thi đua các tổ.
+ Gv đánh gái , nhận xét.
18 – 22 phút
10 – 12 phút
 3 – 4 phút
7 – 8 phút
6- 7 phút
‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ 
‚
1
‚ ‚
‚ ‚ 
 ‚ 
3. Phần kết thúc:
- HS hát một bài và vỗ tay theo nhịp : 
- Gv cùng HS củng cố bài.
- Nhận xét giờ học, đánh giá kết qủa giờ học và giao bài tập về nhà.
 4 – 6 phút
 1 - 2 phút
 1 – 2 phút
 1 – 2 phút
 ‚

Tài liệu đính kèm:

  • docThể dục-L4 (2).doc