Giáo án Toán Lớp 4 - Tuần 5 - Năm học 2009-2010 (Bản đẹp)

Giáo án Toán Lớp 4 - Tuần 5 - Năm học 2009-2010 (Bản đẹp)

 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1/Bài cũ : Bài1/25

2.Bài mới: Giới thiệu – Ghi đề

a/HĐ1: Bài 1

 -

- Nêu các tháng có 30 ngày?

Tháng có 31 ngày?

Tháng có 28 (hoặc 29 ngày).

-Năm nhuận có bao nhiêu ngày?

-Năm không nhuận có bao nhiêu ngày?

b/HĐ2: Bài tập 2

- Cho HS làm bảng con t.

- Hỏi HS cách làm một vài bài:

* ví dụ: 3 ngày = 72 giờ

Vì sao em có kết quả này?

c/HĐ3:Bài tập 3:Làm vở

- GV nhắc lại cách xác định thế kỷ.

3/Củng cố, dặn dò:

- Nêu lại các kiến thức vừa học.

- Dặn về nhà làm các bài tập, tập xem đồng hồ .

 -2 HS lên bảng làm bài

MT: như I. 1

HS đọc nội dung bài tập 1.

-Tháng có 30 ngày : tháng 4, 6, 9, 11.

-Tháng có 31 ngày: tháng 1,3,5,7,8,10,12

-Tháng có 28 hoặc 29 ngày: tháng 2

-366 ngày.

-365 ngày.

Củng cố lại cách tính ngày trong mỗi tháng bằng cách nắm bàn tay trái và bàn tay phải, rồi tính từ tay trái qua phải: chỗ lồi là 31,lõm xuống là 30 hoặc 28,29 ngày.

MT: như I. 2

- 1 HS đọc yêu cầu bài 2

- HS làm bảng con. Ba em làm trên bảng.

- Vì 1 ngày = 24 giờ

 3 ngày = 24x3 =72 giờ

- Vì 24 : 3 = 8 giờ

MT: như I. 3

HS đọc nội dung bài tập 1.

Nêu được a. .Thế kỉ XVIII

b. Nguyễn Trãi sinh năm 1380 thuộc thế kỉ XIV

-

 

doc 7 trang Người đăng dtquynh Lượt xem 1156Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Lớp 4 - Tuần 5 - Năm học 2009-2010 (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN: 5 Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2009
Toán: 	 LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu : 
1.-Biết số ngày trong từng tháng trong năm.của năm nhuận và năm không nhuận
2-Chuyển đổi được đơn vị đo giữa ngày, giờ , phút,giây
3-Xác định được năm cho trước thuộc thế kỉ nào
II. Chuẩn bị : Bảng phụ, đồng hồ để bàn
III. Các hoạt động dạy-học :
 Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/Bài cũ : Bài1/25
2.Bài mới: Giới thiệu – Ghi đề
a/HĐ1: Bài 1
 - 
- Nêu các tháng có 30 ngày?
Tháng có 31 ngày? 
Tháng có 28 (hoặc 29 ngày).
-Năm nhuận có bao nhiêu ngày?
-Năm không nhuận có bao nhiêu ngày?
b/HĐ2: Bài tập 2
- Cho HS làm bảng con t. 
- Hỏi HS cách làm một vài bài: 
* ví dụ: 3 ngày = 72 giờ
Vì sao em có kết quả này?
c/HĐ3:Bài tập 3:Làm vở
- GV nhắc lại cách xác định thế kỷ.
3/Củng cố, dặn dò:
- Nêu lại các kiến thức vừa học. 
- Dặn về nhà làm các bài tập, tập xem đồng hồ ...
-2 HS lên bảng làm bài
MT: như I. 1
HS đọc nội dung bài tập 1.
-Tháng có 30 ngày : tháng 4, 6, 9, 11.
-Tháng có 31 ngày: tháng 1,3,5,7,8,10,12
-Tháng có 28 hoặc 29 ngày: tháng 2
-366 ngày.
-365 ngày.
Củng cố lại cách tính ngày trong mỗi tháng bằng cách nắm bàn tay trái và bàn tay phải, rồi tính từ tay trái qua phải: chỗ lồi là 31,lõm xuống là 30 hoặc 28,29 ngày.
MT: như I. 2
- 1 HS đọc yêu cầu bài 2
- HS làm bảng con. Ba em làm trên bảng.
- Vì 1 ngày = 24 giờ
 3 ngày = 24x3 =72 giờ
- Vì 24 : 3 = 8 giờ
MT: như I. 3
HS đọc nội dung bài tập 1.
Nêu được a. .Thế kỉ XVIII
b. Nguyễn Trãi sinh năm 1380 thuộc thế kỉ XIV
- 
TUẦN: 5 Thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2009
Toán: 	 TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG 
I. Mục tiêu : 
- Có hiểu biết ban đầu về số trung bình cộng của nhiều số
- Biết tìm số trung bình cộng của 2,3,4 số
II. Các hoạt động dạy-học :
 Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1Bài cũ: Bài 2/26
2.Bài mới: Giới thiệu-Ghi đề
a/HĐ1: Giới thiệu số trung bình cộng và cách tìm số trung bình cộng
-Bài toán 1: 
-GV phân tích đề và tóm tắt đề (SGK)
-Muốn biết trung bình mỗi can chứa bao nhiêu lít dầu ta làm NTN ?
+Vậy: Muốn tìm số trung bình cộng của 2 số ta làm như thế nào?
-Bài toán 2: Hướng dẫn tương tự bài 1 
-GV cho HS tìm TBC của 15, 17, 20, 24
- Vậy muốn tìm số trung bình của nhiều số ta làm như thế nào?
* GV rút kết luận chung (SGK)
b/HĐ2: Luyện tập:
Bài 1: 
-Gọi 1 HS lên bảng làm.
-GV đánh giá-sửa bài
Bài 2: 
GV sửa bài cho điểm.
Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại cách tìm số trung bình cộng của nhiều số
- 2 HS lên bảng thực hiện theo y/c.
HS đọc đề
-Lớp đọc thầm bài toán và quan sát hình vẽ tóm tắt tự tìm cách giải
-1 HS lên bảng trình bày bài giải
-Lấy tổng số lít dầu chia cho 2 được số lít dầu rót đều vào mỗi can
Ta gọi số 5 là TBC của 2 số 6 và 4. Ta nói: can thứ nhất 6l, can thứ hai 4l, TB mỗi can 5l
Muốn tìm số trung bình cộng của 2 số, ta tính tổng của hai số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng
HS đọc đề
(15+17+20+24):4=19
-Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng
HS đọc y/c bài
-Tìm số trung bình cộng của các số
-Lớp làm trên bảng con
HS đọc đề bài
1 em lên bảng giải .
-HS làm vào vở bài tập
-Lớp nhận xét
-
Cho vài em nhắc
TUẦN:5 Thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2009
Toán : 	 LUYỆN TẬP 
I.Mục tiêu : 
1. Tính được số trung bình cộng của nhiều số
2. Bước đầu biết giải bài toán về tìm số trung bình cộng
II. Chuẩn bị:- Bảng phụ chép bài 2,3,4
III. Các hoạt động dạy-học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ: Bài 1/27
- Nêu cách tìm số TBC của nhiều số.
2. Bài mới:
a/HĐ1: Tính được số trung bình cộng của nhiều số
Bài 1/28: 
- GV sửa bài- nhận xét.
b/HĐ2: Bước đầu biết giải bài toán về tìm số trung bình cộng
Bài 2: 
- GV và lớp nhận xét, sửa chữa. 
Bài 3: 
- GV sửa bài
3/Củng cố, dặn dò :
- Liên hệ : Trong cuộc sống người ta vận dụng trung bình cộng vào các công việc chia đều sản lượng thóc, gạo, chia đều sổ vở ...
- Dặn về nhà làm lại các bài tập, học thuộc ghi nhớ. 
- 2 em lên bảng làm lại bài 1a, 1b.
MT : như I.1
-1 HS nêu y/c bài tập.
HS làm bảng con tìm số trung bình cộng của các số (có lời giải)
MT : như I.1
1 HS đọc đề bài
1 HS lên bảng giải
- HS làm bài vào vở.
Trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng là: (96+82+71):3=83(người)
1 em nêu yêu cầu đề
-HS làm vở
-Trước hết tìm tổng số đo chiều cao của 5 HS sau đó tìm số đo trung bình của mỗi em
TUẦN:5 Thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2009
Toán :	 BIỂU ĐỒ 
I. Mục tiêu : 
- Bước đầu học sinh hiểu về biểu đồ, biểu đồ tranh.
- Biết đọc và phân tích số liệu trên biểu đồ tranh.
II. Chuẩn bị :
- Biểu đồ tranh (SGK) về “các con của năm gia đình”, “Các môn thể thao lớp Bốn tham gia” “số thóc gia đình bác Hà đã thu hoạch”
III. Các hoạt động dạy-học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ: Bài 1/28
-Nêu cách tìm trung bình cộng?
- GV nhận xét
2.Bài mới: Giới thiệu-Ghi đề
a/HĐ1: Làm quen với biểu đồ tranh
 GV treo tranh, cho học sinh quan sát biểu đồ "Các con của 5 gia đình"
-Biểu đồ trên có mấy cột?
--Biểu đồ trên có mấy hàng ?
b/HĐ2: Thực hành
* Bài tập 1/29:
- GV treo tranh biểu đồ “Các môn thể thao khối 4 tham gia”
-GV hỏi thêm :
-Lớp 4A tham gia nhiều hơn lớp 4C mấy môn ?
-Lớp 4A và 4B cùng tham gia những môn thể thao nào ?...
*Bài tập 2/29
- GV treo tranh (SGK)
-
-
*GV nhận xét chốt câu đúng:
3/Củng cố dặn dò: 
 Xem trước bài biểu đồ (tt)
- Nhận xét tiết học
- 2em lên bảng làm bài . 
- HS nêu
- HS nhìn biểu đồ và phát biểu.
-Biểu đồ có 2 cột: Cột bên trái ghi tên của 5 gia đình: Cô Mai, Lan, Đào, Hồng, Cúc.Cột bên phải nói về số con trai, gái của mỗi gia đình
-Có 5 hàng .Nhìn vào hàng thứ nhất ta biết gia đình cô Mai có 2 con gái...
1 HS đọc nội dung bài tập
- HS quan sát biểu đồ và trả lời các câu hỏi của bài tập
1 HS đọc nội dung bài tập
-Lớp đọc thầm tìm hiểu bài
Gọi 3 HS lên bảng làm (mỗi em 1 câu)
-Lớp làm vào vở bài tập
Luyện toán : ÔN : Tìm số trung bình cộng.
Mục tiêu : Giúp HS nắm vững cách tìm số trung bình cộng, giải bài toán liên quan
Lên lớp : GV hướng dẫn HS làm các bài sau :
 Bài 3/27, 4,5/28 SGKTUẦN:4 Thứ sáu ngày 26 tháng 9 năm 2008
Toán:	 BIỂU ĐỒ (tt) 
I. Mục tiêu : Giúp học sinh:
- Bước đầu học sinh hiểu về biểu đồ cột
- Biết đọc một số thong tin trên biểu đồ cột
II. Đồ dùng :
- Bảng phụ (giấy to) vẽ biểu đồ cột “Số chuột 4 thôn đã diệt được”
- Biểu đồ bài tập 2 (SGK)
III. Các hoạt động dạy-học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ: Bài 1/29
2.Bài mới: Giới thiệu-Ghi đề
a/HĐ1: Làm quen với biểu đồ cột
- GV treo tranh biểu đồ lên bảng: Đây là biểu đồ “Số chuột 4 thôn diệt được”
-GV hướng dẫn HS về hàng cột trên biểu đồ như SGK
-Nêu tên 4 thôn được nêu trên biểu đồ ? 
-Ý nghĩa của mỗi cột trong biểu đồ ?
b/HĐ2 : Thực hành
-Bài 1: 
GV treo bảng phụ
- 
-GV nhận xét chốt ý đúng :
-Bài 2: GV treo bảng phụ có vẽ biểu đồ .
3/Củng cố, dặn dò :
-Dặn : về hoàn thành bài tập ở vở bài tập
-Bài sau: Luyện tập
- HS quan sát, nêu miệng
-Đó là các thôn : thôn Đông, thôn Đoài, 
thôn Trung, thôn Thượng.
-Mỗi cột biểu diễn số chuột của thôn đó 
diệt được
-HS nêu số chuột diệt được của mỗi thôn
-Cột cao hơn biểu diễn số chuột nhiều hơn. Cột thấp hơn biểu diễn số chuột ít hơn.
HS đọc yêu cầu bài tập 1
- HS quan sát biểu đồ trả lời miệng các 
câu hỏi trong bài tập
1 HS đọc y/c bài
1 HS lên bảng làm câu a, câu b HS khá giỏi có thể làm cả
-HS đọc thầm và làm vào vở 
Cả lớp nhận xét, bổ sung và chữa bài.
Luyện toán : Biểu đồ
H/s nắm vững biểu đồ tranh vẽ và biểu đồ hình cột. 
H/s đọc được biểu đồ hình cột.
Y/c làm bài 2 SGK. 
Lớp nhận xét bổ sung.

Tài liệu đính kèm:

  • docToan.doc