Giáo án Thể dục 4 - Tuần 26 đến 30 - GV: Nguyễn Duẩn - Trường TH Huỳnh Thúc Kháng

Giáo án Thể dục 4 - Tuần 26 đến 30 - GV: Nguyễn Duẩn - Trường TH Huỳnh Thúc Kháng

TUẦN 26

Bài 51 : MỘT SỐ BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN

 TRÒ CHƠI “ TRAO TÍN GẬY”

I. MỤC TIÊU:

- Ôn tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay; tung và bắt bóng theo nhóm nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Y/c t/hiện cơ bản đúng đ/tác và nâng cao thành tích.

- Trò chơi “Trao tín gậy”.Y/C biết cách chơi để luyện khả năng nhanh nhẹn, khéo léo.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

- Vệ sinh an toàn sân tập, đệm nhảy.

- Cb: 1 còi, bóng nhỡ, bóng, dây nhảy, tín gậy.

 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc 11 trang Người đăng haiphuong68 Lượt xem 514Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 4 - Tuần 26 đến 30 - GV: Nguyễn Duẩn - Trường TH Huỳnh Thúc Kháng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 26
Bài 51 : một số bài tập rèn luyện tư thế cơ bản
 trò chơi “ trao tín gậy” 
I. Mục tiêu:
- Ôn tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay; tung và bắt bóng theo nhóm nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Y/c t/hiện cơ bản đúng đ/tác và nâng cao thành tích.
- Trò chơi “Trao tín gậy”.Y/C biết cách chơi để luyện khả năng nhanh nhẹn, khéo léo.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập, đệm nhảy.
- Cb: 1 còi, bóng nhỡ, bóng, dây nhảy, tín gậy.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp 
- Tập bài TD.
- Trò chơi “Diệt các con vật có hại”
B. Phần cơ bản: 
1.Ôn bài tập RLTTCB:
+ Ôn tung bóng bằng một tay bắt bóng bằng 2 tay.
+ Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.
+Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
2. Học trò chơi: “Trao tín gậy”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt).
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
H. Dàn đội hình k/đ.
G. Điều khiển – hô nhịp.
H. Tập đồng loạt bài TD và thực hiện trò chơi.
G. Nêu tên động tác, nêu y/c tập luyện.
H. Tập luyện theo nhóm 4-6 em.
G. Quan sát, tới từng nhóm hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS. Dùng hiệu lệnh còi đ/k
H. Lần lượt đổi ND tập luyện.
H. Chọn 4-6 em thi nhảy dây.
G-H. Nhận xét, biểu dương.
G. Nêu tên trò chơi, g/thiệu cách, luật làm mẫu.
H.Thực hiện 4 em/ 1 lượt. Chơi thử rồi chơi thật.
G. là trọng tài điều khiển chơi.N/xét biểu dương.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn nhảy dây. 
Bài 52 : di chuyển, tung bắt bóng, nhảy dây 
 trò chơi “ trao tín gậy” 
I. Mục tiêu:
- Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người; nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
- Học di chuyển tung (chuyền) và bắt bóng. Y/c biết cách thực hiện và thực hiện động tác cơ bản đúng.
- Trò chơi “Trao tín gậy”. Y/C biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, bóng nhỡ, bóng, dây nhảy, tín gậy.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
 1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Chạy nhẹ nhàng .
- Tập bài TD.
- KTBC: nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
B. Phần cơ bản: 
1.Bài tập RLTTCB:
+ Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.
+Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
+ Học di chuyển tung và bắt bóng.
2. Học trò chơi: “Trao tín gậy”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt).
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
H. Chạy theo hàng dọc vòng sân, trở về tập bài TD.
G. Điều khiển – hô nhịp.
H. 4-6 em thực hiện.
G.H. Nhận xét, đánh giá.
G. Nêu tên động tác, nêu y/c tập luyện.
H. Tập luyện theo nhóm 4-6 em.
G. Quan sát, tới từng nhóm hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS. Dùng hiệu lệnh còi đ/k
H. Lần lượt đổi ND luyện tập.
G-H. Nhận xét, biểu dương.
G. Nêu tên động tác, làm mẫu.
H. Chia thành 2 đội thực hiện dưới hình thức thi đua.
G. Nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi, luật chơi- làm mẫu.
H. Thực hiện 4 em/ 1 lượt. Chơi thử , rồi chơi chính thức.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn nhảy dây. 
..Tuần 27
Bài 53 : nhảy dây, di chuyển tung và bắt bóng 
 trò chơi “ dẫn bóng” 
I. Mục tiêu:
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau, di chuyển tung và bắt bóng. Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác (di chuyển ding sưc tung bang cung như băt bang chính xác) và nâng cao thành tích nhảy dây.
- Học trò chơi “Dẫn bóng”. Y/C biết cách chơi và bước đầu t/gia được vào trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, bóng nhỡ, bóng quả, dây nhảy.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp – Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp
- Chạy nhẹ nhàng .
- Đi thường hít thở sâu.
- Tập bài TD.
B. Phần cơ bản: 
1.Bài tập:
+Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
+Ôn di chuyển tung và bắt bóng.
2. Trò chơi: “dẫn bóng”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt).
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
H. Chạy vòng sân, trở về hàng ngang xoay các khớp tập bài TD.
G. Điều khiển .
G. Nêu tên động tác, nêu y/c tập luyện.
H. Tập luyện theo nhóm 4-6 em.
G. Quan sát, tới từng nhóm hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS.
H. Chia thành 2 đội thực hiện dưới hình thức thi đua.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc cách chơi, luật chơi.
H. Thực hiện 4 em/ 1 lượt. Chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn nhảy dây. 
Bài 54 : môn thể thao tự chọn- trò chơi “ dẫn bóng” 
I. Mục tiêu:
- Học tâng cầu bằng đùi. Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác(tâng cầu băng đùi,tung bóng từ tay no sang tay kia,ngồi xổm tung bắt bóng,cúi người chuyền bóng tư tay nọ sang tay kia qua khoe chân)
- Trò chơi “Dẫn bóng”. Y/C biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, bóng, mỗi em một quả cầu đá.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp
- Tập bài TD.
- Ôn nhảy dây
- K/t bài cũ: sự cbị cầu của HS.
B. Phần cơ bản: 
1. Học tâng cầu bằng đùi.
2. Học trò chơi: “Dẫn bóng”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt).
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
H. Dàn hàng K/Đ.
G. Điều khiển – hô nhịp
H. Nhảy dây theo nhóm 4-6 em.
G. Nêu tên động tác, làm mẫu, kết hợp giải thích động tác.
H. Tập cách cầm cầu và tung cầu.
H. Tập luyện theo nhóm 4-6 em do nhóm trưởng điều khiển.
G. Quan sát, tới từng nhóm hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS.
H. Chọn 4-5 em thi tâng cầu bằng đùi.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi.
H. Chia lớp thành 2 đội chơi thi đua. Chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn nhảy dây. 
..Tuần 28
Bài 55 : môn thể thao tự chọn - trò chơi “ dẫn bóng” 
I. Mục tiêu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi, nhận chuyền cầu bằng mu bàn chân.Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác .
-Trò chơi “Dẫn bóng”. Y/c tham gia vào trò chơi tương đối chủ động để rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, bóng quả, cầu đá .
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp
- Chạy nhẹ nhàng .
- Đi thường hít thở sâu.
- Tập bài TD.
- Kiểm tra bài cũ.
B. Phần cơ bản: 
1.Ôn đá cầu:
+Ôn tâng cầu bằng đùi.
+ chia nhóm học nhận, chuyền cầu bằng mu bàn chân.
2. Học trò chơi: “Dẫn bóng”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt).
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
H. Chạy theo hàng dọc, trở về đ/h hàng ngang xoay các khớp tập bài TD.
G. Điều khiển – hô nhịp
H.4-6 em lên thực hiện tâng cầu.
G. Nêu tên động tác, nêu y/c tập luyện.
H. Tập luyện theo nhóm 4-6 em.
G. Quan sát, tới nhóm hướng dẫn chỉnh sửa đ/t .
( Chọn một số em thi tâng cầu).
G.H Quan sát, nhận xet biểu dương.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi.
H. Chia lớp thành 2 đội chơi thi đua. Đội nào thua thì phải cõng đội kia 1 vòng.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn nhảy dây. 
Bài 56 : môn thể thao tự chọn- trò chơi “trao tín gậy” 
I. MỤC TIấU:
- Ôn tâng cầu bằng đùi. Học đỡ và chuyền cầu bằng mu bàn chân,cách cầm bóng, tư thế cầm bóng chuẩn bị nắm ném bóng . Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác.
- Trò chơi “Trao tín gậy”. Y/C biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, mỗi em một quả cầu đá, tín gậy 2 chiếc, bóng ném.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp
- Tập bài TD.
B. Phần cơ bản: 
1. Học đỡ và chuyền cầu bằng mu bàn chân. Ôn tâng cầu bằng đùi.
2. Học trò chơi: “trao tín gậy”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt).
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học
H. Dàn hàng K/Đ.
G. Điều khiển – hô nhịp
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
G. Nêu tên động tác-làm mẫu.
H. Tập luyện theo nhóm 4-6 em do nhóm trưởng điều khiển.
G. Quan sát, tới từng nhóm hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS.
H. Chọn một số em thi tâng cầu bằng đùi.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi.
H. Chia lớp thành 2 đội chơi thi đua. Chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn đá cầu
.Tuần 29..
Bài 57 : môn thể thao tự chọn- nhảy dây 
I. Mục tiêu:
- Ôn chuyền cầu bằng mu(má trong) bàn chân. Học đỡ và chuyền cầu bằng má trong bàn chân. Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác, nâng cao thành tích. cách cầm bóng, tư thế cầm bóng chuẩn bị nắm ném bóng 
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, mỗi em một quả cầu đá- dây nhảy.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp
- Tập bài TD.
- Ôn nhảy dây kiểu chum 2 chân.
B. Phần cơ bản: 
1. Học chuyền cầu bằng má trong bàn chân.
2. Ôn chuyền cầu bằng mu bàn chân.
3. Nhảy dây.
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt).
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học
H. Dàn hàng K/Đ.
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
G. Điều khiển – hô nhịp
H. (6-8 em) thi nhảy dây.
G. Nêu tên động tác-làm mẫu.
H. 2-3 em lên tập mẫu rồi chia nhóm tập luyện do nhóm trưởng điều khiển.
G. Quan sát, tới từng nhóm hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS.
H. Chọn 4-5 em thực hiện chuyền cầu bằng mu bàn chân.
G.H. Quan sát, nhận xét, biểu dương.
G. Nêu tên động tác.
H. Tập theo nhóm đôi.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn đá cầu
Bài 58 : môn thể thao tự chọn- nhảy dây 
I. Mục tiêu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi. Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác, nâng cao thành tích.
- cách cầm bóng, tư thế cầm bóng chuẩn bị nắm ném bóng khi không có bang cũng như khi không bang.
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, mỗi em một quả cầu đá- dây nhảy, bóng ném.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp
- Tập bài TD.
- KTBC: tâng cầu bằng đùi.
B. Phần cơ bản: 
1. Ôn tâng cầu bằng đùi.
2. Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người.
3. cách cầm bóng, tư thế cầm bóng chuẩn bị nắm ném bóng 
4. Nhảy dây.
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt).
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học
H. Dàn hàng K/Đ.
G. Điều khiển – hô nhịp
H. (6-8 em) thực hiện tâng cầu bằng đùi.
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
G. Nêu tên động tác,yêu cầu tập luyện.
H. Chia nhóm tập luyện do nhóm trưởng điều khiển.
G. Quan sát, tới từng nhóm hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS.
H. Chuyển ND tập luyện
G. Quan sát, nhắc nhở, hướng dẫn HS.
G. Nêu tên động tác.
H. tập luyện theo nhóm ban đầu.
G. Nêu tên động tác.
H. tập luyện đồng loạt.
H. Mỗi nhóm chọn 2 em thi nhảy dây.
G,H. Nhận xét, biểu dương.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn đá cầu
.Tuần30
Bài 59 : 	 nhảy dây
I. Mục tiêu:
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
- Ôn tâng cầu,chuyền cầu. Y/c thực hiện được động tác tương đối chính xác.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, mỗi em một quả cầu đá- dây nhảy, bóng ném.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp
- Tập bài TD.
- KT: Nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
B. Phần cơ bản: 
1. Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
2. Ôn chuyền cầu tâng cầu.
3. cách cầm bóng, tư thế cầm bóng chuẩn bị nắm ném bóng.
4. trò chơi kiệu người.
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt).
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học
H. Dàn hàng K/Đ.
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
G. Điều khiển – hô nhịp
H. (6-8 em) thực hiện
G. Nêu tên động tác.
H. Chia nhóm tập luyện do nhóm trưởng điều khiển.
G. Quan sát, tới từng nhóm hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS.
G. Nêu tên động tác 
H. Tập theo nhóm đôi.
G. Bao quát chỉnh sửa động tác cho HS.
H Chọn 4-6 em trình diễn chuyền cầu.
G-H. Nhận xét đánh giá, biểu dương.
G. Nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi, luật chơi, hướng dẫn cách chơi cho hs.
H. Chia lớp thành các đội chơi thi đua. Đội nào thua thì phải chịu phạt.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn đá cầu

Tài liệu đính kèm:

  • docGATDL4T2529.doc